Now Reading
I-ECOWAS isusa unswinyo eNiger
Dark Light

I-ECOWAS isusa unswinyo eNiger

Isifunda saseNtshonalanga Afrika sithe ngoMgqibelo sizokwesula unswinyo oluqinile eNiger njengoba sifuna isu elisha lokuyekisa amazwe amathathu aholwa ezombutho ekuhoxeni kule nhlangano yezepolitiki nezomnotho – okuyisinyathelo esibeka engcupheni ukuhlanganiswa kwesifunda.

Abaholi be-Economic Community of West African States (ECOWAS) bahlangane ukuze baxazulule inkinga yezepolitiki esifundeni esibone ukuketulwa kwemibuso ezombutho kakhulu ngoMasingana ngesinqumo seMali,  seNiger neseBurkina Faso okungamazwe asebuswa ngezombutho sokuphuma kule nhlangano enamalungu ali-15.

Ngemuva kwezingxoxo ezivaliwe, i-ECOWAS ithe isinqume ukususa unswinyo lwaseNiger okuhlanganisa nokuvalwa kwemingcele, ukumiswa kwempahla yebhange elikhulu kanye nempahla yombuso, kanye nokumiswa kokuhweba ngokushesha.

Esitatimendeni esiphumile le nhlangano ithe lokhu ikwenza ngenxa yezizathu zobuntu, kodwa lesi sinyathelo sizothathwa njengesenzo sokushweleza njengoba i-ECOWAS izama ukunxenxa la mazwe amathathu  ukuthi ahlale kulo mfelandawonye osuneminyaka ecela kwengama-50.

. Ukuphuma kwabo okuhleliwe kuzoletha ukuhlukana okuxakile ekuhwebeni nasekugelezeni kwezinsizakalo zesifunda, ebiza cishe izigidigi ezili-$150 ngonyaka.

Isifunda “siphinde ikhuthaze amazwe ukuthi abuyekeze isinqumo ngokubheka izinzuzo ezitholwa amazwe angamalungu e-ECOWAS nezakhamizi zawo kule nhlangano,” kusho isitatimende .

See Also

Iphinde yathi ilususile  unswinyo oluthize eGuinea eholwa ngumbutho, engazange ithi ifuna ukushiya i-ECOWAS kodwa njengalawa amanye amazwe ayizange izibophezele ekuthini kuzoshaya isikhathi esithile lelizwe selibuyele kwintando yenningi.

UMengameli weKhomishini ye-ECOWAS u-Omar Touray uthe olunye  unswinyo oluhlosiwe kanye nezijeziso zezepolitiki lona alukasuswa eNiger, ngaphandle kokunikeza imininingwane.

Umbuzo osusala manje ngothi ngabe i-ECOWAS isiyazehlisa yini emazweni abuswa ngezombutho ukuze angaphumi kule nhlangano noma wuhlelo lokuthambisa ulaka lwala mazwe elubhekiswe kule nhlangano. 

Scroll To Top