Izelukeko ngomnotho

UGuquko Lwesithathu Lwezimboni lungani

Uma kukhulunywa ngomuntu omusha kusuke kuchazwa umuntu ongakangenwa wuvalo lokusungula into entsha, umuntu ohlale elangazelele…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Okungenziwa ukusimamisa umnotho

Kule nyanga eyaziwa njengeyabantu abasha eNingizimu Afrika sisaqhubeka sibheka izinto ezingenziwa ukubangula leliva elithe shiqe…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Impi elwa buthule eyozomnotho

Ngafunda isifundo somlando esikoleni. Ngiyakhumbula ngifunda ngempi elwa buthule  eyayibizwa ngeCold War. Njengengane ekhule ngolimi…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here