Now Reading
Ingqophamlando yesibalo sababhalisele ukuvota
Dark Light

Ingqophamlando yesibalo sababhalisele ukuvota

Akubona kuphela abaholi bamaqembu ezepolitiki nosopolitiki ababona ukhetho lukazwelonke oluzobanjwa mhla zingama-29 kuNhlaba kophezulu njengolumqoka njengolowezi-1994, kodwa nezibalo zabantu ababhalisele ukuvota kulokhu zixoxa indaba.

Kungokokuqala emlandweni wezwe kusuka kwatholwa inkululeko ukuba isibalo sababhalisele ukuvota sifinyelele ezigidini ezingama-27.79. Ngokwezibalo zabeKhomishini Ezimele Yokhetho abesifazane ababhalisele ukuvota bangaphezulu kwama-50%. Ihlandla  lokugcina lokubhalisela ukuvota lavalwa phakathi kwamabili zingama-23 kuNhlolanja, nalapho kwase kuyithuba lokugcina kulabo abaseke bavota ngaphambilini ukuba  bazihlole  ukuthi amagama abo asekhona yini ohlwini lwabavoti eNingizimu Afrika.

Isibalo sababhalisela ukuvota siya ngokukhula minyaka yonke. Okhethweni lokuqala ngowe-1994 kwabhalisa abavoti abayizigidi ezingama-22.709, kwavota abangamaphesenti angama-86.87. Okhethweni lowezi-2019 kwabhalisa abantu abayizigidi ezingama-26.757. Yize sinyuke kakhulu isibalo sababhalisele ukuvota kulolu khetho, kodwa iNhlangano Ezimele Yokhetho ikhala ngokuthi kunabantu abayizigidi ezili-13 abasesigabeni sokuvota kodwa abangabhalisile.  

Umcwaningi ozimele wezokhetho uMnu uGareth van Onselen ekhuluma ohlelweni lwezingxoxo esiteshini somsakazo iSAFM namuhla ekuseni uthe kungakuhle ukwazi ukuthi singakanani isibalo sentsha ebhalisiwe kanjalo nabesifazane ukuze okhethweni oluzayo iNhlangano Yokhetho ikwazi ukuthi izoqinisa ngakuphi uma isigqugquzela abantu ukuba babhalisele ukuvota ngokhetho olulandelayo.

Ngesonto eledlule bekungumnqamulajuqu emaqenjini ezepolitiki ukuba athumele ku-IEC uhlu lwamagama abantu abazowamela ePhalamende naseZishayamthetho. Lithe lingakashoni ilanga uhlu lwe-African National Congress noloMkhonto Wesizwe lwabe selusabalele ezinkundleni zokuxhumana muva kokuputshuka kwalo kwesinye isikhungo sakwa-IEC. 

Izolo iSikhulu Esiphezulu kwa-IEC uMnu uSy Mamabolo uthe uhlu lwababhalisele ukuvota luzosatshalaliswa ezikhungweni ezihlukene komasipala, emaqenjini ezepolitiki nakulabo abangenele ukhetho ngokuzimela. Uthe ukudedelwa kohlu kulandela ukuphothulwa kohlelo lwezikhalalo olwenziwa mhla zingama-26 kuNhlolanja. Lolu luhlu oluzosatshalaliswa emphakathini luzobe lunamagama aphelele omuntu, izinhlamvu ezinhlanu zezinombolo zikamazisi okuzoba ezokuqala eziveza usuku lokuzalwa nezokugcina eziqinisekisa ubuzwe. Eminye imininingwane ezovezwa ikheli lalowo obhalisile, kepha inombolo yocingo angeke ize ifakwe.

See Also

Namuhla ekuseni esinye isikhulu sakwa-IEC uMnu uChiawelo uthe emuva kokuputshuka kohlu loMkhonto Wesizwe ne-ANC baqale uphenyo olubaholele kwesinye isiteshi sale nhlangano nomsebenzi osolwa ngokwenza lokhu. Uthe lo msebenzi utomule uhlu lwamagama ala maqembu walufaka lapho bekungamele alufake khona ngenhloso lwase luyasabalala. Uqhube wathi emuva kokwenza lokho uzamile ukucisha kwasho ukuthi akuselula imininingwane yonke isihambile. Uphethe ngokuthi lukhona uhlelo lwangaphakathi lokuqondiswa ubugwegwe abalulandelayo.

Ukusabalala kohlu lwala maqembu kuqubule ukukhuluma njengoba abanye basohlwini lukaKhongolose kwavela ukuthi baba nesandla esikhulu ezenzweni zenkohlakalo ngesikhathi seKhomishini Yokugwamandwa Kwamandla Ombuso eyayiholwa uMehluleli uRaymond Zondo.

Scroll To Top