Sibhema Eshungwini

Umnotho ukulokhu okuthandayo nogxile kukhona

Kumnandi ukubona umuntu enza into ayithandayo, ayaziyo, eyenza kahle futhi ephumelela uma eyenza. Kubakuhle kwedlulele…