Now Reading
KolukaMagashule: OKlebe kulo mzuliswano bahlehle nentelezi
Dark Light

KolukaMagashule: OKlebe kulo mzuliswano bahlehle nentelezi

Izinhlangothi zicuphelene imigoga. Inhloso wukwenza wena uthathe uhlangothi


Kwabaningi abalandela ipolitiki yakuleli umlando ubuziphinda. Lona umlando othinta ukungqubuzana phakathi kwepolitiki nezobulungiswa. Indaba iqale ngokuvela kwemibiko ethi oKlebe sebethole incwadi ebavumela ukuba babophe uMnu u-Elias Sekgobelo “Ace” Magashule. Lezi zindaba zihlukanise izwe phakathi, kukhona abathi ibambe ngakho kanti ngakolunye uhlangothi bakhona abathi abazombopha baqhuba uhlelo lwepolitiki nonhloso yalo kuwukukheqa izimbangi. Lokhu kufakazelwe yisitatimende esikhonjwe ebuholini bukaVukayibambe eVhembe eLipompo. Esitatimendeni lolu phiko luthe:

“Kuthusa kakhulu ukubona ukuthi abanye abaholi sebehambe bagabavula kangakanani belungiselela ukufeza ezepolitiki babuye balungise ukuzibophezela kwabo okuphunzile bokubopha amaqabane.”

Nokho ukuze uqonde kabanzi ngomnyombo wale mizwa kanjalo nendlela yokulwa, kumele uhlele nomlando wepolitiki yakuleli. Inyanga kwabe kuwuNcwaba ngowezi-2005 ngesikhathi uPhiko loFezela lugasela emzini kalowo owayenguMengameli, uMnu uZuma. Ukugasela koFezela kulo muzi oseForest Town kwaba yisiqalo sengqayi eyabe izoguqula ipolitiki yakuleli, empeleni kayingcinanga lapho kepha yaguqula nezinhlaka zokuphepha nobulungiswa kuleli. Ngalesi sikhathi abantu baseNingizimu Afrika babona ingqubuzana bukhoma phakathi kwepolitiki nezobulingiswa. Sekuwumlando ukuthi kwagcina kuphumelele ipolitiki njengoba umsolwa uZuma wagcina esenguMengameli weqembu elibusayo kanye neNingizimu Afrika. Wumlando futhi ukuthi oFezela baqedwa.

Isiqephu sesibili nesiqale empeleni emasontweni edlule sindlalelwe nguZuma noMehluleli uZondo. Lapha uZuma ngabameli bakhe, impi uyisuse emahhovisi nasezinkantolo wayiphosa emgwaqweni lapho enamandla khona. Lokho kubukeka kusebenzile njengoba izwe lihlukane phakathi kwakhona abathi uZondo uyashinga. Okokuqala ngqa emuva kwesikhathi iKhomishini eholwa nguZondo ibhixwe ngepolitiki.

Odabeni lukaMagashule kusobala ukuthi kugadlana izincwepheshi. Lo mholi osekukaningi zimnuka, zibuye zimhlabe inxeba zimlandela yingulukuqu uqobo. Uyazi lapho kumele athinte khona ukuze izinto zinyakaze. Lokhu kufakazelwe wukunqoba kwakhe eNasrec nayilapho ephume lapho kuthiwa angeke aphume khona, wadla uMnu uSenzo Mchunu kwangaba ndaba zalutho.

Oshicilelweni lweBAYEDE ngoMfumfu u-Ace Magashule: Iqola noma umzondwa ezimpini ze-ANC, elaboHlanga labeka ngokugquzana okukhona ngokuqokwa kukaMagashule. Ephawula ngokuqokwa kukaMagashule umhlaziyi nombhali uMnu uMax du Preez wathi: “U-Ace Magashule uyinyoka esesifubeni sikaCyril Ramaphosa, uyibutho eligqoke insimbi elihambisana noZuma kulabo abasezikhundleni eziphezulu ku-ANC. INingizimu Afrika, yiyo eshayekayo,” kusho uDu Preez.

Uqhuba athi: “Irekhodi lakhe (uMagashule) libi njengalelo likamngani wakhe owayenguNdunankulu eNorth West, uMnu uSupra Mahumapelo. Isifundazwe iFree State, lapho ayenguNdunankulu khona, simanaphanapha kuHulumeni Wesifunda nokoHulumeni Bendawo kanjalo nasezinhlakeni ze-ANC. Izinsolo ezinzima zenkohlakalo, zokuxhaphaza nezokuqasha ngobuhlobo nangobungani zibhekiswe kuyena (uMagashule) futhi oKlebe (Hawks) bagasela emahhovisi akhe. Abahambisana noRamaphosa bayethemba ukuthi uzobhekana namacala obugebengu maduze futhi aphoqeleke ukuba esule kodwa lokhu kubonakala kungeke kwenzeke kulo nyaka.”

Omunye umbhali nobuye abe ngumethuli wezinhlelo kuSAFM, uMnu uStephen Grootes, embhalweni wakhe othi: ‘Magashule Will Fight To The Bitter End, Zuma Too’, wathi: “Sekuyacaca manje ukuthi labo abahambisana noNobhala Jikelele we-ANC u-Ace Magashule kanye nowayenguMengameli uZuma ngeke bayeke izikhundla namandla abo bengalwanga. Yize kungaba kanjalo uMengameli uRamaphosa usalwa futhi unezinsiza ezingathena amandla lolu olunye uhlangothi.” 

Kunyakaza iziziba

Isisho esithi akho zinyane lemvubu ladliwa zingwenya kucwebe isiziba kubukeka sisho khona kubeseki bakaMagashule. Abaholi be-ANCYL ezifundazweni okuyiFree State, iGauteng ne-Eastern Cape bathi bazofa lapho kuwa khona uMagashule ngoba bayabona ukuthi kunesandla sesithathu kule nto yokuzama ukumfaka ingalo yomthetho.

UMnu uZebhuloni Mxhosa ohola uhlaka lwesikhashana  lwe-ANCYL esifundeni i-OR Tambo uthe okubaxakayo ukuthi kungani izinhlaka zomthetho zisetshenziswa ngalolu hlobo ukuxova i-ANC.

‘Uyabona la asivikeli uMagashule nje kodwa sivikela isithunzi se-ANC ngoba kukhona isandla sesithathu kuyona yonke le nto. Uma izinhlaka zomthetho

zomthetho zisebenza ngempela kungani kungaboshwa abantu okukade basolwa ngenkohlakalo. Abake baqale ngabasolwa bebhange iVBS ukuze sibone ukuthi bayasebenza futhi ingalo yomthetho iyasebenza. Akukwazi ukuthi bese kuvele kuboshwa abantu abasanda kusolwa manje. Sifisa kwaziwe ukuthi uMagashule sizomvikela ngoba asifuni ukubona umbutho uphela ngenxa yokuxhashazwa kwamandla ombuso,” echaza.

See Also

Umholi we-ANCYL eGoli, uMnu uSiphesihle Jele, obesemashini ebiseLuthuli House izolo, uthe ukuphuma kwabo njengentsha abazile nje ukuzobanga umsindo kodwa bazodlulisa umyalezo ukuthi uma uMagashule eboshwa izophela i-ANC noma ingabuseki.

“Sebeqala lokhu ababekwenza  kuyiwa ePolokwane ngesikhathi uMbeki esenguMengameli lapho kwakusetshenziswa Ofezela ukulwa nabaholi ababebonakala bephikisana nabaholi bangaleso sikhathi. Namanje babuyisa lokho kanti badlalile ngoba sesibabambile. Le ndoda eyenza lokhu ephethe amandla kuHulumeni sifuna ukuyikhombisa ukuthi sizowuvikela umbutho kuze kube sekugcineni,” kusho uJele.

Uthe abantu kumele baqonde ukuthi uMagashule wesekwa amagatsha  amaningi angafuni nokuyizwa indaba yokuhlukumezeka kwakhe ngoba akamusha kuKhongolose mdala nezinhlaka ziyamazi.

UMnu uRegan Booyesen we-ANCYL eFree State uthe bazomeseka kuze kubesekugcineni uMagashule ngoba abakholwa ukuthi kunobuqiniso obenzekayo kule nto eyenziwayo.

Uthe beyiFree State bafuna ukubona umthetho udlala indima yawo hhayi ukuwubona usetshenziswa. “UMagashule owethu ngakho asizukuvuma ukuba athintwe ngoba uhlukunyezwa kanjena nje yingoba ufuna kukhulunywe indaba yemfundo yamahhala nokubuyiselwa komhlaba kubantu kodwa laba abasemandleni abasayifuni ithintwe leyo. Okubi uMagashule ukhuluma ngezinto okwavunyelwana ngazo engqungqutheleni yaseNasrec,” kusho uBooysen 

Nezobulungiswa azizibekile phansi

Sekungaba yiphutha ukuthi kule mpi abezobulungiswa bamsulwa. Umlando othinta abaholi bamaphoyisa, aboFezela, iNPA nezinhloli imbala uyasivezela ukuthi nabo banezinhloso. Okwenzeka ngesikhathi sikaZuma nakulokhu kukaMagashule kwenzekile, abezindaba babe yinkundla yokuguqula imiqondo yezakhamuzi ukuba zithathe uhlangothi. Ukugasela koFezela bephelezelwa abezindaba akwehlukile kunalokhu esikubone lapho oKlebe begasela kubasolwa. Ngisho izinkulumo ziyefana. Njengo-Adv uBulelani Ngcuka ngezikhathi zikaZuma, u-Adv uShamila Batholi nethimba lakhe bangonontandakubukwa. Yize kusesekuseni kepha okusobala wukuthi uMagashule okwamanje usakwazi ukudlala umdlalo wakhe, bheka ngoba ukwazile ukuhlehlisa into abanye abekade beyifuna ukuthi aboshwe. Okwamanje abeNPA noKlebe bayaphika ukuthi kuke kwaba nohlelo lokumbopha. Umbuzo uthi bazohlehla nentelezi kuze kube yinini nokuthi ngabe kulokhu ngubani ozophumelela, ipolitiki noma ezobulungiswa?

Scroll To Top