Now Reading
Kubukeka kuzophela ukuphephezela kwenanzi ezakhamuzini zaseKing Cetshwayo
Dark Light

Kubukeka kuzophela ukuphephezela kwenanzi ezakhamuzini zaseKing Cetshwayo

Kubukeka izogcine isingumlando inkinga yamanzi ezindaweni ezingaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo njengoba zilokhu ziqhubekile njalo izinhlelo zokuba ilungiswe le nkinga ekhona kuyona yonke iNingizimu Afrika. 

Izolo ngoLwesithathu iMeya yaseKing Cetshwayo uMnu uThamisanqa Ntuli ubethula uhlelo lokusatshalaliswa kwamanzi ezindaweni ezahlukene, lo mcimbini ububanjelwe ePower Sportfield kuWadi 14 eNkandla. 

Kulolu hlelo lwamanzi kuzohlomula izakhamizi zasemawadini amaningi aseNkandla naseMlalazi.

Lolu hlelo lwamanzi olubizwa ngeMiddle Drift Bulk Augmentation: Civil & Building Works for 10ML/Day Expansion to the Middle Drift Water Treatment Works luzodla imali eyizigi ezilinganisweni kwezingama-R55,3.

KumaWadi azohlomula aseNkandla kubalwa iWadi-7,11,13 no-14, eMlalazi khona kuzohlomula kusukela kuWard 1 kuya kuWard-7. 

Kuzophinde kuvuleke amathuba omsebenzi kubantu abangaphezulu kwabangama-30 azovulekela abantu bendawo.

Osonkontileka kulindeleke ukuthi baqale ukusebenza kuyo le nyanga, kanti umsebenzi ngoZibandlela wangonyaka ozayo kudingeka uba usuphelile. 

“Ngithi angikusho lokhu phambi kwenu banti bakithi. Kunina enithole umsebenzi wokulungisa inkinga yamanzi, ngithi angifisi nangelilodwa ilanga ngizwe kuthiwa akusaqhutshekwa ngoba khona inkinga ekhona. Zonke izindawo ezibaluliwe kumele zisizakalale kuloluhlelo. Le nkinga yamanzi ngiyayazi, amanzi ahlanzekile ayisidingo sawo wonke umuntu ingakho nsuku zaphuma ngihlezi ngilwa nayo. Iphupho lami ukuthi wonke umuntu abe namanzi egcekeni, ayi oweqembu leli engikulona kodwa waseKing Cetshwayo yonke,” kusho uMnu uNtuli. 

See Also

ISifunda iKing Cetshwayo yakhiwe uMhlathuze, uMlalazi, iMfolozi, uMthonjaneni neNkandla, bonke laba oMasipala ayipheli inyanga uMnuz uNtuli engaluthulanga uhlelo lwamanzi.

“Ngesikhathi ngingena eKing Cetshwayo ngasho ngathi iphupho lami elikhulu ukuqeda inkinga yamanzi. Lokhu angingabazi ukuthi ngeke kugcine nje ngokuba yiphupho. Noma kuthiwa ngiphatha isifundazwe iKwaZulu-Natal emva kokhetho, ngizofuna ukulwa nayo le nkinga kuzona zonke izindawo,” kubeka uMnu uNtuli. 

Ngeledlule uMnu uNtuli kuWadi 3 ngaphansi kwaMasipala uMfolozi wethule uhlelo lwamanzi olubizwa ngokuthi iMbonambi Water Reticulation Phase 2, noludle imali elinganiselwa ezigidini ezingama-R33,6. Nalapho okuzosizakala imindeni elinganiselwa kwengama-711. 

Akugcinanga lapho kodwa uphinde wethula izinhlelo zamanzi ezimbili eNkandla ngaphansi kohlelo lwamanzi olubizwa ngeMuthiwezintombi Spring oludle izigidi ezi-R2,2. Olunye uhlelo olubizwa ngeThaleni Spring lona lwadla izigidi ezi-R2,7. 

Scroll To Top