Ezase-Afrika

Izalelwe yingcanga endlini iMilitary Transitional Council eSudan

  EMUVA kokukhishwa esikhundleni kobenguMengameli waseSudan u-Omar al-Bashir abaholi bophiko lwezokuphepha eSudan abazibumbe base bezibiza…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Akubuyanga konke okwathathwa e-Afrika

  Kobe asilwazi udaba uma singavumi ukuthi le nkululeko okuthiwa sayithola singama-Afrika ayikwazanga ukuthi ibuyisele…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izethembiso zikaMacron ngamagugu ase-Afrika

  EMADOLOBHENI amaningi ase-Europe anjengeBrussels, iBerlin, iLondon, iParis neRome kunezinguzanguza zezigcinamagugu eziqukethe nezikhangisa okungayisikompilo, ubuciko…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izothulwa ezithebeni ze-UN impi eseCameroon

SEKUDLULE iminyaka emibili kwaqubuka impi yombango eCameroon. Le mpi akubonakali ukuthi izoba nesiphetho maduze nakanjalo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubuchule okwahlanganiswa ngabo izwekazi i-Afrika

UMA ungakaze uzwe ngamachule abaseNyakatho ukwala ukuthi isakhiwo esibizwa nge Great Zimbabwe namuhla sasakhiwe ngabokudabuka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imibhikisho yoguquko iholwa yizazi kwezemfundo

IZIFUNDISWA zaseSudan e-University of Khartoum zazigqamile kwezimbili izidubedube ezibalulekile. Kwakuyi- October Revolution yowe-1964, eyagudluza umbuso…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sidunga imimoya esokunxephezela abalimi eZimbabwe

ISINQUMO sikaHulumeni waseZimbabwe sokunxephezela ondlebezikhanyilanga abangabalimi ngokulahlekelwa amasimu nomhlaba ‘wabo’ sesidale izinkulumo eziningi kuleliya lizwe.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iyaqina imizamo yoxolo ye-AU ne-UN eSouth Sudan

IMPICABADALA yempi yombango eSouth Sudan ibe sematheni kuleli sonto ngenxa yezihambeli eziphezulu ezibuya kwi- African…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iyihlakulile eyayo indima iRwanda, sekubhekwe i-Egypt

INGQUNGQUTHELA ephezulu ye-African Union (AU) yalo nyaka, iphothulwe ngokuthi iRwanda idlulisele isikhundla sokuba ngumengameli wale…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Yiva elingabanguleki olwamasotsha aqashiwe

AYISOZE yaphela inkulumompikiswano phakathi kwabaholi bamazwe omhlaba mayelana nendima elinywa yizinhlangano noma yizinkampani ezizimele kwezokuphepha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Zivuke umbejazane izakhamuzi zaseZimbabwe nezaseSudan

ISIMO sezomnotho emhlabeni wonke jikelele simanzonzo, akusekude ukuthi izakhamuzi zamazwe ehlukene zizithole zithwele kanzima. Lesi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sibuyekeza ezibe sematheni nonyaka e-Afrika

NONYAKA ziningi izigameko ezingabalwa ezibe sematheni zaphinde zaba nohlonze kwezepolitiki, ukuphathwa kwamazwe, ukwakha ukubuyisana nokuthula…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umvuka wendulo ngoMengameli we-Ethiopia

UNDUNANKULU wase-Ethiopia u-Abiy Ahmed, Ethiopia mhla engena esihlalweni kuMbasa wethembisa ukuthi uHulumeni azowuhola uzoza nezinguquko…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
I-African Union ne-UN nemizamo yoxolo eSouth Sudan

IMPICABADALA yempi yombango eSouth Sudan ibe sematheni kuleli sonto ngenxa yezihambeli eziphezulu ezibuya kwi-African Union…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ziyosala izibongo ngoDkt uGarang de Mabior

  Ubuqotho nokuzikhandla kukaDkt uGarang bufana nezithukuthuku zenja, uma kubukwa okwenzeka eSudan   NGONYAKA wezi-2005,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uvalo ngombhedukazwe onyonyobela iDRC

ABANTU abangabokudabuka eDemocratic Republic of Congo (DRC) asebezinze eNingizimu Afrika banesifiso sokubuyela ezweni labo njengoba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amazwi kaSolwazi uRodney asahlaba ephukele

  Wayengomunye wezincithabuchopho ngomlando waboHlanga kusuka kwezomnotho nentuthuko ezwenikazi   INYANGA edlule uNhlangulana ingebalulekile kubalandeli…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukhetho ngaphandle kukaMugabe noTsvangirai

  Uvuthondaba eZimbabwe njengoba wonke amehlo ezobe ethe njo ekuthini uMengameli uMnangagwa uyabuyela yini esihlalweni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iyozala nkomoni emuva kukaDhlakama

UKUDLULA emhlabeni kobenguMengameli weqembu eliphikisayo eMozambique, iMozambican National Resistance (RENAMO), uMnu u-Afonso Dhlakama akwethusanga ngoba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Liyohlala libongwa igalelo leCuba e-Afrika

‘UMLANDO we-Afrika usufike kwangqingetshe. Umlando wezwekazi usuyolotshwa nge-Afrika ngaphambi kweCuito Cuanavale nangemuva kwayo. Ngenxa yokuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
EyoBukhosi baseDahomey ixoxwa ngengqayi

KWABANYE babalingisi abayizilomo engqayini esibe nedumela, iBlack Panther, ngabesifazane ababizwa ngeDora Milaje.  Kule ngqayi laba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngeke esawubona umvuzo wemizamo yakhe

Umholi weqembu eliphikisayo eZimbabwe uhambe lapho ezweni sekubonakala uthingo lwenkosana emuva kwesichotho esikhulu   IQEMBU…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lisiza ngani itulo lonswiyo emazweni abhekene nezimpi?

KWEZINYE zezikhali ezike zisetshenziswe ekuqaqeni amafindo nezihibe ezivimba ukudaleka noma ukuqhutshezelwa kokwakha ukuthula  nokubuyisana emazweni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Angeke apheze ukuhlambalaza uTrump

AMAZWI aphinyiswe nguMengameli wase-USA uDonald Trump, lapho eqhathanise amazwe ase-Afrika, naboHlanga, njengalabo ababuya ezindaweni ezingahlanzekile…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now