Now Reading
Uthando lwakhe lwezilimi zendabuko lugqamile emidlalweni alingisa kuyo
Dark Light

Uthando lwakhe lwezilimi zendabuko lugqamile emidlalweni alingisa kuyo

Uma kukhulunywa ngabalingisi abavelele eNingizimu Afrika nabazigqajayo ngokusebenzisa ulimi lwebele ngaso sonke isikhathi uma belingisa, igama likaDkt u-Elizabeth Serunye alisali ngaphandle. Nemidlalo avela kuyo kuyacaca ukuthi uyihlunga ngokwanele ukuqinisekisa lokhu. Usebe emkhakheni wokulingisa kusukela ngeminyaka yama-80 esagxile emidlalweni yeshashalazi. Kamuva wethwese iziqu zobudokotela yiTrinity International Bible University ngeqhaza lakhe kulo mkhakha.

UDkt u-Elizabeth Serunye wazalwa mhla zili-12 kuNdasa we-1971, esifundazweni saseLimpopo, eNingizimu Afrika. Wakhulela elokishini i-Alexandra, nokuyilapho azibonela mathupha ukunotha kwamasiko nomphakathi waseNingizimu Afrika. Ukukhulela e-Alexandra kwamfaka umuzwa ojulile wokuzimela nokuzimisela, izici ezazizololonga imizamo yakhe yesikhathi esizayo embonini yezikaqedisizungu.

Kusukela esemncane, uMama uSerunye wabonisa ukuthanda ubuciko bemidlalo yeshashalazi, ethola induduzo nenjabulo ekuxoxeni izindaba. Naphezu kokungameleleki kulo mkhakha ngaleso sikhathi, akazange adikibale ekufezeni amaphupho akhe. Ngesikhathi eqala kulo mkhakha wezikaqedisizungu, kwasheshe kwacaca kuye ukuthi kuzomele aziklamele indlela emhlabeni wokulingisa.

Ngenkathi ezulazula ezinkingeni zobusha, wabalekela emhlabeni wemidlalo yaseshashalazini, wagxila kakhulu emikhiqizweni yasendaweni nasezinhlelweni zomphakathi. Kungalesi sikhathi lapho athola khona ithalente lakhe lemvelo lokulingisa, eliheha izethameli ngendlela aveza ngayo imizwa yakhe engahluziwe nobuqiniso esiteji.

Eqhutshwa impumelelo ayesenayo, waqala wazikhulisa, ecija umsebenzi wakhe wezandla ngokuqeqeshwa kanye nokwelulekwa ngalo mkhakha. Naphezu kwezinselelo nezingqinamba ahlangabezana nazo endleleni, wahlala ekuzimiseleni kwakhe, egqugquzelwa uthando oluvuthayo lobuciko nekhono lakhe.

Waqala ukuqeqeshelwa ukulingisa ngowe-1986, waqala uhambo olwaluzoshintsha umsebenzi wakhe wesikhathi esizayo. Ngokunxanela ulwazi nokulambela impumelelo, wacwila emhlabeni weshashalazi, ecija amakhono akhe ngaphansi kokuqondisa kochwepheshe abangomakadebona. Ubhekane nezinselelo eziningi endleleni, kusukela ezinkingeni zezezimali kuya kulokho okulindelwe umphakathi. Nokho, ukuqina kwakhe kwamqhubela phambili, kwamshukumisela ukuba anqobe ubunzima futhi aphume enamandla kunangaphambili.

Imfundo ibambe iqhaza elibalulekile ekuthuthukisweni kuka-Elizabeth njengomlingisi kanti ikhono nokuzinikela kwakhe kwasheshe kwadonsa amehlo abaqondisi nabakhiqizi, okwaholela ezindimeni ezihlukahlukene zochungechunge lwethelevishini namafilimu. Kusukela emdlalweni kuya kowamahlaya, ubonise ukuguquguquka kwakhe nobubanzi, eheha izethameli ngemidlalo yakhe ehehayo.

Umsebenzi ka-Elizabeth Serunye oncomekayo uhlotshiswe ngezindima eziphawulekayo kanye nemidlalo engasoze yalibaleka eye yaqinisa isimo sakhe njengomunye wabalingisi abahlonishwayo baseNingizimu Afrika. Eminye yemidlalo yakhe evelele ihlanganisa ukuvezwa kukaMapaseka Montsho kuMoferefere Lenyalong. Lena enye yendima okaSerunye akhumbuleka kakhulu – ukulingisa kwakhe uMapaseka Montsho emdlalweni owuchungechunge ohlonishwayo, uMoferefere Lenyalong.

Uphinde wakhombisa ukuguquguquka kwakhe njengomlingisi ngokulingisa indawo kaZinzile kwiCity Ses’la kanye noRose kuRhythm City. Kulolu chungechunge lwethelevishini oluthandwayo, ubonise ikhono lakhe lokuhlala ezinhlobonhlobo zabalingisi ngokujula nokuqiniseka. Imisebenzi yakhe yanconywa ngokushintshashintsha kwemizwelo nobuqiniso bayo, ithole ukunconywa ngabagxeki nababukeli ngokufanayo.

Ngaphandle kwemisebenzi yakhe yethelevishini, u-Elizabeth Serunye ubambe elikhulu iqhaza kwezamabhayisikobho ngokubonakala kwakhe emafilimini afana ne-Africa United, Amandla, neSkin. Ikhono lakhe nokuguquguquka kwakhe kukhanye esikrinini esikhulu, kwakhanga izethameli ngokudlala kwakhe okukhangayo kanye nokuba khona kazibuthe. Kungakhathaliseki ukuthi kusedrama noma kwamahlaya, ukudlala kuka-Elizabeth kumakwa ngobuqiniso obungavamile nokujula, okushiya umbono ohlala njalo ezibukelini.

Enye yendima ka-Elizabeth egqame kakhulu ekathishanhloko uJacobeth Thobakgale ochungechungeni lochungemdlalo oludumile, iSkeem Saam.

See Also

Ukwethulwa kukathishanhloko uThobakgale

U-Elizabeth Serunye ujoyine abalingisi beSkeem Saam ngesizini yayo yesibili, elingisa uthishanhloko oqinile futhi ogxilile uJacobeth Thobakgale. Kusukela ngesikhathi ehlohla isikrini, wathwebula izinhliziyo zababukeli ngobukhona bakhe obunamandla nokuzinikela okungantengantengi kubafundi bakhe nasesikoleni.

Elingisa uThishanhloko uThobakgale uthinte izethameli eNingizimu Afrika yonkana, nokumenze wathola indawo njengomunye wabalingisi abathandwa kakhulu kulo mdlalo. Ukuphila kwakhe isikhathi eside kulolu chungechunge kuwubufakazi bethalente lakhe kanye nokuduma okuhlala njalo komlingiswa wakhe. Ngokulingisa kwakhe, ukhuthaze futhi wanikeza ababukeli amandla, okushiya ithonya elihlala njalo ezinhliziyweni nasezingqondweni zabalandeli yonke indawo.

Useke wabonakala ochungechungeni olunjengoGa Re Dumele, Home Affairs, kanye noKe Ba Bolelletse, ekhombisa ukuguquguquka nokuhlukahluka kwakhe njengomlingisi. Kusukela emdlalweni weshashalazi kuya kowamahlaya, usezibonakalise engumdlali oguquguqukayo futhi oshukumisayo, oheha izethameli ngezithombe zakhe ezihehayo.

Ngemidlalo yakhe ehlaba umxhwele, uthathe izethameli futhi wagqugquzela izigidi kuyo yonke iNingizimu Afrika nangale kwayo. Njengoba eqhubeka nokugqama kwezokungcebeleka, ifa lakhe lizohlala liwukukhanya kwethemba nogqozi ezizukulwaneni ezizayo.

Scroll To Top