Now Reading
Usizi, ubungozi, ubugebengu kudlangile ezakhiweni ‘ezathunjwa’
Dark Light

Usizi, ubungozi, ubugebengu kudlangile ezakhiweni ‘ezathunjwa’

KWANYAMA kayipheli kuphela amazinto endoda. Lena yindlela okuchazwa ngayo iGoli ngoba laziwa ngokugwinya wonke umuntu futhi nempilo yakhona esheshayo iyaphoqa ukuthi nawo uma usukhona uhambisane nayo. Inyama kwakuyinto eyayidliwa zikhathi zonke, kuthi nalabo ababesuka kwezinye izingxenye zezwe ababefudukele khona beyohlwaya amathuba emisebenzi bangabulawa indlala uma befika izinsizwa zibamba okuyiqatha ngoba yayiphungwa ngezithebe. IGoli liyohlala liyisibunge kubantu ngenxa yemisebenzi. Akumangalisi nokuthi umkhankaso wokugasela ngo dli emabhilidini amadala angasanakiwe abantu bawuqala khona njengoba usunabele nakwezinye izingxenye zezwe njengeBhayi kanti kuyabikwa nasemadolobheni amancane njengeMangaung.

Abangena kula mabhilidi ababuzi muntu, futhi abanye bafika bewumndeni nempahla ephelele. Noma bona bezithethelela ngokuthi bazama ukwenza impilo yabo ibe lula ngoba abanazo izindawo zokuhlala, kepha kugcina sekuwumqansa ngoba la mabhilidi awanawo ugesi namanzi.

Kuyaphoqeleka ukuba bazixhumele ugesi wezinyokanyoka bantshontshe namanzi komakhelwane. Kwamanye amabhilidi sekuqhutshwa amabhizinisi. NjengaseThekwini nalapha abanikazi bawo abaziwa, kanti amanye ayephethwe imindeni ngokuhlanganyela eminye seyalifulathela leli. Kusuke kuyizakhiwo ezindala ezingasaphephile ngoba azisahlolwa uMasipala okubeka engcupheni impilo yabahlala kuwo nabakhelene nawo. Kusuka kungene iMeya entsha eGoli uMnu uHerman Mashaba iHhovisi lakhe limemezele uhlelo lokukhuculula la mabhilidi kukhishwe bonke abahleli kuwo ngokungemthetho. Phambilini kwavela ukuthi abanye abanikazi bamabhilidi bayasaba ukuphumela obala ngopba amanye awo akweleta imali enkulu yamarate, okudinga ikhokhwe kuMasipala.

Isigameko sakamuva sokufa kwezingane ezintathu emuva kokuwa kwengxenye yebhilidi elidala ebezihlala kulo nomndeni wazo, zifakazele lokhu okuhlale kushunyayelwa uMashaba ngokungaphephi kwala mabhilidi. Kulesi sigameko sangeledlule kulimele kabi nezinye izingane ezimbili. Naphezu kokuba abantu bengena kula mabhilidi, kodwa imijondolo iyaqhubeka nokuqhibuka ezindaweni eziningi. UMashaba uthi isigameko sokufa kwezingane besingagwemeka ukube abanikazi bamabhilidi bayaziveza, yingakho egcizelela ukuthi uma kuphetha ngokuthi abanikazi bengaveli uMasipala uzowadla nabanikazi bawo banganxeshezelwa.  Enkabeni yedolobha eGoli alinganiselwa kuma-265 amabhilidi asedliwe ngo dli ngabantu ngokwezibalo ezikhishwe uphiko olubhekele ingqalasizinda nezindlu kuMasipala.

See Also

“Ngeshwa amanye amabhilidi asesele engenabanikazi abangasatholakali. Lokhu kwenza kube nzima ukuthi uMasipala usebenzise imithetho yawo kulezo zindawo.” Kuphawula uMashaba emazikweni ezindaba emuva kwesigameko sokufa kwezingane.

Ngasekuqaleni kwesonto kuboshwe abantu abali-12 okukhona kubo nabashadile emabhilidini aseGoli abangene kuwo ngokungemthetho. Omunye wabahlala kwelinye lamabhilidi eliseHillbrow uthi ungene kulo ngoba engenayo indawo yokuhlala. Uthi uma uMasipala ubakhipha kumele ubahlinzeke ngezindawo ngoba ngesikhathi osopolitiki bekhankasela ukhetho babebeka phambili ukuthi abantu bazokwakhelwa izindlu. UMashaba usamile ekutheni banazo izinhlelo zokwakhela abantu izindlu.

  • buthelezic@ingabadimedia.com
Scroll To Top