Now Reading
Asedungeke okokugcina amanzi odabeni lukaRamaphosa noMkhize
Dark Light

Asedungeke okokugcina amanzi odabeni lukaRamaphosa noMkhize

NgoMandulo ElaboHlanga ngaphansi kwesihloko esithi: ‘Ngubani ozoginqelwa kwinkomfa phakathi kukaMkhize noRamaphosa?’ lushicilele udaba oluphatha izinhlaka zobulungiswa kuleli nenkinga yokubopha abaholi abaphezulu emaqenjini epolitiki nakuhulumeni.

Injolozela yabe ikuMengameli uRamaphosa kanye naloyo owayenguNgqongqoshe, uDkt uMkhize. Kuningi okufanayo ngalabo holi muva nje njengoba bobabili ngezizathu ezahlukene bangaphansi kophenyo nokulindeleke ukuba maduze nje kuphume izinqumo ezingasho lukhulu ngekusasa labo kwezepolitiki kuleli.

UDkt uMkhize uphenywa ngabeSpecial Investigating Unit (SIU) eholwa ngu-Advocate u-Andy Mothibi ngomsanka othinta inkampani ezimele nokuthiwa wabe ecosha kuyo anonileyo.  Lokhu lomholi nabaseki bakhe uyakuphika, usola amazondo namatulo alabo abangamfuni ahole iqembu.

Ngakolunye uhlangothi uMenagmeli uRamaphosa udaba lwakhe lusabhekwa ngabe National Prosecution Authority (NPA) eholwa ngu-Advocate Batohi okuyibo okumele bakhiphe isinqumo ekutheni isigameko esenzeka epulazini lakhe singathathwa njengokuphulwa komthetho sisekelo njengoba kungeyena nje umehlo kaboni kepha kukhona nezinsolo zokuthi wanede wabona ukuthi usezinindile wabe ephula eminye imithetho ngokusebenzisa izinhloli zakuleli ukwesula izimekemeke zakhe. 

Akugcini lapho ngoba iPhalamende eliholwa nguMhlonishwa uNqakula, okaMaphisa nalo seluqalile. IPhalamende laqoka ugalagala uMehluleli uSandile Ngcobo noke waba yiNhloko yeNkantolo yoMthetho Sisekelo kuleli ukuba kube nguye ohola uphenyo. Kulokhu naye nabalandeli bakhe njengoMkhize bathi uRamaphosa umsulwa. 

Isinqumo sayizolo sikaSomlomo wePhalamende sokuba elule isikhathi sokwethula umbiko wekomidi likaNgcobo kasilekelelanga ukwehlisa ukukhuluma lapha phandle. Bese kuvele kuzo zonke izinhlangothi ngaphakathi nangaphandle kukaKhongolose laba baholi abangamalungu awo bekukhona ukukhononda ngokundoda kwezinhlaka zezobulungiswa ukuthatha isinqumo.

Okwenza abantu babe magange wukuthi zombili lezi zinkunzi, eyakwaRamaphosa neyakwaMkhize kulindeleke ukuba zihlabane amalunda ngoZibandlela.

Osekubhekwe ngabovu yikuthi isinqumo sazo zontathu izinhlaka lezi okuliPhalamende, iNPA neSIU bazophefumula nini. Uma bephefumulo inkomfa ingakahlali khona lapho kwakhona ethi kashushiswe noma kuvele ubufakazi bokuthi kukhona akwenzile nokuphambana nemithetho yezwe kuyosho ukutho loyo uyoginqelwa.

See Also

Indaba enye esezindebeni zabantu ngethi manxa izinqumo zonke zibalahla bobabili sekuyothathwa kuthiweni njengoba umile umthetho weqembu othi oshushiswayo kehle.

Khona uma othile kuMkhize noRamaphosa eqokwa njengomengameli weqembu bese kuthi emuva kwenyanga noma ezimbili kudingeka aboshwe kuyothini ukukhuluma eqenjini lakhe okumele esikhathini esingunyaka kumele liyoncintisana namanye kukhetho lukazwelonke.

Kulokhu kubukeka zonke izinkomba zithi noma ngabe isinqumo sithini, siphuma nini asevele asedungekule amanzi. Lonke udaba selunechashazi.

Scroll To Top