Now Reading
INingizimu Afrika iseyinoni ngezimbiwa
Dark Light

INingizimu Afrika iseyinoni ngezimbiwa

EMUVA kokwethula ubufakazi emele uHulumeni kuKhomishini emayelana nokugwamandwa kombuso kaMehluleli uRay Zondo ngoLwesithathu, izolo uMnu uGwede Mantashe bese egqoke esinye isigqoko.

Ekhuluma ngokwesikhundla sakhe sokuba uNgqongqoshe Wezimbiwa uMantashe uthe uzoyithambisa imithetho emayelana nezimbiwa ezokwenza izinkampani ezinkulu zezimbiwa eziqhamuka emazweni angaphandle zikwazi ukumba okungamagugu.

Okunye akhulume kakhulu ngakho uoyela iNingizimu Afrika engenawo, kodwa izinkampani zangaphandle ezikwaziyo ukumba amalahle agcine esekwazi ukuwukhiqiza kuphinde kube yiwona awudayisela elakuleli.

Lesi sichibiyelo sizokwenza isiqiniseko sokuthi izicelo ezifakwa izinkampani Zezokumbiwa ziyakhishwa ngendlela. NgoNhlangulana uMantashe wakhipha isiphakamiso esashicilelwa kusomqulu kaHulumeni esasikhuluma ngokukhishwa kwamaphemithi.

“Asikwazi ukuhambisa isikhathi singawakhiphi amalayisensi okumba izinto ezingasisiza ekukhiqizeni uoyela ngoba okukhulu kakhulu kulokhu esikwenzayo ukuphuthumisa uhlelo lokunxenxa abatshalizimali ezweni,” kusho uMantashe.

Izinkampani ezifuna ukusebenzisana noHulumeni waseNingizimu Afrika kwezeimbiwa ezikhiqiza nooyela iTotal, iEni, uSasol neExxonMobil.

Ezinyangeni ezinhlanu ezedlule ngesikhathi esanda kuqokwa kulesi sikhundla uMantashe wamemezela ukuthi uzokwenza izinguquko ezizobheka kakhulu uhlelo lokufakwa kwezicelo kwabafuna ukumba ukuze uHulumeni akwazi ukubheka ukuthi phambilini amalayisensi abetholakala kanjani.

Imboni kaoyela negesi eNingizimu Afrika iwumgogodla womnotho. IKomidi elicubungula ezomnotho iDavis tax lazwakalisa ukukhathazeka ngemithetho nezichibiyelo ezazibikezelwa uMantashe ngaleso sikhathi lithi zizoxosha abatshalizimali bakuleli nabasemazweni angaphandle. Ngokwakushicilelwe kusomqulu kaHulumeni ukufakwa kwezicelo kwakungeke kuzithinte izicelo ezifakwe ngaphambi komhla zingama28 kuNhlangulana.

See Also

Le mboni ike yagubuzelwa izinkinga ezigcine ziholela ekutheni ezinye izinkampani ezinkulu zincamele ukushiya ukusebenza eNingizimu Afrika njenge Royal Dutch Shell eshiye ngowezi2017 yaduba nelayisensi yayo.

Ezinye izinkampani ezinamaphemithi azikwazi ukuqhubeka nokusebenza sezize zaqala ezinye izinhlelo ukuze zikwazi ukuholela abasebenzi bazo abangenzi lutho uma bengathungathi uoyela.

Ngesikhathi lolu daba luvela okokuqala abeSouth African Petroleum Industry Association baveza ukuthi izidingo zikaoyela ezingamaphesenti angama20 zeNingizimu Afrika ziyafezeka futhi isimo singaya ngokuba ngcono kakhulu uma nezinkampani ezinkulu zezimbiwa zingatshala imali yazo eNingizimu Afrika.

UNkk uLindiwe Mekwe, oyisikhulu sakwaPetroleum Agency SA, uthi kuyajabulisa ukubona ukuthi kuningi okwenziwayo ukulungisa isimo nokuthi zikhona ezinye. “Imithetho eyayibekwe uHulumeni yayiyingxenye yokuhlela kabusha uhlelo lwamalayisensi njengokulandela lokhu okuphakanyiswe umthetho iMineral and Petroleum Resources Development Act. Inhlangano ebisayo iANC iphasise imithetho ekhuluma ngokwabiwa ngokulinganayo kwezimbiwa nomnotho kubantu baseNingizimu Afrika futhi bazo zonke izinhlanga. Ngesikhathi ethula isabelomali kulo nyaka uMantashe waveza ukuthi kunezicelo eziningi zokumbiwa kwegesi eMain Karoo okuchaza khona ukuthi iNingizimu Afrika iyinoni kwezezimbiwa

Scroll To Top