Now Reading
Iziboshwa zithi azisali ngaphandle okhethweni
Dark Light

Iziboshwa zithi azisali ngaphandle okhethweni

Iziboshwa ezingama-14 753 kuphela ezidonsa izigwebo emajele akuleli eziphakathi kwezigidi zabantu abazovota okhethweni lukazwelonke nolwezifundazwe. Lesi sibalo sithe ukwenyuka kakhulu uma siqhathaniswa nokhetho olwedlule ngowezi-2019. Iziboshwa ezidonsa izigwebo emajele akuleli zingama-154 286. Kuzona kukhona izingane ezingama-83 ezingakafiki eminyakeni yokuvota, abantu bangaphandle abayi-15 000 abangenalo ilungelo lokuvota eNingizimu Afrika.

Okhulumela uMnyango Wezokuhlunyeleliwa Kwezimilo uMnu uSingabakho Nxumalo uvumile ukuthi sincane kakhulu isibalo seziboshwa ezizovota kulokhu. Uveze ukuthi abakutholile ukuthi iziboshwa eziningi zikhala ngokuthi azinabo omazisi zibika ukuthi basemakhaya okanye balahleka,” kusho uNxumalo.

Ekutholeni isisombululo kulokhu uthe baxhumana naboMnyango Wezasekhaya benza izinhlelo zokuthi iziboshwa zilekelelwe ngokushaya omazisa, kodwa kuzwelonke zaba ngu-2 600 kuphela iziboshwa ezasebenzisa leli thuba. Uveze ukuthi iziboshwa zikwenza ngenhloso ukungabakhiphi omazisi ngoba zenzela ukuthi kungabi lula ukuthi zitholakale kwamanye amacala ezisuke zifunelwa wona, kokunye zisebenzisa izinombolo zikamazisi ezingombamboya.

See Also

UNxumalo uthe benze isiqiniseko sokuthi asikho isiboshwa esisala ngaphandle ekuvoteni yingakho beqale ngokuthi babe nohlelo lweVoter Education ukuze kungabi khona nesisodwa isibosha esithi asinalo ulwazi ngokuvota ngoba lokho kuyo ukuphucwa kwelungelo laso. Amavoti eziboshwa azohlanganiswa nakazwelonke abalwe ngokuhlanganyela okwenza kungabi lula ukwazi ukuthi yiliphi iqembu lezepolitiki elivotelwa kakhulu emajele.

Scroll To Top