Now Reading
Osomabhizinisi abafufusayo bahlomule ngokuxhaswa eNkandla
Dark Light

Osomabhizinisi abafufusayo bahlomule ngokuxhaswa eNkandla

Kuqhume amakhwelo kwaqhuma imikikizo ngesikhathi kuhlomula osomabhizinisi abasafufusa abangaphezulu kwabali-100 ngezinsizakusebenza ezehlukahlukene ababezicelile kuMasipala waseNkandla.

Okugqamile kulo mcimbi obuyizolo ngoLwesithathu ukuthi i-INkandla Indoor Sport Center iphenduke yancane njengoba bekugcwele abantu ngokuhlukana kwabo kanti nezimpahla akade bezicelile beseziphelelwe indawo. 

Kudle lo Masipala imali engaphezulu kwesigidi, ezinsizakusebenzeni ezitholwe yilaba somabhizinisi abasafufusa kubalwa izimbuzi ezingama-90, amafiriji amakhulu  angaphazulu kwali-15, imishini yokunquma utshani, inqwaba kasimende nokudla kulabo abanezitolo. 

Laba osomabhizinisi abahlomulile bebelokhu besho ukuthi baqala amabhizinisi emva kokuba bephelelwe imisebenzi ngenxa yokufika kokhuvethe kuleli. 

UNks uThabisile Ntombela waseNhlonyana kuWadi 6, owenza umsebenzi wezandla uthe: “Ngibone indlela abawuthakasela ngayo umsebenzi wami, ngabe sengicela usizo lomshini kuMasipala ukuze ngizokwazi ukuqhuba umsebenzi. Ngiqala lo msebenzi, ngacela usizo kumngani wami owenza lo msebenzi ngingazi ukuthi abantu bazowuthanda,” kusho uNks uNtombela.

Omunye okhulume nelaboHlanga uMnu uThulebona Zulu ohlomule ngezimbuzi, nothe: “Sithokoze kakhulu ngoxhaso uMasipala wethu osinikeze wona. Besidinga kakhulu ukulekeleleka, njengoba sihlezi emakhaya sisokola. Iminyaka kuthina ihambile akusekho lakho esingaqashwa khona, ukudayisa izimbuzi kuzosilekelela kakhulu. Sizokwenza isiqiniseko ukuthi lemfuyo siyiphatha ngendlela, ngelinye ilanga siyafisa besixhase ngezinkomo,” ubeke kanje.

IMeya yakuloMasipala uMnu uMbhekiseni Biyela uthe bayohlezi bebaseka njalo abantu, ukuze bekwazi ukuziphilsa kwazise imisebenzi ayikho.

See Also

“Mihla namalanga kuhlezi kukhulunywa ngokungabibikho kwemisebenzi, ngakhoke uma abantu bakithi befisa ukuthuthukisa amabhizinisi abo singuMasipala sizobalekelela. Inhloso yalokhu sifisa kufike abantu bethi bazothenga izinto ezithungwe lapha eNkandla. Siyafisa ukuthi laba abahlomulile kakhulukazi izimbuzi mabedinga zijovwe beze bezobika bakhona abantu ababhekelele lokho,” kusho uMnuz uBiyela.

Kuphinde kwaqwashiswa labo abafike bathole izinziza bese beyazidayisa, ukuthi bazobe beqashwe ngehlo lokhozi.

“Sinabantu ababizwa ngokuthi: ‘We Do’, abasemaWadini ababhekelela abantu okuyibo abazoqinisekisa ukuthi laba abahlomulile bakusebenzisa ngendlela lokhu abakutholile. Ngaphandle kwamathandabuzo lokhu esikwenze namhlanje sizohlezi sikwenza minyaka yonke,” kusho uMnu uBiyela.

Scroll To Top