Now Reading
Igcagcela esokeni uRainbow uqhubeka nomkhiqizo
Dark Light

Igcagcela esokeni uRainbow uqhubeka nomkhiqizo

Kumakhulu abantu abaphelelwa umsebenzi ngesikhathi inkampani yomkhiqizo wezinkukhu namaqanda iRainbow ivala ezinye izingxenye zomkhiqizo wayo eHammersdale na eCato Ridge eminyakeni eyisithupha edlule, ukubuya kwenkampani kufane nokuzalwa kabusha. Nakuba abanye abadilizwa sebendela koyisemkhulu, kwabasadla anhlamvana igcagcele esokeni.

Le nkampani isanda kwethula indawo yesibili yokugaya izinkukhu eHammersdale. Isikhulu esinguMqondisi kwaRainbow uMnu uMarthinus Stander uthe kuyamjabulisa ukuthi le nkampani ikwazile ukuqasha kabusha abasebenzi abadilizwa ngowezi-2017. UStander uthe bayi- 1 350 abasebenzi abalahlekelwe yimisebenzi ngesikhathi le nkampani ivala indawo yayo eHammersdale ebalula ingcindezi yezomnotho.

UNgqongqoshe Wezolimo, Ukuguqulwa Komhlaba kanye Nokuthuthukiswa Kwezindawo Zasemakhaya, uNkk uThoko Didiza kanye noNgqongqoshe Wezohwebo, Izimboni Nokuncintisana uMnu u-Ebrahim Patel bathamele ukwethulwa kabusha kwalenkampani.

See Also

UStander uchaze wathi: “Sihlinzeka ngokudla okuyizigidi ezili-18.5 ngonyaka ngakho umkhondo wale mboni mayelana nokuthi yini engayenza ekudaleni amathuba emisebenzi, ukutholakala kokudla, ukuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya kanye nokwenza ngcono izimpilo zabantu abaningi baseNingizimu Afrika.”

Scroll To Top