Now Reading
UBonga uzame ukukhuza impi ngomculo e-Angola
Dark Light

UBonga uzame ukukhuza impi ngomculo e-Angola

Esikhathini lapho izwe laligubuzelwe impi yombango phakathi kwemihlathi eyazanayo kodwa eyabe  isiphenduke imihlambi eyalanayo uJose Adelino Barcelo de Carvalho wayesebenzisa umculo enxusa izinhlangothi ezilwayo ukuba zihlale phansi zimbabwe umthetho e-Angola. Igama agcina eseteketiswa ngalo endimeni yomculo ngelikaBonga ngenxa yomnikelo awenzayo emizamweni yokuqeda impi. Ukwethiwa kwakhe leli gama elizwakala kungelesiZulu kuwubufakazi bokuthi iningi lama-Afrika ayisizukulwane seLembe uShaka. UBonga ongowokuzalwa eSifundeni iBengo kuleliya lizwe wabona ilanga zi-5 kuMandulo we-1942. 

Wakhulela emndenini owawufundile engekho kuwo owayengumculi. Emuva kokuzibonakalisa ekuculeni udlulele phambili nalapho kuvele khona elinye ithalente lokuba ngumdidiyeli ngumdidiyeli nomqambi wezingoma. Uqale ukucula eneminyaka eli-15 kunguye kuphela emndenini owayekhombisa uthando lokucula. Ngenxa yokungakutholi ukwesekwa washiya phansi ukucula wagxila ekugijimeni. Eseneminyaka engama-23 waqopha umlando eba ngushampeni wetrack and field e-Angola okwenza wamela leli lizwe emidlalweni yomhlaba kwezokusubatha.

Ngowe-1942 wanquma ukushiya ukugijima wagxila emculweni. Lokho kwamlethela olunye udumo egxile emculweni ifolk nesamba. Umculo wakhe udayise kakhulu e-Angola waze wawelela nasePortugal okuyizwe elabe lingabaqoneli ngaaphambi kokuthola inkululeko. Wadlondlobala kakhulu kunakuqala emuva kokuvukelwa kombuso okwaziwa ngeCarnation Revolution ngowe-1974. Le ngqwayingqwayi kube kube yimanje isiqopha ama-albhamu angama-30 icula ngezilimi ezihlukene zomdabu zase-Angola nangesiPutukezi. 

Umculo wakhe wawulumela kubaqoneli basePortugal kwagcina ngokuthi uhulumeni wangaleso sikhathi umdingise uvale nokudayiswa komculo wakhe ngoba ekholelwa ukuthi abantu base-Angola kumele baphume emaketangweni abaqoneli. Igama likaBonga Kuenda yilo ayelisebenzisa kakhulu lapho edlulisa khona imiyalezo kubantu base-Angola ababesekudingisweni.

See Also

I-albhamu yakhe yokuqala esihloko sithi Angola 72 wayelibeka ngembaba elokuthi umbuso ka-Estado Novo owayengumbuso wobandlululo wawusuphelelwe isikhathi. Kule albhamu kwakukhona ingoma ethi, Mona Ki Ngi Xica. eminye imicwi kule ngoma igcine isidlalwa kwingqayi kaCedric Klapisch iwhen the Cat’s Away ngowe-1996. Le ngoma ingenye yezavalwa nguhulumeni kwaphoqa ukuthi afudukele eGermany naseBelgium. 

Ubuyele e-Angola ngokugcwele ngowe-1975 emuva kwenkululeko. Ngonyaka we-2016 wakhipha i-albhamu yakhe yama-31 esihloko sithi Recados de Fora okuhunyushwa ngokuthi, Imiyalezo eqhamuka ndawanathize. Kule albhamu kunezingoma ezintsha ezi-9 okukhona ethi Tonokenu, nethi Ze do Norte esiculwe abaculi abanjengoMaria Bethânia, uNazaré Pereira, noOdji Maguado. Le ngoma yabhalwa umculi waseCape Verde owayeyintandokazi ongasekho uCesaria Evora.

Scroll To Top