Now Reading
Ukukhuluma komsanka kuyamlandela uNkosi ngisho eseseMkhanyakude
Dark Light

Ukukhuluma komsanka kuyamlandela uNkosi ngisho eseseMkhanyakude

Ziyalakanyana izinkinga kwimeneja kaMasipala uMkhanyakude uMnu uMxolisi Nkosi emva kokunikwa incwadi emazisa ukuthi uyamiswa emsebenzini ngoba esolwa ngokusebenzisa budedengu izimali zomkhandlu nokuthiwa zicela kwizigidigidi ezi-R2.7.

UNkosi nonamava kwezokuphatha kuhulumeni kamusha ezinsolweni zomsaka nokwenza abanye babuze ukuthi uqasheka kanjani njengoba lapho eshiya khona kusuke kusale idede.

Ngaphambi kokuthi asebenze eMkhanyakude, uNkosi uke waba imeneja kaMasipala osuwahlakazwa iKokstad nowaseMsunduzi oyiNhlokodolobha yaKwaZulu-Natal. EKokstad naseMsunduzi uhambe kunezinsolo zenkohlakalo ngaye njengoba naseMkhanyakude umlando usuziphinda. EMsunduzi khona wayelandwe kuthiwa uzotakula umkhumbi owawuzika kodwa wafike wahluleka njengoba ahamba umkhandlu usezinkingeni ezinkulu kunalezo ayezificile.

UNkosi umiswe nguMlawuli uMnu uBamba Ndwandwe ojutshwe wuMnyango wezokuBusa nokuBambisana neziNdaba zoMdabu KwaZulu-Natal ukuba ayotakula uMkhanyakude kulandela ukunqindwa kwawo amandla ngenxa yokungaphathwa ngendlela.

Simapeketwane isimo kulo masipala njengoba kuze kube yimanje umkhandlu ubungakakwazi ukuphasisa isabelomali sawo ngenxa yemidonsiswano ekhona egcine iholela ekutheni izisebenzi namakhansela zihole sekuvalwe amehlo ezinyangeni ezedlule.

UNkosi uthi lingawa zinkukhu

Engxoxweni nelaboHlanga, uNkosi ushaye phansi ngonyawo wathi akayi ndawo. Uthe ngokomthetho uNdwandwe akanalo ilungelo lokumumisa emsebenzini.

“UNdwandwe ujwayele lezi zimeneja afike azisabise ngezincwadi zokuthi uyazimisa bese ziyama ngempela kumina ngeke akwenze lokho kodwa hhayi ngoba ngiyisiqhwanga kakhulu ingoba ngiwayazi amalungelo ami,” kusho uNkosi.

Usole uNdwandwe ngokusetshenziswa ngosopolitiki abathile emkhandlwini abafuna ukufeza izinhloso zabo.

“Inkinga kaNdwandwe kunosopolitiki abamfaka ingcindezi abangangifuni kwamasipala ngoba bethi ngiphazamisa izinhlelo zabo zokukhwabanisa imali, manje ufike wangena kuleso sikhinsi njengoba kuthiwa akangikhiphe,” kusho uNkosi.

Uthe uyavuma khona ukuthi umkhandlu awuzange wenze kahle ekusetshenzisweni kwezimali njengoba bethole umbiko omubi ovela kuMcwaningimabhuku omkhulu.

“Umbiko esiwutholile wona mubi impela kodwa kunomasipala abathole imibiko emibi ukwedlula thina lapha KwaZulu-Natal kodwa izimeneja zabo azimisiwe, umbuzo wami uthi kungani mina ngimiswa,” kusho uNkosi.

See Also

Uthe ubengakutholi ukwesekwa osopolitiki okungesinye sezizathu esenze bathola umbiko omubi.

“Ngifika eMkhanyakude ngaqhamuka nohlelo lokuhlenga umasipala njengoba besizimisele ngokuthola umbiko ongenagcobho ngalwethula uhlelo lwami kodwa osopolitiki abazange bangiseke ngoba bebevele bengangifuni,” kusho uNkosi.

UNkosi uye enkantolo eyophikisana nesinqumo sokumiswa kwakhe kodwa wachithwa, kepha uthe akukapheli.

Imizamo yokuthola uNdwandwe ukuba aziphendulele ngokushiwo ngaye uNkosi iphunzile njengoba ubengalubambi ucingo.

Ebuzwa ukuthi uqashwa kanjani umuntu ohlale elandelwa yizinsolo zenkohlakalo, okhulumela uMnyango wezokuBusa ngokuBambisana neziNdabu zoMdabu KwaZulu-Natal uMnu uSenzo Mzila uthe umnyango akuwona oqasha izimeneja kodwa ziqashwa ngomasipala.

“Lo mbuzo kumele ubhekiswe kumasipala hhayi umnyango,” kusho uMzila.

Scroll To Top