Now Reading
IBeitbridge isiyisango lokuwelela ezweni lesethembiso
Dark Light

IBeitbridge isiyisango lokuwelela ezweni lesethembiso

UNgqongqoshe uSihle Zikalala

Umngcele iBeitbridge ohlukanisa elakuleli neZimbabwe usuthathwa “njengesango” lokuwelela ezweni lesethembiso kulabo abasuka kuleliya lizwe bezofuna impilo encono eNingizimu Afrika.

Ingxenye engaseNingizimu Afrika yalo mngcele yiyo ebizwa ngeBeitbridge. Umbiko owakhishwa ngemuva kancane kokuqala koKhuvethe kuleli ngowe-2020 waveza ukuthi bayadlula kuma-30 ngosuku abantu abangena ngokungemthetho ngalo mzila besuka eZimbabwe.

Ucingo kulo mngcele lulungiswa zinsuku zaphuma, luphinde lushaywe phansi kungakapheli nesikhathi esingakanani.

Ongqongqoshe bangaphambilini boMnyango Wezasekhaya okuhlanganisa namasekela abo, into yokuqala abayenzayo uma bengena ezikhundleni ukuhambela lo mngcele. Kuba ngesifanayo nakongqongqoshe bamaphoyisa.

Ngesikhathi kusungulwa uMnyango Wezemisebenzi Yomphakathi Nengqalasizinda, ukulungiswa kwengqalasizinda kulo mngcele kwabe sekuzoba umsebenzi kaNkk uPatricia de Lille owayengamele lo Mnyango.

Ngenyanga edlule ezinguqukweni ezenziwe uMengameli uRamaphosa kuKhabhinethi uqoke uMnu uSihle Zikalala kulo Mnyango washenxisa uDe Lille.

NoZikalala akapholisanga maseko wahambela kulo mngcele emuva kwamasonto eqokiwe. Okokuqala okushiwo uZikalala ukuthi kumoshwe imali yabakhokhibentela ngocingo olwadla u-R40 million oluyibanga elingama-30 olubiyele kulo mngcele.

Kunemibiko yokuthi ucingo lwebiwa ngabangaphesheys komngcele, kweminye imizi lubiyele izibaya zezingoma.

Waphawula kanje, “Inhlekelele yodwa lena, okungenzeka ukuthi ababenza umsebenzi babengatshelwanga kahle ngokwakumele bakwenze okanye nezinhlelo zokwenza umsebenzi zazingekho.”

See Also

Waqhuba wathi ngaphansi koholo lwakhe kulo mnyango angeke kuvunyelwe abasezikhundleni ukuba benze uhlaka lokusebenza lwento abangayiqondi.

UNgqongqoshe uthi bazolandelela ukuze bathole ukuthi konakalaphi, futhi balungise lapho kunamaphutha khona.

Ilungu leDemocratic Alliance (DA) uNks uSamantha Graham-Maré, okhulumela leli qembu kwezemisebenzi yomphakathi nengqalasizinda uthi ukukhethwa kukangqongqoshe omusha akumele kuhunyushwe njengokuthi uDe Lille nomeluleki wakhe sebemsulwa ngemali engaka eyasetshenziselwa ize leze.

Uthi bazoqhube nokuba yiphela endlebeni kuze kube bathola izimpendulo eziqondile.

Scroll To Top