UHulumeni Wendawo

Ukhetho lokuchibiyela eMzumbe luzocacisa ngoMasipala

Amasi abekwe elangeni ngokhetho lokuchibiyela kuMasipala uMzumbe ogwini lwesifundazwe imiphumela yalo engaphoqa uguquko eqenjini eliphethe. 

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imvula nemithelela emibi oPhongola

Ibamba leMeya lasoPhongola uMnu Bheki Thwala ukhala ngemvula ebabuyisela emuva njengoba njalo uma inile ishiya imigwaqo ilimele.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UNongoma uqopha ukuqala komkhankaso wokhetho

Emlandweni indawo uNongoma uliHlalankosi likaZulu. Kule ndawo kunomlando omkhulu hhayi kuphela nje wezimpi zasendulo kepha ngisho ezamaqembu epolitiki imbala.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imibhikisho ye-ANCYL isiqubule inkombankombane eMkhandlwini

Sekuwongaphansi nongaphezulu kubaholi be-African National Congress (ANC) ngenxa yenkombankombane yenkohlakalo eyenzeka kuMasipala wesifunda uMkhanyakude nokudalwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iyanqaphaza iDA ngemali yomcimbi oKhahlamba

Uzalelwe yinja endlini uMasipala uKhahlamba (eBergville), ngaphansi kwesifunda uThukela, enyakatho ntshonalanga yeKwaZulu-Natal. IDemocratic Alliance (DA)…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
I-ANC kumele izivume izinkinga ezidalile

Ngasekupheleni konyaka owedlule, amalungu eSishayamthetho saKwaZulu- Natal, kanye nethimba elivela kuNational Council of Province (NCOP),…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukufadadala kohulumeni bendawo

  IMeneja nowayeyiMeya basolwa ngokungaphezu kwamadolo kuphakanyiswa ukuthi abaye ezikhindini noma bathathelwe impahla   LUNGAHLE…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ziyaqonga izinkinga zokungaphathwa ngendlela kwezimali zomphakathi komasipala

  UMasipala uMgungundlovu usolwa ngokusebenzisa budedengu imali yengqalasizinda   EMVENI kokudlula kokhetho lukazwelonke ngoNhlaba olwalubhekwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UNongoma uyisa iKPMG enkantolo ngobudlabha

‘KUFANELEKILE ukuphinda sidlulise ukuxolisa kwethu ezakhamuzini zaseNingizimu Afrika ngomsebenzi ozwise ubuhlungu nomonakalo ezakhiweni nasezakhamuzini zaseNingizimu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INkatha isizibangule iva eNdumeni

KWABANYE lena bese kuyimpi yomndeni kwazise abantu obekuzwakala ukuthi bayaklwebhana ngabesibongo esifanayo. Laba yiMeya yaseNdumeni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuthiwa umgolo udla lubi komasipala

NGALESI sikhathi iningi lemibiko engalokhu osekwaziwa ngokuthi wukugwamandwa kwamandla ombuso, okuvelayo wukuthi lesi simo kade…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umbiko uthi uMasipala uMsunduzi ungase uguqe

UMcwaningimabhuku Jikelele uthola ukuthi omasipala baKwaZulu-Natal abasebenzanga kahle onyakenimali owedlule   KUNESISHO esivamise ukusetshenziswa uma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umbiko uthi uMasipala uMsunduzi ungase uguqe

UNESISHO esivamise ukusetshenziswa uma izinkinga ziqhamuka zilakanyana, ikakhulukazi uma sekwehlula ngisho sekwenziwa imizamo yokuzigwema kodwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UNongoma uthi awukakiswe inkohlakalo kodwa…

IMeya noMkhandlu bathi uMnyango kawuze kepha wamukele amandla namagunya njengokuyalela komthetho uphinde uzinuke amakhwapha UMthethosisekelo …...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kusebenza izigidi koMasipala

UNYAKA nonyaka uHulumeni ujuba uphenyo olunzulu ngenhloso yokuthola ukuthi ngubani noma ngobani abathintekayo emkhonyovini nasekuphathweni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Seziyime emthumeni eNquthu naseMzinyathi

Kuseyinkombankombane phakathi kwabepolitiki nomnyango umphakathi wona usakhungathekile   NGESIKHATHI lapho omasipala abaningi KwaZulu-Natal begubha izinsuku…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Basabambe udwadwa ngezindlu oSuthu kwaNongoma

Phezu kwezethembiso zoMnyango kanye noMasipala umphakathi usalinde ukwakhelwa izindlu zomxhaso INDAWO yasoSuthu kwaNongoma idume ngokuba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ITheku nokuzenyeza ukuphala lonke utwayi lwamagama abafo

Kubukeka kunetwetwe, ingebhe nentola emadolweni ezikhulwini zoMkhandlu weTheku ukuqeda igama uDurban njengoba lisachunyiswa ngandlela zonke…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Usifumbu ubona uqhaqhazela eMkhanyakude

Uma ucabanga  ukuthi yima usazoqala umkhankaso wokhetho lohulumeni bezindawo ushaye phansi ngoba KwaZulu-Natal lo mkhankaso…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iyakudlana intengo yamaqili kuMasipala wakwaNongoma

Zingase zibe sobishini  izikhulu zikaMasipala waKwa-Nongoma ngaphansi komkhandlu iZululand enhla nekwa Zulu-Natal   Lezi zikhulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Yinkombankombane ngolwezindlu kwaNongoma

UMasipala wakwaNongoma ukhiphela aboMnyango kanye nenkampani ebasola ngenkohlakalo inselelo   Kule lisonto ubuyise izinduku umasipala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now