Izimayini Nobugebengu

Amaqembu akhipha ilaka ngobugebengu obudla lubi bokumbiwa kwezimayini ngokungemthetho

Iminwe ikhomba uhulumeni ngokungabi nenqubomgomo eqondile nokuntengantenga komthetho ezweni Emuva kwesikhathi eside iqembu elibusayo lide…