Now Reading
Uwuhlakazile uMphathiswa uMkhandlu waseMadlangeni
Dark Light

Uwuhlakazile uMphathiswa uMkhandlu waseMadlangeni

Kungakapheli ngisho amasonto amabili kuxoshwe iphini leMeya kaMasipala wase-Uitrecht eMadlangeni esifundeni Amajuba ngezinsolo zokuzama ukuba kuphenywe uzakwabo oyiMeya ngezinsolo zenkohlakalo, seliphinde lalelesa njengoba izolo uMphathiswa Wezokubusa Nokubambisana Nezindaba ZoMdabu, uMnu uSipho Hlomuka ephuce amakhansela alo Mkhandlu amandla wawufaka ngaphansi komlawuli.

Izolo uHlomuka uhambele eMadlangeni nalapho kwayena edalule ukuthi umsanka wenkohlakalo abikelwe ngayo eqhubeka ngaphakathi idale ukuba afake lo Masipala ngaphansi kweSigaba 139(1) (b), nokusho ukuthi usozobhekwa umlawuli.

Uthe isimo salo Masipala besesiphoqa ukuthi kungenele uHulumeni wesifundazwe ngoba kucaca ukuthi ngisho amakhansela aseyehluleka ukwenza umsebenzi wawo ngokufanele.

Ngisho eminye imihlangano kuthiwa ibingasahlali kanti uHlomuka ukhombe ngenjumbane uSomlomo, uMnu uZulukabongi Madi ngalesi senzo esigcine siphazamisa izinhlelo zentuthuko yomphakathi.

Kwenzeka lokhu nje kusanda kuvela izinsolo zokuthi iMeya yawo lo Masipala, uNks uYvonne Mhlungu ibhekene nezinsolo zenkohlakalo ezivela embikweni wabaphenyi ezikhomba ukuthi iyathinteka ekukhwabanisweni kwezigidi ezimbili zamarandi, ezakhishwa uMasipala ngegama lokuthi zizokwenza ucwaningo lokwakhiwa kwenxanxathela yezitolo.

Lolu daba lugcine ludala umsindo kulo Masipala njengoba kuthiwa iMeya izame nokuba umhlangano ungahlali wokubhunga ngalo mbiko.

Kuthiwa yakwenza lokhu ngokuzama ukugwazela ikhansela le-EFF, uMnu uFuthi Mlambo ngezinkulungwane ezinhlanu kodwa esikhundleni sokuthatha imali lamqopha maqede laya emhlangaweni kwaphoqa ukuba umbiko uxoxwe yize noSomlomo uMadi kuthiwa wayesezama ukuba umhlangano uhlehliswe.

Lokhu kugcine kuholela ekutheni iphini layo iMeya abaseqenjini elilodwa okuyi-ANC, uMnu uNtsikelelo Ndlovu, lihlangane namaqembu aphikisayo livumelane nawo ukuba uMeya uMhlungu aphucwe amandla okusayina ngoba abasamethembi. Okunye okwenzekile ukuthi bagcine sebevumelana nokuthi uMeya uMhlungu akaphenywe ngalezi zinsolo.

Yilokhu okugcine ngokuthi i-ANC inqume ukumkhomba indlela uNdlovu ngoba ikhala ngokuthi wephule imigomo yenhlangano wahlangana namaqembu aphikisayo.

Umkhulumeli we-ANC, uMnu uNhlakanipho Ntombela uthe udaba lweMeya bayaluphenya ngoba nabo banazo izinkulumo eziqoshiwe eziveza iMeya inengxoxo ngalolu daba lwezigidi ezimbili.

“Yebo iMeya siyayiphenya ngoba izinkulumo eziqoshiwe sinazo kodwa iphini layo silisusile esikhundleni ngoba liphule imigomo kaKhongolose ngokuhlanganyela namaqembu aphikisayo esikhundleni sokubika le nkohlakalo eseyizinsolo ezinhlakeni ze-African National Congress,” kusho uNtombela.

See Also

Ngaphandle kwalokho uMphathiswa uHlomuka yena uthe lo Masipala izinkinga zakhona zihlule ngisho imizamo yakhe yokungenelela kodwa kwacaca ukuthi isimo asivumi singaphezu kwamandla .

“Lo Masipala uhlulwe ngisho ukuhlalisa imihlangano yokudingida isabelo mali ne-Intergrated Development Plan yonyaka wezi-2020/2021 nobekungukwephula iSigaba 52 soMthetho Wokolawula Izimali Zomasipala neSahluko 5 soMthetho Wezinhlelo Zomasipala. Ngakho ukuletha kwethu umlawuli kuzolekelela ekutheni abheke izinto eziningi  okubalwa ukuqinisekisa ukuhi imigomo yokusebenza iyalandelwa  okuhlanganisa nokuthathela izinyathelo izisebenzi ezithinteka enkohlakalweni zihlangene nosopolitiki,” kusho uHlomuka.

Uthe umlawuli uzozinza kuwo lo Masipala ukuze abenolwazi ngokwenzeka usuku nosuku.

Ukhansela we-EFF okunguye owabhoboza ithumbu ngenkohlakalo ethinta iMeya, uMnu uFuthi Mlambo uthe bakubheke ngabovu ukungenelela kukaHlomuka, wathi uma umlawuli wakhe engezokuza ngepolitiki babona kuzosebenzeka.

“Akukho okudlula ukuthi umlawuli asebenze ngokwezigaba zomthetho kunokuba avumele ukungenwa ipolitiki. Lokho kuyingozi ngoba angagcina esekhonjiswa indlela afike ngayo . Empeleni akekho oyomtshela ukuthi indlela esuka eMadlangeni ebheke eThekwini iphuma ngakuphi kodwa uyozibonela eseku-N 11 eseyongena eMnambithi esebheke ku-N 3 ngoba asisinisi mahleza. Kwayena uHlomuka asifuni eze ngobungani ngoba uke wasebenza kulo Masipala ngaphambi kokuyoba uNgqongqoshe. Uyabazi ubugebengu balapha . Ngisho izikhulu ezikhohlakele naye ebezimnyukunya uyazazi,” kuchaza uMlambo.

Scroll To Top