Now Reading
I-IEC Iyacacisa: Abavoti kumele bavote ezikhungweni ababhaliswe kuzo kuphela
Dark Light

I-IEC Iyacacisa: Abavoti kumele bavote ezikhungweni ababhaliswe kuzo kuphela

I-IEC ithi, uma ungasifakanga isicelo sevoti leSigaba 24A futhi uthole imvume yokuvota kwesinye isiteshi sokuvota, kufanele uye esiteshini sakho sokuvota obhalise kuso.

Uma uya kunoma yisiphi esinye isiteshi sokuvota futhi uzame ukuvota, uzojikiswa futhi uqondiswe esiteshini sakho sokuvota esibhalisiwe.

Okhethweni olwedlule, abavoti abaya kunoma yisiphi esinye isikhungo sokuvota babevunyelwe ukuvota kuzwelonke, kodwa lokhu sekushintshile kusukela kuMthetho Wokuchitshiyelwa Kwezokhetho wangowezi-2021.

Ukuchitshiyelwa kweSigaba 24A sithi: “Umvoti ongakwazi ngosuku lokuvota ukuvota esiteshini sokuvota esifundeni lapho abhalisele khona, wangazisa ngendlela enqunyiwe, ukwazisa isikhulu esiphezulu sokhetho lungakedluli usuku olufanele olushiwo ohlelweni lwezikhathi zokhetho lwenhloso yakhe yokuvota kwesinye isifunda sokuvota esibaluliwe ngaphakathi ezweni ngosuku lokuvota.

See Also

Lokhu kusho ukuthi, uma bewazi ukuthi ngeke ukwazi ukufika esiteshini sakho sokuvota ngomhla zingama-29 kuNhlaba, bekufanele ufake isicelo sesimo seSigaba 24A. Lezi zicelo zavalwa mhla ziyi-17 kuNhlaba. 

Njengoba kunje, uma ungasifakanga isicelo noma ungakayitholi imvume yokuvota kwesinye isiteshi sokuvota, kufanele uye esiteshini sakho esibhalisiwe ukuze uvote. Uma uya kunoma yisiphi esinye isiteshi sokuvota, ngeke ukwazi ukuvota. 

Scroll To Top