Now Reading
I-AMCU ibheka iqhingasu lokugwema ukudiliza eSibanye
Dark Light

I-AMCU ibheka iqhingasu lokugwema ukudiliza eSibanye

Izinyunyana zithi zizodingida izindlela zokudluliselwa kwezimali kanye nokunye ukugwema ukunqanda umthelela wokulahleka kwemisebenzi ecela kwizi-3 000 eSibanye Stillwater. Le mayini yegolide iqale inqubo yeSigaba sama-189 soMthetho Wezobudlelwano Babasebenzi endaweni yawo iKloof 4 shaft. Lokhu kusho ukuthi kuzoqalwa uhlelo lokudiliza.

Abalemayini bathe lokhu kugqugquzelwe ukulahleka kwezimali okuqhubekayo ngenxa yezinkinga zokusebenza, nohlelo lokuhlela kabusha imayini.ISibanye ithe ezinye izinto ezithinta umgodi weKloof 4 zihlanganisa umonakalo omkhulu kwingqalasizinda yomgodi. Esitatimendeni, ithe ukwakhiwa kabusha komgodi kungase kuphazamise abasebenzi abayizi-2 389 kanye nabasebenzi bezinkontileka abangama-581.

Okhulumela iNational Union of Mineworkers (NUM) uLivhuwani Mammburu uthe umangele ukuzwa ngokudilizwa kwabasebenzi eSibanye Stillwater ngabezindaba.

 “Baqale benza isimemezelo kwi-stock exchange ngaphambi kokuthi bakhulume nezinyunyana. Okusithusile ngesikhathi besibizela umhlangano izolo, bathumele isithangami kubasebenzi ukuthi bahlose ukudiliza abasebenzi abayizi-3 000 sabona siyizinyunyana, sibukelwa phansi. Sisemhlanganweni lapho besazisa ngokudilizwa kwabasebenzi. Bathumela isithangami nge-imeyili kubasebenzi ukuthi bayadilizwa.”

Inyunyana yabasebenzi basezimayini i-Association of Mineworkers and Construction Union (AMCU) ithi izobheka izindlela zokugwema ukudilizwa kwabasebenzi  kanye nokudluliselwa kwezimali ukuze kudambise ukudilizwa kwabasebenzi.

OyiHOD yezokuThuthukiswa kweNhlangano, uMnu uKrister van Rensburg, uthi izinyunyana zizosebenzisa isikhathi sokubonisana sezinsuku ezingamashumi ayisithupha ukuze zibheke izixazululo ezizozuzisa amalungu azo.

See Also

 “Ngesikhathi sihlangana nobuholi obuphezulu beSibanye Stillwater izolo ekuseni, sibatshele ukuthi sikhathazeke kakhulu ngomthelela wenhlalakahle yezomnotho walokhu kudilizwa, ikakhulukazi endaweni efana neCarltonville, iRandfontein…  lezindawo kuyimanje zithwele kanzima.

 “Kunokuhlupheka okuningi, kunobubha obuningi, futhi lokhu kuzoba nomthelela kukho nokho, njenge-AMCU, cishe sizokwenza imibono eminingi ngezinye izindlela, noma lokho esikubiza ngokuthi izindlela zokugwema. Okuvamile enkampanini efana neSibanye Stillwater ukudlulisela laba basebenzi emisebenzini ehlukene.”

Scroll To Top