Now Reading
Isiqalile imvunge ngamahlebezi okunyuka kwentela
Dark Light

Isiqalile imvunge ngamahlebezi okunyuka kwentela

IPietermaritzburg Economic Justice and Dignity Group isixwayise ngokuthi ukunyuka kwentela kuzothinta kakhulu abantu baseNingizimu Afrika abampofu.

Lokhu kuvele ngemuva kokuhlawumbiselwa ukuthi uMgcinimafa Kazwelonke ucabanga ukukhuphula iVAT ukuze kuxhaswe imali yesibonelelo sikahulumeni se-R350 sabangasebenzi. Ngokusho kwaleli qembu, ubhasikidi oyisisekelo wezinto ezingama-44 okwamanje obiza ngaphezudlwana kwezi-R5000 unganyuka ngamaphesenti ayisithupha ngokwenyuka okuhlongozwayo kweVAT.

Umdidiyeli Wezinhlelo waleli qembu, uMervyn Abrahams, uthe “Lokhu kuzohlanganisa izinto ezifana nempuphu yommbila nesinkwa, amafutha okupheka kanye nengcosana yenkukhu namazambane kanye no-anyanisi. Manje, sizobona ukuthi i-VAT yalo bhasikidi isivele ingama-6.1% wesamba sikabhasikidi wokudla wasendlini olinganiselwa kwizi-R5155. Ukwenyusa intela ekhokhwayo kulokho kudla kuzosho ukuthi empeleni, imindeni izoba nemali encane.” Kuphetha u-Abrahams

See Also

NgoNhlangulana , uKhomishana weSouth African Revenue Service (SARS) u-Edward Kieswetter uthe ulwazi olusekelwe kudatha luyasiza ekukhuphuleni ukuqoqwa kwemali yentela engeziwe ezweni. Uveze ukuthi i-VAT yasiza ukuletha izigidigidi ezingama-R41 wentela ngowezi-2022.

Scroll To Top