Now Reading
Abavoti nezinkundla zokuxhumana ngosuku lokuvota
Dark Light

Abavoti nezinkundla zokuxhumana ngosuku lokuvota

Ukuze kuthotshelwe umthetho futhi kusekelwe ukhetho olukhululekile nolulungileyo, kubalulekile ukwazi ukuthi yikuphi okufanele kushicilelwe ezinkundleni zokuxhumana ngosuku lokhetho, kusasa. Lokhu kusiza abavoti ukuthi benze izinqumo ezinolwazi ngaphandle kokuphazamiseka noma ukwaziswa okungamanga, kugcinwe ubuqotho benqubo yokhetho.

Ongakuthumela ezinkundleni zokuxhumana

  • Mayelana nokuvota kwakho

Ukwabelana ngokuthi uvotile, ngaphandle kokuveza ukuthi uvote kanjani, kuyamukeleka. Okuthunyelwe okuveza injabulo ngokubamba iqhaza enqubeni yentando yeningi noma ukukhuthaza abanye ukuthi bavote nakho kuhle.

  • Ulwazi oluvamile

Ukwabelana ngolwazi oluyiqiniso mayelana nezindawo zokuvota, amahora okuvota kanye nokubaluleka kokuvota kungaba usizo kwabanye.

  • Izibuyekezo zokhetho

Ukukhuthaza ukubandakanyeka komphakathi kanye nokuphuma kwabavoti ngaphandle kokukhetha amakhandidethi athile noma amaqembu ezepolitiki kuyamukeleka.

Ongavumelekile ukukuthumela ezinkundleni zokuxhumana

  • Ukuthumela izithombe zevoti lakho

Ezindaweni eziningi, ukuthatha amavidiyo nokuthumela izithombe zevoti lakho elimakiwe akukho emthethweni. Lokhu okokuvikela ukuthengwa kwamavoti kanye nokugcina ubumfihlo babavoti.

  • Umkhankaso

Ukuthumela amavidiyo noma izithombe zekhandidethi noma iqembu, elikumeleyo noma oliphikisayo useduze noma ngaphakathi kwezindawo zokuvota akuvunyelwe. Lokhu kufaka iziqubulo zomkhankaso, ukuvumela, noma izitatimende ezingezinhle mayelana namakhandidethi.

  • Imininingwane engamanga

Ukwabelana ngolwazi olungelona iqiniso noma oludukisayo mayelana nenqubo yokuvota, njengezikhathi zokuvota noma izindawo ezingalungile akukho emthethweni futhi kwenqabela abavoti.

See Also

  • Ukwesabisa

Noma yini engahunyushwa ngokuthi abavoti abesabisayo, njengamandla nodlame noma izinsongo, ayivunyelwe.

Okunye okumele ukuqhaphele ngosuku lokuvota

  • Izingubo

Lapho bevota, abavoti bangase bafune ukugqoka izingubo zeqembu ezivela emaqenjini abo ezombusazwe. Lapho kuvota noma ngaphakathi kwemingcele yesiteshi sokuvota, ama-ejenti eqembu kanye namakhandidethi abavunyelwe ukugqoka izingubo ezihlobene neqembu.

Ukulandela le mihlahlandlela kungasiza ekuqinisekiseni inqubo yokhetho esobala nengenzeleli. Nakuba kukuhle ukukhuthaza abanye ukuthi bavote futhi babelane ngolwazi lwakho, kubalulekile ukugwema ukwenza noma yiziphi izenzo ezingase zibeke engozini ubuqotho bokhetho noma zibe nomthelela ongemuhle kwabanye

Scroll To Top