Now Reading
Okwake kwasehlela sekwehlele i-USA
Dark Light

Okwake kwasehlela sekwehlele i-USA

Lawa ngamazwe amabili ahlukene ngokomlando, impilo kanjalo nakwezomnotho. Elinye yizwe kwabanye elingenasici. Inqubo yakhona ilinono kubantu abaningi. Ezempi kanjalo nomnotho wakhona kuthathwa njengokuhamba phambili emhlabeni. Ngakolunye uhlangothi leli elinye izwe likuzwekazi elithathwa ngokuthi lisathuthu, elizungezwe wububha nezimpi. La mazwe yi-United State of America (USA) kanye neNingizimu Afrika.

Kuleli sonto umlando wepolitiki nobuholi kanjalo naloyo womthetho ufane ncamashi. I-USA okokuqala ngqa yehlelwe yilokho okwake kwehlela iNingizimu Afrika ngesikhathi okokuqala ngqa obenguMengameli wezwe ebekwa amacala enkohlakalo. Loyo nguMnu uDonald John Trump owayengumengameli wama-45 waseMelika nowabusa ngowezi-2017 kuya kowe 2021.

Icala abhekene nalo uTrump lingahle liphazamise umkhankaso wakhe yize enekhono lokuguqula izinto ngokuziphungela. Uvele useqalile ukuthi konke lokhu agilwa khona yimikhuba yezimbango zakhe ezifuna angalungeneli ukhethi. Nokho kukhona abasola yena qobo ngokuthi uyisigila mkhuba esicasha ngepolitiki.

Lokhu uma ungowaseNingizimu Afrika cishe akukusha. Ngesikhathi loyo owangumengameli wesithathu wezwe uMnu uJacob Gedleyihlekisa Zuma ebhekana namacala waze wagwetshwa kwakuwukukhuluma okufanayo. Womabili amacala kaZuma noTrump angemali. KuZuma kwakuthiwa imali lena wabe eyakha ngamahlobo bakhe abakwaGupta. Kanti uTrump yena usolwa ngokwedlulisela imali esihlabaninini kwezangqayi yocansi nokuthiwa ngokwamaphepha aseNkantolo kwenzeka ngonyaka wezi-2016. Leli cala uma limlahla angadonsa ejele.

Abantu bezixuku

UZuma noTrump babukeka bekwazi ukusebenzisa ababhekene nakho ukukhomoza abantu nokwakha ukwesekwa. UZuma kuze kube yinamuhla lapho eya eNkantolo abantu kabasali. Kuqala wabe ekhashwa ngabeqembu lakhe lakudala i-African National Congress (ANC). Namanje ngisho esayehla inqola ye-ANC izinkumbi zabalandeli beqembu lakhe elisha uMkhonto Wesizwe.

See Also

Ngakolunye uhlangothu uTrump akanamahloni ukuthi kulelicala abhekene nalo manje uzogaya ukwesekwa. NgoLwesihlanu olwedlule uthe ngokuqala kwecala lakhe (ngoMsombuluko) “kuyochitheka nhlamvana” .  

Okunye labo Mengameli abafana ngakho yindlela abachaza ngayo izinkantolo nabehluleli. Bobabili banomuzwa wokuthi bayenzelela noma basetshenziswa ngabathile ukubanyundela nokubahlinzela ezibini. NjengakuZuma icala likaTrump lizohlukanisa izwe phakathi, kokunye kuphakame nemimoya.

I-USA kulokhu ehlale ithi ingunompendulo kukho konke inkukhu inqunywe umlomo ngoba leli cala uma kuke nje kwageja kungahle kube nomphumela wodlame emuva kokuphuma kwemiphumela njengoba kwenzeka ngokwedlule. Nawo kulokhu amaMelikana kuwehlele njengoba kwehlela elakuleli.

Scroll To Top