featured

IZinduna zithi INgonyama Trust isiphenduke isikhali esizoqeda ngeSihlalo

Ubumbano lweZinduna luthi inhloso wukuqhatha uBukhosi nesizwe nokuqeda ngoBukhosi

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kulokhu yi-China engenhla, iMelika iyayidinga

Kuleli khulu nyaka esiphuma kulo ipolitiki yomhlaba yabe inempendulo eyodwa uma kufika ekutheni ngobani abaphathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngubani oduduza abaduduzi bethu?

Ngezikhathi zobandlulo lomsakazo wenze okukhulu ukwenza isimomqondo saboHlanga singagxili kwingcindezelo nobuhlungu bangaleso sikhathi.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMbuzo Ongaphenduleki: Ngubani ophethe INgonyama Trust?

Incwadi okuthiwa ixosha INkosi uMzimela inolibofuzo olufanayo neyaxosha uMehluleli uNgwenya

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Impi efungelwe ngegazi: U-Israeli nomhlaba kunoxhaka weHamas

Kuhlale kulukhuni satshe ukwehlukanisa ipolitiki kanye nomnotho. Lokhukudalwa phakathi kokunye yiqiniso lokuthi izinqumo(noma ukungenzi zinqumo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ziyohlabana amalunda kosala oyedwa!

Phakathi kwalamaqembu elilodwa lizokwenza umlando yokunqoba amahlandla amane Kuphela amaphupho ngoMgqibelo ngele-9 kusihlwa kowamanqamu weNdebe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UDOBO LUYADOBA: Uhulumeni usevuselele eyama-R350 sekusondele ukhetho

Ukuhlehlelwa zikhuni nengcindezi yoqhibukhowe bamaqembu amasha ezepolitiki kungenzeka yini ukuthi kube nesandla esinqumweni sikaKhongolose sokuqhubeka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ISO NGESO: Impi yabasePalestine no-Israeli Kuvuthondaba

Intabamlilo ebikade ibila igcine idubulile ngoMgqibelo owedlule. Izakhamuzi zakwa-Israyeli ezakhele umgcele owehlukanisa lelizwe kanye neGaza…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubani okumele agxekwe ngogesi “wezinyokanyoka”

Yize kubikwa nsuku zaphuma ngokufa kwabantu ikakhulukazi izingane ngenxa kagesi oxhunywe ngokungemthetho, kepha lo mkhuba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngabe ingwe ingawaguqula amabala?

Akusasele zinyanga zingaki iNingizimu yenze isinqumo. Lesi sinqumo ngukhetho lukazwelonke nezifundazwe. Ngokwezinkomba lolu khetho luzoba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lingefe ngoMntwana Nangathi!

Babevela kuwo onke amagumbi amane omhlaba. Kuyo yonke imikhakha yempilo. Bonke behlangene ngento efanayo,ukuzohlonipha uMntwana…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UHlabisa nomthwalo wokufeza iphupho loMntwana

Usuku lwangoMgqibelo luvule ikhasi elisha kubantu nakuzinhlaka ezahlukene kuleli. Lolu wusuku lapho kubikwe khona izindaba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
U-Eskom uzokhipha i-ANC emandleni?

Isineke sabantu sesiphelile nasezindaweni zaboHlanga lapho leli qembu lesekwa khona kakhulu. Esikhathini esingaphansi konyaka iNingizimu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
URamokgopa uthi basadinga enkulu inkece kwa-Eskom

UNgqongqoshe kagesi, uDkt Kgosientsho Ramokgopa, uthe u-Eskom udinga imali eyeqile ukuze kwandiswe ugesi. Ubekhuluma nabezindaba eGoli, mayelana nenqubekelaphambili eseyenziwe ekufezeni uhlelo lukahulumeni lwezamandla.

IKomiti Lamabhizinisi Kahulumeni lisebumnyameni ngo-Eskom

IKomiti Lamabhizinisi Kahulumeni lithi maduze lizobiza uNgqongqoshe wamaBhizinisi kaHulumeni, uMnu uPravin Gordhan kanye neBhodi lakwa-Eskom…

Kukhala noRamakgopa ngomasipala abakweleta u-Eskom

Omasipala abaphezulu abangama-20 bebodwa babalelwa kwama-77% waleso sikweletu, cishe izigidi sezigidi ezingama-R48 kanti ukukhula kwalo nyaka wezikweletu kuze kube yimanje kulinganiselwa kwizigidi ezi-R4.7.

Kweqana izibiba: Ngabe ukuphuma inxiwa kuzomuweza?

Kuwona wonke amazwe abuswa ngaphansi kohlelo lwedemokhrasi nenkululeko yamaqembu ezepolitiki, ukuzalwa kweqembu elisha kuyawafaka amanzi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
KolukaMagashule: OKlebe kulo mzuliswano bahlehle nentelezi

Izinhlangothi zicuphelene imigoga. Inhloso wukwenza wena uthathe uhlangothi Kwabaningi abalandela ipolitiki yakuleli umlando ubuziphinda. Lona…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
U-Ace Magashule: Iqola noma umzondwa ezimpini ze-ANC

KWABA yinzondo ngosuku lokuqala. Lobu wubudlelwano obuphakathi kwaloyo owabe eqokwe njengoNobhala Jikelele we- African National…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
URamaphosa noMagashule bavika ngamagatsha

Kubukeka zombili izinhlangothi zimatasa zikhonga ziqomisa izinhlaka zeqembu Inkulumo eyejwayelekile kuKhongolose ngethi ‘amandla asemasebeni’ okuwukuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Oyihlabile akakayosi: UMashatile lizomphunyuka iqatha?

ma kuphakama igama lakhe kuba khona ukwehlukana kwemibono. Kukhona abambuka njengomholi okhaliphile nowaziyo umdlalo wepolitiki.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abuyela namuhla enkantolo amaphoyisa kaMashatile

Siyaqhubeka namuhla ngoLwesithathu isicelo sebheyili samaphoyisa aqapha izikhulu eziboshwe ngesonto emuva kwevidiyo eyasababa ezinkundleni zokuxhumana zigxoba amadoda amathathu ayewasola ngokuthi awashayelise kabi emgwaqeni onguthelawayeka uN1. Lamaphoyisa aqapha iSekela likaMengameli uMnu uPaul Mashatile. 

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IKwaZulu-Natal ithi soze yajijinyezwa yiGauteng ngoMashatile

USihlalo we-African National Congress (ANC) KwaZulu-Natal, uMnu uSiboniso Duma, uthe ngeke baphoqwe ngezinye izifundazwe ukuthi beseke uMnu uPaul Mashatile esikhundleni sokuba yiphini likamengameli. Lokhu kuvele njengoba i-ANC ilungiselela ingqungquthela yayo yama-55 eNasrec eGoli.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMashatile nomyalezo onqala wezomnotho entsheni yakuleli

IPhini likaMengameli uMnu uPaul Mashatile uzwakalise ukukhathazeka kukahulumeni ngezinga lokukhula komnotho wezwe, wathi intsha iphakathi kwalabo abathinteka kabi.

This content is for subscribers only.
Login Join Now