Now Reading
Sekusezandleni zabayizigidi ezingama-27 ababhalisele ukuvota
Dark Light

Sekusezandleni zabayizigidi ezingama-27 ababhalisele ukuvota

Kuwona wonke amaqembu ezepolitiki asonge imikhankaso yokhetho ngalempelasonto cishe umyalezo ubucishe ufane obhekiswe kubantu abangama-27 million ababhalisele ukuvota okwethweni lwangoLwesithathu.

Izikhongeli zokhetho emaqenjini ngokwehlukahlukana kwawo umyalezo ubuthi, sekusezandleni zabavoti.

Kusuka kwamenyezelwa usuku lokhetho nguMengameli uRamaphosa lashicilelwa kuGazethi kwaba ukuqala komshikashika womkhankaso ophethwa  namuhla. Umbango omkhulu kulolu khetho usesisifundazweni iGauteng, iKwaZulu-Natal neWestern Cape. 

Isibalo sabantu ababhalisele ukuvota eGauteng siyizigidi ezi-5, 531, 473, kulandela iKwaZulu-Natal enabantu abayizifidi ezi-5,728,165 kulandele i-Eastern Cape okubhalise kuyo abantu abayizigidi ezi-3,431, 089, kuthi eWestern Cape kubhalise abantu abayizigidi ezi-3,310 798, eMpumalanga bayizi-2, 021,426 eLimpopo bayizigidi ezi-2,775,159.

Ekhuluma nezinkulungwane zabalandeli be-ANC ngoMgqibelo uMengameli uRamaphosa uthe selokhu eqale umkhankaso wokhetho ukuzwile ukukhala kwabantu futhi wakhulumisana nabo nangezinselelo ezikhona ezweni. 

Umyalezo kaRamaphosa ubuqondile kubantu ukuthi konke sekusezandleni zabo ukuqinisekisa ukuthi uhulumeni oholwa yi-ANC uyaqhubeka nezinhlelo zawo zokulethela umphakathi impilo encono. UMengameli we-Economic Freedom Fighters (EFF) uMnu uJulius Malema uvuse umunyu kubalandeli baleli qembu enkundleni ebigcwele phama iPeter Mokaba etshela abalandeli ukuthi ibhola selingakubo osekusele ukuthi baligenda kanjani. “Uma njengabantu baseNingizimu Afrika nisafuna ukuphila ngaphansi kokunqanyulelwa ugesi, nisafuna ukuphila esikhathini lapho kuntuleka khona imisebenzi, nisafuna ukuphila ngaphandle komhlaba, ninomthwalo emahlombe enu wokuvotela uhulumeni wabantu, ozoholwa ngabantu,”

See Also

Kube ngesifanayo naseqenjini i-Action SA lapho belihlangene khona eHammansraal kufundwa umyalezo kaMengameli walo uMnu uHerman Mashaba othe abantu yibo abazozikhethela ukuthi basafuna yini ukuphila eminye iminyaka engama-30 benqanyulelwa ugesi, bevalelwa amanzi bebanga imisebenzi nabokufika ezweni abathi ngelabo. “Uma nisafuna ukuthi kuphethe ngokuthi seniphethwe ngabokufika kuleli abangene ngokungemthetho kumele ikwenze lokho ngokuchitha i-ANC, uma nisafuna ukuthi niphile esimweni lapho oseneminyaka engama-35 sekuthiwa angeke esaqasheka, impendulo yakho iyophuma ngokukhipha i-ANC emandleni,”

Izolo eralini yokusunga imikhankaso yeDemocratic Alliance enkundleni iSahara eBenoni umholi waleli qembu uMnu uJohn Steenhuizen emyalezweni wakhe uthe uma umuntu esengene ekhosombeni lokuvota ngayedwana kumele enze isiqiniseko sokuthi ufaka uphawu lwakhe lapho ezokwenza khona ushintsho. “Kukumuntu ngamunye ukuthi usafuna ukuphila ngaphansi kweload shedding, ububha nokuphela kwemisebenzi”.

Scroll To Top