ezokuphepha kwezwe

Olwezinhloli zakuleli ngolwamagwababa echobana

Yehlulekile imizamo kaNgqongqoshe  yokuphunga ngesifuba  sezwe Selokhu kwathi nhlo kwamukelekile ukuthi umhlaba wezinhloli ngoqukethe izimfihlo.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now