Now Reading
Elokufa kalitsheli: Isale iqulusile iMeya yaBaqulusi
Dark Light

Elokufa kalitsheli: Isale iqulusile iMeya yaBaqulusi

Usesinde kokuningi. Waphunyuka ecaleni lokuhlukumeza. Waphunyuka ngesikhathi abakwabo eqenjini beba wumbimbi namanye amaqembu ukuze ehliswe esikhundleni. Wasinda namhla abantu bemthela ngemvula yamaqanda bethi kabamfuni ukuba angene esikhundleni. Loyo nguMnu uMncedisi Maphisa, obeyiMeya kaMasipala Abaqulusi.

Lo mholi osemncane umiswe wubuholi beqembu emuva kokusabalala kwengxoxo eqoshiweyo nayilapho ebekloloda  khona ephawula nangamathenda kulomkhandlu. Lokhu okwehlele uMaphisa kudale inkulumompikiswano bebodwa abamkhalelayo bekhona nabatusa iqembu lakhe Inkatha Freedom Party (IFP) ngokwenza ‘ okungandile okuwukuxosha noma ukumisa umholi osolwayo ngokuthile emphakathini.

Nokho okunye okugqamile wukuthi naphakathi kuMasipala abaQulusi kukhona abebejabule ngokumiswa kwakhe nokwehla esikhundleni. Omunye ophawule kwelaboHlanga nongafunanga ukuba igama lakhe lidalulwe uthe ibambe ngakho:

“Awu uyabona Inkatha ngiyithanda lapha ke. UMaphisa ubesenamaphiko kakhulu. Wabona kuba lula nje kuphuma uJerry Sibiya, wakwazi ngobuxoki wagudluza uKhumalo (uMkhonyovu) nemvelo yamlekelela kwashona uNtanzi. Emuva nje kwalokho ubengasathintwa. Uphi nje manje? Yi Nkatha lena ayidlali”, kusho umthombo obekusobala ukuthi weneme.

Abafundi belaboHlanga nabo baphawulile ngalokhu. Ozibize ngo PJ Powers uthe : “ Umiswe ngoba udaba lwakhe selaziwa yiwo wonke umuntu ngenxa yezwi eliqoshiwe,  kungenjalo ngabe usasebenza!”.

UTonya Msuthu yena uphawule wathi: Into enhle nge-IFP iyithatha manje i-action ngabaholi bayo abanezinsolo zokungcola.  Benze kahle kuleyondawo. Hayi lento yontabakayikhonjwa abamvikela umuntu noma izinqe sezisobala kucace bha ukuthi ungcolile, baqhubeke bamvikele.  Lokhu kuyanyanyisa”.

See Also

ULondiwe Sihlongonyane yena uthe kukhishwe isichwensi uqobo lwaso: Yoh lobhuti ubedelela. Ngiqala ngimbona kwakusemhlanganweni wamakomidi amawadi. Wathi kunemikhovu emi-3 azoyilungisa ngendlela yakhe. Wathi yena uhlonipha omhloniphayo, esho esidlangalaleni. “.

Nokho uMzwandile Maphanga uthe yitulo “Noma akusho lokho kodwa iqiniso lithi kunetulo elikade liqhubeka ngaphakathi lokumchitha. Sungabuza-ke ukuthi usomlomo uMkhonyovu kachithwa ngani kunini ebasemacaleni? Soyicel’ ivuthiwe.”

Isinqumo seNkatha kubukeke singeke sifake nje yona ingcindezi yokuba yenze okufanayo uma kukhona owenza njengoMaphisa kepha namanye amaqembu azoba nengcindezi njengoba kunokukhala lapha enhlabathini ukuthi abaholi kabathembekile. Ingcindezi izoba nkulu njengoba lona kuwunyaka owandulela ukhetho.

Scroll To Top