Now Reading
URamaphosa uphelelwe isineke seDA ngezingxoxo
Dark Light

URamaphosa uphelelwe isineke seDA ngezingxoxo

Ubhalele uSteenhuizen incwadi evuthayo emnqumela ugwayi katiki

Kuphele isineke sokubekezela kuMengameli uCyril Ramaphosa ngoginqigonqo wezingxoxo zokubumba uHulumeni Wokubambisana wabhalela uMengameli weDemocratic Alliance incwadi evuthayo. Ukunengeka kukaRamaphosa kuvela zisuka nje ngendlela avula ngayo kusibingelelo ethi, Dear John.

Ngaphansi kwesimo esejwayelekile ekuxhumaneni ngezincwadi kwabaholi abakuleli zinga kuyaye kugqame ukuthobelana ngokubizana ngoMnumzane kunokugagula igama. URamaphosa ushiya angalazi kuSteenhuizen ngokumjikela esiswini njengotshwala lapho sekufanele kuphothulwe udaba lokwabiwa kweminyango kahulumeni. Evula uRamaphosa uqala ngokuthi akayithandisisi indaba yokuthi uma kudingidwa izindaba zalolu hlobo kungahlalwa phansi ubuso nobuso.

“Ngakuxwayisa ngendlela yokuxhumana ngokubhalelana ngobungozi bokuthi izinto zigcina sezisezandleni sabezindaba, kugcine sekulahleka umongo walokhu okusuke kudingidwa, kodwa iDA iyaqhubeka nale ndlela yokuxhumana,” kwenaba uRamaphosa. Uveza nokuthi akayithandanga indlela uSihlalo weFederal Council yeDA uNkk uHelen Zille abhala ngayo ngalolu daba ngamagama awasebenzisa.

See Also

“Kumele ngikusho ukuthi iDA akuyona yodwa esixoxa nayo kuhulumeni Wobumbano kodwa kunamanye amaqembu. Yize sikhona iSigaba esikhuluma ngokubonisana esivumelwaneni Wokubambisana kodwa ekugcineni nguMengameli onamandla okuqoka iKhabhinethi, sengiphule nomthetho wezivumelwano Wokubambisana ngoba ngithi nginika iDA ithuba.”

Ekugcineni uthi USteenhuizen kumele akhumbule ukuthi sekuyizikhindi kuyaphuthuma ngokusungulwa kukaHulumeni Wobumbano futhi usalelwe yileli sonto kuphela. Uthi uyaqhubeka nokuxhumana namanye amaqembu kodwa umnyango wakhe usawuvulile.

Scroll To Top