ukuhlaziywa kwepolitiki

UMbalula: UNobhala-Jikelele noma inganekwane?

Akuqali ukuba uMbalula asolwe ngokuba lichilo, ukwehlisa isithunzi sehhovisi nokuba nomlomo omanzi.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Kungani i-EFF ne-IFP kumele bakhathazeke ngoMkhonto Wesizwe?

Amalungu e-ANC akade engavoti futhi enganeme asengathola ikhaya kumuntu abamaziyo.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Yini eyenze uMsholozi waqoma ukubuyela ehlathini?

Uqoke usuku uphiko lwezempi uMkhonto Wesizwe olwasungulwa ngalo kanye nosuku iNgonyama uDingane adudulana nabaDeshi.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Abasolwa: Omunye kuthiwa ngubaba we-COPE omunye woMkhonto Wesizwe  

Zombili lezi zinhlangano zethulwa ngomhla zili-16 kuZibandlela zidla emlandweni kaKhongolose.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Siyancipha isikhathi: Inselelo yokudayisa uHlabisa ngale kweqembu

Iqembu libukeka lilahla amathuba amaningana okumethula njengomholi wezwe.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Imali ingamqoka uMengameli weNingizimu Afrika?

Njengoba yakwazi ukuguqula inqubomgomo ngowe-1996 ingasiqokela yini iqembu nomuntu ongasihola?

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ababhalisa amaqembu epolitiki amasha baqhutshwa yindlala noma uthando lwabantu?

Angahle acele ema-600 amaqembu azongenela ukhetho ngonyaka wezi-2024.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
UHlabisa nomthwalo wokufeza iphupho loMntwana

Usuku lwangoMgqibelo luvule ikhasi elisha kubantu nakuzinhlaka ezahlukene kuleli. Lolu wusuku lapho kubikwe khona izindaba…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
U-Eskom uzokhipha i-ANC emandleni?

Isineke sabantu sesiphelile nasezindaweni zaboHlanga lapho leli qembu lesekwa khona kakhulu. Esikhathini esingaphansi konyaka iNingizimu…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Kweqana izibiba: Ngabe ukuphuma inxiwa kuzomuweza?

Kuwona wonke amazwe abuswa ngaphansi kohlelo lwedemokhrasi nenkululeko yamaqembu ezepolitiki, ukuzalwa kweqembu elisha kuyawafaka amanzi…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Oyihlabile akakayosi: UMashatile lizomphunyuka iqatha?

ma kuphakama igama lakhe kuba khona ukwehlukana kwemibono. Kukhona abambuka njengomholi okhaliphile nowaziyo umdlalo wepolitiki.…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Abazingeli benyathi: Ngabe uBulawayo uzoba ngubuso bamaqembu aphikisayo

Ipolitiki yaseNingizimu Afrika ikuvuthondaba. Ukuqonda lokhu akudingi ukuba ube yisazi sepolitiki noma ilungu leqembu. Ukukhuluma…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Unya lwabasha luyaphindana: Ngabe uMthombeni uyoke alibuse?

Emuva kwezinyanga eziyi-10 alukabonakali udosi lwamaTaliban Kuyinto eyejwayelekile ebuholini ukuthi kube khona isikhathi lapho umholi…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Iyawuzala nkomoni: INingizimu Afrika kuvuthondaba

UMalema emizamweni  yokuba nguSobukwe wesikhathi sethu Emazweni ase-Afrika kukhona umlando ohamba uhambe uziphinde. Lo mlando…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Okwenze uRamaphosa wamathintanyawo ngokusunduza uMaDlamini

Oshicilelweni lwangoNhlaba we-2019 ngaphansi kwesihloko esithi: ‘UMaDlamini angaba yihawu nogange lukaRamaphosa’ elaboHlanga laveza ubumqoka bukaDkt uMaDlamini Zuma kuhulumeni kaRamaphosa ngaleso sikhathi. 

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
URamaphosa ukhale wemuka nehlandla lesibili

Ngaphambi kokumunyezelwa kwemiphumela yobuholi obuphezulu be-ANC eNASREC izolo uSihlalo wale nhlangano obuyiselwe esikhundleni utshele izithunywa ukuthi isikhathi sokuphupha sesiphelile.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Umkhokha wokuphuka kwamakhosana kaKhongolose uyaqhubeka

Usuku kwakungumhla zili-8 kuMasingana ngowe-1912. Lapha kwabe kuhlangene abaholi boHlanga ngenhloso yokwakha umkhumbi wempi wenkululeko…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Yisiphi isifungo esikhulu: Esephalamende noma ngeseqembu?

Iqembu elibusayo liyalele amalungu alo ukuba avote njengebutho awuchithe umbiko.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Asedungeke okokugcina amanzi odabeni lukaRamaphosa noMkhize

NgoMandulo ElaboHlanga ngaphansi kwesihloko esithi: ‘Ngubani ozoginqelwa kwinkomfa phakathi kukaMkhize noRamaphosa?’ lushicilele udaba oluphatha izinhlaka…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Kungethuse nokubuyiselwa kukaTrump e-USA uma kunje

Akukho ukungabaza ekutheni ipolitiki kanjalo nepolitiki yomnotho yamazwe kuyaguquka.

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
UKHONDOLO: Umdlavuza wokungaxoli kubaholi be-ANC abahlulwayo uyayidlavuza

Bathi thambo lenyoka hlaba elimzondayo. Ngabe nomfo kaNtuli ufuna ukuziphindiselela

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ngubani ozoginqelwa kwinkomfa phakathi kukaMkhize noRamaphosa?

Umbuzo uthi ngabe abeSIU namaHawks bazoba nesibindi yini sokubabopha ingakafiki inkomfa Kuvamile emdlaweni kanobhutshuzwayo ukuthi…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Phezu kwekhomishini nezincomo bayaqhubeka bayafa, basazofa

Phezu kophenyo osopolitiki bayasocongwa Iminwe ikhomba ubuholi bamaqembu INingizimu Afrika iyaziwa ngokuthanda ukwakha amakhomishini nezigcawu…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
UKhongolose obhukwini lwamazondo, amatulo nomgolo

Umkhokha owaqala eminyakeni eyedlule uyaqhubeka Indaba ingezikhundla nomgudu wenkece NgoLwesithathu esiphuma kuwo bekuqopheka imiyaka eli-14…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here