Ikleliswe ngesinwe nangenhloso ebhekele umnotho

YIZE luqale njengezinye izinsuku ezejwayelekile, uLwesithathu olwedlule belubhekwe ngabovu ngabezindaba nosopolitiki. Kwabezindaba obekumqoka wukushicilela labo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Okungenziwa ukusimamisa umnotho

Kule nyanga eyaziwa njengeyabantu abasha eNingizimu Afrika sisaqhubeka sibheka izinto ezingenziwa ukubangula leliva elithe shiqe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umumo weNingizimu Afrika emazweni eG20

  INingizimi Afrika ingelinye lamazwe azithola esethubeni eliyingqayizivele lokuba yingxenye yamazwe eG20. La mazwe angamashumi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
I-Eskom isikhumba esehlula abeshuki

NGESONTO elizayo amehlo azobe ethe njo enkulumweni yesabelomali kaNgqongqoshe Wezezimali uMhlonishwa uTito Mboweni. Yize abadala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lukhulu olubhekiwe emkhakheni wezimbiwa

UMKHAKHA wezimbiwa eNingizimu Afrika uyaguquguquka kodwa okugqamile kulo nyaka ukuthi ubumaginxiginxi kusuka ezitelekeni, uhlelo olusha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INingizimu Afrika iseyinoni ngezimbiwa

EMUVA kokwethula ubufakazi emele uHulumeni kuKhomishini emayelana nokugwamandwa kombuso kaMehluleli uRay Zondo ngoLwesithathu, izolo uMnu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
URamaphosa uchazele i-European Union ngelomhlaba kuleli

UMENGAMELI uCyril Ramaphosa kudingeke achazele izithunywa zamazwe engqungqutheleni ye-European Union (EU) ngohlelo lokuthathwa komhlaba ngaphandle…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umkhuhlane womnotho uyathelelana emazweni ngamazwe

INKULUMO yaboHlanga ithi uma kungqubuzana izinkuzi ezimbili kuba ngutshani obuqothukayo. Le nkulumo ifakazelwa nsukuzaphuma yizehlo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukungenelela ngemali emnothweni wezwe

ISIMO sisalokhu simi lubhojozi eNingizimu Afrika. Muva nje, zonke izinkomba ezitshengisa ukuthi izwe liyakhula yini…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ezohwebo: I-Afrika seyiphenduke insengakwazi

KUWO wonke amagumbi amane omhlaba muva nje kunempikiswano enkulu mayelana nesenzo seChina sokubeka etafuleni indathane…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ezemnotho waseGhana ziyethembisa e-Afrika

KUSUKELA mhla zintathu kuya zizine kuMandulo kophezulu, izwe iGhana lizobe libambe enkulukazi ingqungquthela emaqondana nezindaba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ingqungquthela yeshumi yeBRICS inomthelela emnothweni wakuleli

INGQUNGQUTHELA yamazwe angamadlandawonye eBRICS, isingeyeshumi selokhu ahlangana la mazwe amahlanu. Lo mhlangano usulethe eminingi imibono…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imboni yezimbiwa eNingizmu Afrika iyaguquka

UNYAKA wezi-2017 ubumaginxiginxi eMkhakheni Wezimbiwa Nezinye Izinsiza Zemvelo. Lo mkhakha uthikanyezwe izinguquko kanye nongabazane, kubandakanya…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Okuqhubekayo kwezezimakethe eNingizimu Afrika

Zonke izinsuku eNingizimu Africa kukhona izinto ezintsha ezenzekalayo. Lezi zinto ziba nomthelela omkhulu kwezohwebo, nasezakhamuzini…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukulumbanisa izinsikamnotho kungasimamisa i-Afrika

Kule ngosi yaleli sonto ake sibheke ukunotha kwe-Afrika nensebenziswano engaletha ukuthuthuka okudingakalayo ngalo mnotho. Ake…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umthelela wokwenyuka kwamanani entela kwabampofu

ISABELOMALI sikaNgqongqoshe ophethe uMnyango Wezezimali eNingizimu Afrika, uMnu uMalusi Gigaba, sesifike sadlula njengoba besenzeka mhla…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Elakuleli lineqhaza ekuhlanganiseni i-Afrika

KOKUNYE obekwehlukile kunezinkulumongqangi zangaphambilini kulena yakamuva kaMengameli uCyril Ramaphosa yesimo sezwe ngoLwesihlanu olwedlule ukuthi ayizibekanga…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kusemome ukuzalwa kabusha kweZimbabwe

UKUZALWA kabusha kweZimbabwe ngokwezomnotho, ngokushesha okukhulu emuva nje kokwehla esikhundleni kukaMnu uRobert Mugabe. Akapholisanga maseko…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iqhaza elingabanjwa yiNingizimu Afrika eDavos

Sekuyiso futhi leso sikhathi lapho inhlangano iWorld Economic Forum (WEF) igobodisa khona ezweni iSwitzerland. Lo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Okungasiza enkomfeni ye-ANC ukudingida umnotho

SEKUBE nezingxoxo eziningi maqondana nenkomfa kaKhongolose lapho kubonakala kuzoba nokuncintisana okukhulu okungakaze kwabonwa ngaphambilini, ikakhulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kugcotshwe ibhange leBRICS ezwenikazi i-Afrika

EMUVA kokulinda isikhathi eside, kunamahemuhemu okuthi lizobekwa ngokusemthethweni ibhange elizomela amazwe abizwa ngeBRICS Africa, seluze…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abelungu nobugovu bezomnotho ezweni

EMVA kwengqugquthela yeqembu elibusayo i-African National Congress (ANC), lapho belihlangene khona izinsuku eziyisithupha lidinginda ngalokho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imikhakha yemfundo eyahlukene inomthelela emnothweni

UMNOTHO wezwe udinga intsha ukuba ingene emikhakheni eyahlukene yezemfundo uma ifika emazingeni emfundo ephakeme. Kubalulekile…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kafushane ngokwenzakalayo kuWEF eseThekwini

Okwenzakalayo kuWorld Economic Forum (WEF) eThekwini kuleli sonto kunenkuthazo enkulu ngokukhula kwe-Afrika nezinto okumele zenzakalile…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now