Inkonyane YelaboHlanga

Usuku Lwamalungelo Abantu

Amalungelo abantu ngamalungelo okufanele wonke umuntu abe nawo ngoba nje engumuntu. Ngo-1948, iZizwe Ezihlangene zachaza…

Inkathi yamadanasoli

Umlando usifundisa ukuthi impilo yayihlukile ngesikhathi kusaphila amadinosaurs okungangokuba nawo imbala awaphilanga ngesikhathi esisodwa. Amadanasoli…

Inkulumo yeSILO ekuvulweni kweNdlu yoBuholi Bomdabu

Ezinsukwini ezinhlanu ukusuka namuhla njengeNdlunkulu nesizwe sizobe siqopha iminyaka emibili iNgonyama endala uBhejane yaba Nyandezulu.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkulumo yokugcina yeSilo esizweni

Lena yinkulumo yoMdala yokugcina nayethula njengengxenye yesikhumbuzo seminyaka eyi-142 yeMpi yaseSandlwana mhla zingama-22 kuMasingana ngowezi-2021…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
I-Ingonyama Trust iwuhlaka olungaletha umnotho kubantu

Inqubo yedemokhrasi akuyona into efika sekwaziwa ngokuphelele ukuthi izosebenza kanjani. Yinto evela kahle ukuthi iluhlobo…

Inkulumo yeSILO eMkhosini Wamaganu

Bantu bakaBaba, Ezinsukwini ezintathu ngibe nethuba lokukhuluma phambi kweSishayamthetho saKwaZulu-Natal. Lokhu beku ngokokuqala kusuka ngangena…

Siyini iSihlalo, siyini thina kuSo?

SingabeSihlalo. Lawa ngamagama ajulileyo ashiwo ngabantu abaqondayo ukuthi siyini iSihlalo. Abaqondayo ukuthi bona bayini eduze…

Ekugcineni ilethe injabulo yavusa neminjunju eyamaholo ezinduna

Ekugcineni isimemezelo esenziwe uhulumeni  kuleli sonto sokukhokhelwa kwezinduna imiholo yeminyaka ebisilele silethe injabulo savusa usizi…

UBukhosi: Siyini iSihlalo, siyini thina kuSo?

Sikwethulela inkonyane uBukhosi ngolimi lwakho....

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UGodongwana wethule isabelomali ngesikhathi esinzima esizweni

Njalo ngalesisikhathi sonyaka uNgqongqoshe Wezezimali wethula inkulumo yesabelomali ePhalamende. Amaqembu, elibusayo kanye naphikisayo alindeleka ukuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuzodla izigidigidi ezi-2 ukulungisa iSishayamthetho

Amaqembu aphikisayo ashaya amakhala ngemali ezosetshenziswa aveza ukuthi kuhle kuqale enye inkohlakalo eqenjini elibusayo ngoba…

IMbube ithi enethunga ayingasengeli phansi

Enkulumweni yaSo yokuqala eSishayamthetho saKwaZulu-Natal, ISILO sithe sesifikile isikhathi sokuba aboHlanga bazuze ngefagugu labo. Lokhu…

Ukuvulwa Kwesishayamthetho Ngezithombe

Amalungu eSishayamthetho sesifundazwe othe iNdlulamithi kuvulwa iSishayamthetho eMgungundlovu izolo. Umcimbi ubuthanyelwe nangu Ndunankulu kaZulu, iNkosi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IKhokhasi: INdlulamithi ivule iNdlu yeSishayamthetho

Sikwethulela inkonyane iKHOKHASI elikufundisa ngokusebenza kwePhalamende nesiShayamthetho. Khona lapho sichazelana nangokushaywa nokweluswa kwemthetho ngale kokhetho.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Akawuvali umlomo ngezinga lomphebezo emhlabeni

Emasontweni edlule iTheku belisingethe umqhudelwano womphebezo obizwa ngeWorld Contender Series, e-Olive Convention Centre (OCC).  Inhloso…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uvele kwezwakala uNomvelo emkhakheni obukhonywa abesilisa

Uma ukhuluma ngophromotha besifazane abaphakamise isibhakela njengoba kade kubukeka sesifadalele, ngeke lasala ngaphandle igama likaNomvelo-Magcaba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uyisibani nenhlansi yethemba kwabesimame emdlalweni wegalofu uZethu

Umdlalo wegalofu uthi uyinqabakutholwa kwaboHlanga ngenxa yomlando wobandlululo ube njalo nakakhulu kwisibhuda boHlanga. Umlando wabesibhuda…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuphela amaphupho namuhla ngekhilikithi yomhlaba yabesifazane

Iqembu lakuleli selimi ngomumo ngokuqala kwemidlalo kwazise selizicije ngokwanele ukubhekana nanoma yini kule midlalo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMotshidisi uzishaya isifuba

Uzishaya isifuba ngokuba ngowesifazane wokuqala omnyama ukuba ngumethuli oqavile webhola lombhoxo, uMotshidisi Mohono. Le ntokazi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now