Now Reading
Kungamphinda uRamaphosa okwehlela abelamayo
Dark Light

Kungamphinda uRamaphosa okwehlela abelamayo

Ukusondela kokhetho oluzobanjwa zingama-29 kuNhlaba kuhambisana nokukhulu ukuqagula ngesimo sezwe nokusebenzisana kwamaqembu ngale kokhetho.

Ukukhuluma okuthi iqembu elibusayo i-ANC kuyomele lizehlise libambisane namaqembu amancane aphikisayo ukuze iqhubeke nokuphatha kuphinde kwafakazeleka kuleli sonto. Isikhungo sezocwaningo iSocial Research Foundation sibe ngesakamuva ukuqagula okungenzeka kulolu khetho. Kusuka ngonyaka owedlule izikhungo ezicwaninga ngokhetho nesimo senhlalo kubantu imiphumela yocwaningo lwazo iveza ukuthi kulokhu uKhongolose uzohlehlelwa zikhuni ngendlela engakaze ibonakale.

ISocial Research Foundation kucwaningo lwayo ithole ukuthi i-ANC izothola amaphesenti angama-37, kuthi iqembu eliholwa uMnu uJacob Zuma uMkhonto Wesizwe lithole ali-13 okuzokwenza libe yiqembu lesithathu kwamakhulu emuva kweDemocratic Alliance.

Ucwaningo luveze ukuthi ezikaMalema i-Economic Freedom Fighters (EFF), zizothwala kanzima ngenxa yokuvumbuka kweMK. Imiphumela yakamuva yokhetho lokuchibiyela enyakatho yeKwaZulu-Natal iveze i-EFF emsileni, kuhamba phambili i-IFP kulandele iMK, i-ANC ibe iqembu lesithathu ngokwesekwa.

Ukhondolo lokungaqedi ihlandla

Akubanga yinto ebingalindelekile ukuthi ucwaningo lweSocial Research Foundation luphinde luveze ukuthi i-ANC kungenzeka izithole isingaphansi kwengcindezi yokwehlisa esikhundleni uMengameli uCyril Ramaphosa maduze nje emuva kwemiphumela yokhetho. Ngokomphumela wocwaningo kuzoba  ngokokuqala emuva kowe-1994 ukuthi i-ANC iphathe ngokubambisana ngelinye iqembu ngenxa yokuphikwa imiphumela. Uma kuya ngawo amagama enkehli ehoxiswa uRamaphosa ukukhuluma kuthi i-ANC iyobe ivuma induku yokuzalwa koMkhonto Wesizwe.  Nokho kuyobe kungaqali ngaye njengoba eyokugudluzwa kwabaholi abasuke bebekwe iqembu labo isiyinsakavukela umchilo wesidwaba.

Ngonyaka we-2008 uMnu uThabo Mbeki wahoxiswa emuva kwengqungquthela yasePolokwane eyaqoka uZuma. Okwakuphambili ekuhoxisweni kwakhe kwakungukuthi njengoba esekhishiwe emandleni okuhola iqembu akusezoba lula ukuba athathe izinqumo ezizoba nomthelela kahulumeni. Ekukhishweni kwakhe uMbeki wasolwa ngokuba nesandla ekusungulweni kweCope waziqhelelanisa ne-ANC. Kube ngesifanayo kuMnu uJacob Zuma esuswa esikhundleni ngowezi-2018 emuva kwengqungquthela yaseNasrec eyaqoka uCyril Ramaphosa ekuholeni i-ANC. Isikhalo esabe sisikhulu ngoZuma yonkohlakalo ngaphansi kobuholi bakhe. Ngabe nakulokhu umlando uzoziphinda ngoMatamela.

Umkhankaso wokhetho ubonakala unakho ukuveza izifiso zokuhola lombutho koyiSekela Mengameli uMnu uPaul Mashatile. Ngendlela uMashatile ayisishabasheki ngayo ezindaweni eziningi ekhankasela i-ANC usungabuza ukuthi ngabe abeseka yena bayabona yini ukuthi ikhona intuba engenza bangene ngenxeba. Naye uMashatile aubonakali efisa ukugileka njengoDavid Mabuza owagcina esizwa ngendaba esikaMengameli. Uma i-ANC ibambisana namanye amaqembu nawo azobeka izimfuno zawo etafuleni, isikhundla sikaSekela Mengameli wezwe yiso esiconsisa amathe kwaphikisayo.

Ompimpe uZuma uyagonyuluka

Abahlaziyi bathi i-ANC izithola ikulesi simo nje yingenxa yetsunami kaMnu uZuma. Yize ngasekuqaleni ibide ithi akudikizi nqulu kuyo ngokusungulwa kweMK, kodwa okwenzeka muva kuveza isithombe esehlukile.

See Also

Kulezi zinsuku iMK igqigqa ezinkantolo lapho izama ukuphebeza imizamo ye-ANC nabazwelana nayo yokuyithena amandla ngaphmbi kokhetho.  NgoLwesibili iMK inqobe umzuliswano onzima Enkantolo Yezokhetho evune uMnu uZuma ukuba ubuso bakhe bube sohlwini lwephepha labahola amaqembu. Izolo kube ngokokuqala ukuthi lowo owafaka isikhalo ngoZuma aphefumule ngesinyathelo sakhe kulandela ukuvela kwegama lakhe ohlwini lwamaphepha asenkantolo njengommangali. 

UDk uMaropa Matsebola uthe ngokufaka isikhalo eNhlanganweni EzimeleeYokhetho ngegama likaZuma ubesebenzisa ilungelo lakhe. “uMthetho ucacisa ngokusobala ukuthi umuntu olahlwe yicala wagwetshwa akwazi ukuba sephalamende njengomholi womphakathi. UZuma ingena ngaphansi kwaloluhlu kwabantu,” kubeka uMatsebola.

Uthe ekukhuleni kwakhe wayeyisishoshovu somzabalazo engumholi nasezinhlanganweni zabafundi. “Abantu abaningi abawazi amagalelo ami emzabalazweni kodwa ngikhulele kuMass Democratic Movement ngikanyeenoSteve Biko, Mosiuoa Lekota, Mamphele Ramphele, Sath Cooper nabanye. Okusemqoka lana ukuthi iNkantolo Yomthethosisekelo yamthola enecala uZuma yamgweba izinyanga ezi-15”.

UMatsebola uthe uyasamukela isinqumo seNkantolo kodwa okuyocacisa kahle izizathu ezenze inkantolo lafinyelela kuso ezisalindiwe. Uveze ukuthi uma i-IEC ingasiphonseli inselelo isinqumo zeNkantolo Yezokhetho uyogwinya itshe ngoba yena akanawo amandla okuqasha abameli abangamsiza ukuqhubeka necala. Uthe ufisa ukuthi lesinqumo siyiswe eNkantolo Yomthethosisekelo okuyiyona yokugcina ezweni.

Scroll To Top