Now Reading
Ukhanya iNingizimu Afrika yonke ngemiphumela emihle uMkhanyakude
Dark Light

Ukhanya iNingizimu Afrika yonke ngemiphumela emihle uMkhanyakude

IMeya yaseJozini uMnu uMfananaye Mathe uthe bazoqhubeka nokweseka izingane ezenza umatikuletsheni ngaphansi kwesifunda uMkhanyakude zizoqhubeka nokwenza kahle. 

UMnu uMathe uveze lokho izolo ngoLwesine ngesikhathi kade kunomcimbi obizwa ngeMayoral Matric Excellence Awards, lo mcimbi ububanjelwe eMalangeni Lounge. 

Kwenziwa lo mcimbi isifunda uMkhanyakude samenyezelwa njengesiziqoqode zonke emakhanda esifundazweni iKwaZulu-Natal, saphuma endaweni yesine eNingizimu Afrika. Lesi sifunda siphumelele ngamaphesenti angama-90. 

“Nyakenye iBoot Camp lapho okusuke kuhlangana abafundi befunda ndawonye iqale ngoMfumfu, kodwa izingane zakwazi ukuthi ziphumelele ngamalengiso. Kulokhu sizoyiqala ngoNhlangulana, ngenhloso yokuthi asifuni ukwehla kula maphesenti esiphumelele ngawo. Uma ngithi ngingenelelile ngiqonde ukuthi kuzona zonke izikole sithenge ukudla ukuze izingane zizofunda kukhona okukhona esiswini, kwazise ziqhamuka emakhaya angafani” kusho uMnuz uMathe. 

Kulo mcimbi bekukonyeliswa abafundi abenze kahle kanye nothisha ngemikomelo ehlukahlukene. Izikole ezenze kahle kakhulu ziqhamuka ngaphansi kwaMasipala iJozini.

“Kuyamangaza ukuthi isifunda sethu siqopha lo mlando nje othisha kanye nabafundi bathwele kanzima. Isifunda uMkhanyakude oholwa i-African National Congress (ANC), ziningi izinto ezingezinhle ezenzeka kusona engisola uMnyango Wezemfundo esifundazweni. Okwenza ngisho lokho kunemibiko yokuthi othisha baholelwa kancane, imali yabo ike ingangeni ngesikhathi. Omama abaphekayo ezikoleni babuye bengaholelwe kube ukuthi bagcina sebema ukupheka, lokho kugcina kuhlukumeza abafundi. Amanzi aphela noma inini, nogesi ngokunjalo. Bekungabe asibenzi ubulungiswa uma sibabonga othisha nabafundi” kusho uMnu uMathe. 

Eqhuba uthe: “Kumahhovisi amakhansela kumaWadi angama-23 sifake iWi-Fi, isizathu salokho sifuna abafundi besizakale kwazise imfundo yanamuhla isihambiselana nobuchwepheshe besimanjemanje. Asigcinanga lapho iWi-Fi siphinde sayifaka emtapeni yolwazi sandisa nezincwadi ezidingakalayo” usho kanje.

ElaboHlanga liphinde lakhuluma nomunye wabafundi abenze kahle, uCebi Mbuyisa obefunda  eNkosilibhoko High School. 

See Also

Lo mfundi oneminyaka yobudala engama-25 uphumelele ngamalengiso iMath, Isizulu, iPhysical Science, iLife Science ne-Agriculture & Tourism. 

“Iminyaka yami ngiyazi iyathusa kodwa ngaphoqeleka ukushiya esikoleni ukuze ngizoya kobamba amatoho, isimo engiqhamuka kuso sabe singesihle neze. Ngithe mangibuyela ngasho ngathi ngizosebenza ngokuzimisela ukuze ngishintshe impilo yami. Ngiyabonga kothisha nothisha omkhulu abangikhithazile. Ubani owayazi ukuthi ngofunda eWits. Ngiyafisa kwintsha eqhamuka ezindaweni zasemakhaya ezihlwempu izimisele ngoba imfundo ivula iminyango esuke ivalekile” usho kanje.

EWits University uyokwenze izifundo zeBachelor of Commerce & Accounting.

Scroll To Top