Now Reading
Umculo wawungaphelele ingadlalwanga imbira eZimbabwe
Dark Light

Umculo wawungaphelele ingadlalwanga imbira eZimbabwe

Minyaka yonke ngoNhlangulana eZimbabwe kubanjwa umgidi wamaciko namasiko nalapho kusuke kuqhakanjiswa khona ukuzigqaja ngobu-Afrika nokubungaza impilo yamaciko amadala kuleliya lizwe. Ngokuhamba kweminyaka lo mgidi usukwazile ukuheha izivakashi nezishoshovu zamaciko namasiko emazweni angomakhelwane e-Afrika eseningizimu njengeZambia, iNingizimu Afrika, i-Eswatini kuze kuyoshaya eBotswana.

Lo mcimbi usuphenduke umbele ekufukuleni ezokuvakasha kuleli lizwe wathuthukisa nomnotho. Umcimbi wanonyaka kuzobe kukhunjulwa ngawo iciko elazakhela igama ngokuba ngowesifazane wokuqala ukugqama ngokudlala imbira ngesikhathi licula. Yize esendela koyisemkhulu uStella Rambisai Chiweshe usahlonishwa njengendlovukazi yembira kwelikaMzilikazi. 

Wazalwa ngoNtulikazi we-1946 endaweni esemakhaya iMhondoro esifundazweni iMashonaland.  

Ikhono lakhe lomculo laqala ukugqama esemncane edlala imbira okuwuhlobo oludaba lopiyano oludlalwa ngesithupha. Wenza lesi sidlalimculo saduma emculweni okungangokuba umculo wawusuke ungaphelele uma singadlalwanga.

Emcimbini wezinsuku ezintathu maphakathi noNhlangulana eZimbabwe, kumenywe nomndeni wakhe ozobe ukhombisa ngemisebenzi yakhe neMbiya agcina ukuyidlala egcinwe endaweni elondoloza izinto ezingamagugu.

UChiweshe wayengeyena nje umculi, nombhali wamaculo kepha wayenamakhono ahlukene kusuka nasekudanseni okwenza wahambela amazwe amaningi eYurophu, e-United States of America (USA), nasezwenikazi i-Afrika eyonandisa khona. Ngaphandle kokucula wayebuye asebenzise ikhono lakhe ngokuba isishoshovu sezamasiko nobuciko futhi engelona lolu hlobo lomuntu olugodla ulwazi ngoba wayehlela nezithangami lapho ayelwedlulisela khona entsheni nakubadala abanentshisekelo yokufunda. 

See Also

Isifiso sakhe esikhulu kwabe kungukubona i-Afrika ihlangana ikhuluma ngazwi linye ngokuphuma emaketangini ezikhondlakhondla zamazwe ayengabaqoneli bayo. Okunye akekufisa ukuthi imbira iqhubeke nokudlalwa uma kuhlanganisa umculo, hhayi eZimbabwe kuphela kepha nasezwenikazi.  Lolu hlobo lwesidlalimculo lwaluthathwa njengophawu lobunye kusetshenziswa nalo uma kuxhunyanwa nabadala namadlozi. Lwaludlalwa kakhulu emicimbini yesintu.

Ngenxa yegalelo lakhe ekusebenziseni umculo ukuhlanganisa i-Afrika, uHulumeni wamaNgisi owawubusa eZimbabwe wamvala umlomo, wangavunyelwa nokunandisa ezindaweni zomphakathi ngoba bethi ukhuluma ngamadlozi ekubeni uHulumeni ophethe uqhakambisa inkolo yobuKhrestu. Encwadini ekhuluma ngempilo yakhe esihloko sithi: Women in Music kuchazwa ngokusuka nokuhlala ngebanga alihamba esebenzisa umculo njengesikhali esigqugquzela ubunye.

Scroll To Top