Now Reading
Ukusula kukaNhleko kushiya imibuzo ngoMbalula
Dark Light

Ukusula kukaNhleko kushiya imibuzo ngoMbalula

Ukusula kowayenguNgqongqoshe Wamaphoyisa eqenjini elibusayo sekubalwa izinyanga kuyiwe okhethweni lukazwelonke kushiye imibuzo ngekusasa likaNobhala Jikelele wenhlangano uMnu uFikile Mbalula.

Encwadini engamakhasi ayisikhombisa yokushiya ku-ANC uMnu uNathi Nhleko ubalula ukuthi ukuhlaselwa kwakhe kwakamuva nguMbalula ngakubiza ngokuthi “ukujuluka” nangendlela akhuluma ngayo udaba lwefire pool emzini kaMnu uJacob Zuma eNkandla nokuthi baphoqeleka ukuqamba amanga ukuvikela uZuma kube nomthelela esinqumweni asithathile.

Kule ncwadi uNhleko uveza ukuthi uMbalula wavala ngokuthi kunabantu abalahlekelwa imisebenzi ngenxa yodaba lwaseNkandla. Incwadi yokwesula uqale ngokuyihloma egatsheni lakhe i-Albertina Sisulu kuWadi 29 ngaphansi kukaMasipala uMhlathuze. UMbalula useke wagxekwa kakhulu phambilini ngokuba budlabha ngezinkulumo azenzayo ezinenhlese yokudala iminkenke eqenjini. Ngesikhathi ephawula ngodaba lwaseNkandla ngoMasingana uMbalula watshela isizwe ukuba baqamba amanga ePhalamende njengeqembu. Ephendula kulokho uNhleko wathi eminyakeni eli-112 ye-ANC kuyaqala ukuthi ibe noNobhala oyihlathi njengoMbalula.

Encwadini uveze ukuthi ngesikhathi ejoyina i-ANC, babengazi lutho ngenqubomgomo, babengagxilile ezikhundleni. “Esasikwazi ukuthi abantu babedinga ukukhululwa, kwakumele silwe siyimbumba ukuze lokho kuphumelele,” kusho uNhleko. eqhuba uthe eminyakeni edlule uqaphele ukuthi akasayiboni le-ANC azibandakanya nayo, eyabe ilwela ukukhululeka kwabantu. Uthe uzwa ubuhlungu bokuthi le-ANC abayithanda kangaka isiphenduke into angasayazi. Ukushabalala kwezinkampani zikaHulumeni nokuphathwa kwazo ngabazimele kucace kahle ngesikubona kwenzeka kwaTransnet”.

See Also

UNhleko uthi indlela i-ANC eqhuba ngayo nmigomo yayo ayisahambisani neyakhe. Uthi kuyazwela ukuqhubeka nokubona abantu emphakathini awakhele  nasezweni lonke behlupheka ngenxa yokwehluleka kwenhlangano ayingxeye yayo.

Scroll To Top