Now Reading
Umculi waseZimbabwe uthi uyofela emazweni kunokubuyela kwelakubo
Dark Light

Umculi waseZimbabwe uthi uyofela emazweni kunokubuyela kwelakubo

Yize abaculi namaciko amaningi aseZimbabwe alifulathela izwe emuva kombhedukazwe owawuhambisana nokuhlukunyezwa kuboshwe bonke ababephikisana noHulumeni kaNdunankulu u-Ian Smith, iningi lagcina ngokubuyela ekhaya emuva kokudamba kwesimo.

Amaciko ngokwehlukahlukana abamba elikhulu iqhaza ekudluliseni ukungahambisani ngendlela okakuphethwe ngayo izwe ekwenza lokhu esebenzisa umculo nezinkondlo.

Kubaculi abashaya phansi ngonyawo bathi ababuyeli emakhaya kukhona uThomas Mapfumo ongumculi weReggae, iJazz konke okushaya ngesigqi sase-Afrika. EZimbabwe kusuke kungakapheleli emculweni uma lingakaphathwa igama likaThomas Mapfumo.

Le nkakha yiyo ehamba phambili ebhendini yomculo ngenxa yekhono lakhe lokukwazi ukuhlanganisa isigqi sesintu nomculo waphesheya kwezilwandle. Yize umculo wakhe uthakaselwa cishe i-Afrika yonke eseningizimu nasenhla nayo, kukhona nalabo abamgxekayo ngokuthi lapho evula khona umlomo ushiya angalazi ngabaqoneli. Kwezinye zezingoma zakhe uveza ukuthi i-Afrika ngabe ikude ukube izifikanamthwalo azingenanga emazweni zathatha wonke umnotho wezwekazi. 

Ngisho namanje akakufihli ukuthi ubuholi obukhona eZimbabwe abuthembekile, ubuza umbuzo wokuthi buhluke ngani nobakudala ngesikhathi sobandlululo. Wazalwa zi-3 kuNtulikazi we-1945 eMorondera okwabe kuyindawo eyaziwa ngeSouthern Rhodesia ngaleso sikhathi. Ngenxa yokungahlonizi ngomculo wakhe uHulumeni omdala waseRhodesia wambopha wagqunywa ejele ngaphandle kokwethweswa icala. 

See Also

Akugcinanga lapho nangesikhathi izwe seliwelele kwaboHlanga waphinde waboshwa ngaphandle kokwethweswa icala ngubuholi bukaMnu uRobert Mugabe. Kubantu abalandela umculo wakhe eZimbabwe uthathwa njengesithwalandwe somzabalazo wamalungelo abantu.

Emuva kokuhlukunyezwa kwakhe ngamaphoyisa kuleliya lizwe, uMapfumo wathatha isinqumo esinzima sokufulathela iZimbabwe amabombo wawabhekisa e-United States of America (USA) ngonyaka wezi-2000. Ngaphambi kokufulathela iZimbabwe wayeseke wadingiselwa e-Oregon ngeminyaka yama-90. UMapfumo uthi yize bengasekho bonke abaholi ababeqinisa imithetho eyayilwa namaciko eZimbabwe kodwa isimo asikaguquki esikhundleni salokho siya ngokuba sibi, yingakho eyophelela emazweni angaphandle

Scroll To Top