Now Reading
INkatha isizibangule iva eNdumeni
Dark Light

INkatha isizibangule iva eNdumeni

KWABANYE lena bese kuyimpi yomndeni kwazise abantu obekuzwakala ukuthi bayaklwebhana ngabesibongo esifanayo. Laba yiMeya yaseNdumeni uMnu uRichard Mbatha kanye noSomlomo uNkk uBongiwe umaMbatha Makhathini. Bese kwamukelekile ukuthi bayinkukhu nempaka nobekuyinto ebisiphazamisa ukusebenza kwabo kanye namaHhovisi abo. Ngesonto eledlule iqembu abalimele Inkatha Freedom Party (IFP) lithathe isinqumo sokubahoxisa. Ngokuthola komthombo ongaphakathi kuleli qembu uthe, lesi sinqumo sithathwe ngoba ukwenza kwalaba baholi (ukungazwani, ukunukana) bese kuphazamisa ukusebenza nokuzwana kweqembu kepha kakhulukazi iqembu belikhathazeke ngomthelela kubavoti. “Lona iqembu selibekezele ngoba lo msangano kade waqala.

Ukungazwani kwabo bese kusiphazamisa ngoba bekumele umuntu akhethe uhlangothi okuyinto engeyinhle uma niyiqembu. Kodwa ngicabanga ukuthi isipikili sokugcina kube wukunukana kwabo ngokusocongana okugcine kufake iMeya ezikhindini”, kusho umthombo. Uqhube wathi lo mbango ubusuqala nokulahlekisela iqembu ngabavoti Leli phephandaba selike labika kakhulu ngezigemegeme ezenzeka kulo Mkhandlu kusuka kwizinsolo zokuqashwa kwenzinkampani kungalandelwanga imigudu, ukuthinteka kwalaba baholi bobabili ekubangeni amavenge asuke evela kulezi zinkampani kanye nezinsolo zetulo lokusocongwa kukaSomlomo kanye nokuboshwa kweMeya. Odabeni lwetulo lokusocongwa kukaSomlomo, kulindeleke ukuthi abasolwa abathathu bavele eNkantolo Escort mhla zimbili kuMfumfu. Kulaba basolwa kukhona uMbatha (iMeya) , uMnu uCelani Mkhwanazi kanye noMnu uMthembeni Majola. Ngokwamaphepha asenkantolo kuthiwa amaphoyisa acupha umgoga elalela izinkulumo zababebopha itulo nokwathi uma ubufakazi sebanelisa base bebopha.

Embikweni wokugcina weBAYEDE kwavela izinsolo zomsanka othinta uSomlomo nowabe ubandakanya ukuthengelwa kwakhe imoto. Emuva kwalo mbiko umaMbatha Makhathini wamangalela leli phephdaba enhlanganweni ebhekele ukusebenza nokubika kwamaphephandaba iPress Council. Lapha uSomlomo wasola intatheli kanye nephephandaba ngokumnyundela “nokusebenza nabathile ukumhlinzela ezibini”. Abaphathi beBAYEDE bamphonsela inselelo bethula nobufakazi bamaphepha okuthengwa kwemoto nokwaba wukuphela kodaba njengoba uSomlomo kabange esaqhubeka nezinsolo. Kwala ngisho abePress Council sebembhalela bembuza ukuthi uyaqhubeka yini nesikhalo sakhe kwacweba iziziba. Ebuzwa ngesinqumo seqembu uSihlalo we-IFP kuZwelonke uMnu uBlessed Gwala akazange ande ngamaningi. “Yebo iqembu lithathe isinqumo. Lokhu likwenze emuva kokubuka nokulalela zonke izinhlangothi. Esikulindile manje wukulandelwa kwemigudu okuyiyo yokuveza izifiso nesinqumo seqembu”, kusho uGwala.

Wenqabile ukuphawula ekukhulumeni okuthi isinqumo seqembu silandela ukusaba ukuthi ukuklwebhana lokhu kungahle kubenzele isigcwagcwa kubavoti. Ibambe ngakho Iqembu eliphikisayo kulo Mkhandlu i-African National Congress (ANC) ithe ibambe ngakho: “Siwu Khongolose kudala sisho sithi laba ababili mabaxoshwe ngoba benenkohlakalo,” kusho isitatimende esikhishwe yileli qembu. Leli qembu libuye laveza ukuthi imihlangano kayisaziwa kulo Mkhandlu ngakho belu lokhu ekubiza ngokungaphathi kahle kwamaqembu aphethe uMkhandlu. “Umhlangano woMkhandlu ulibe wagcina ukubanjwa ngoNhlolanja ngowezi-2017 ngaphansi kokuphatha ngokubambisana kwala maqembu (amaqembu abambisene okuyi IFP, DA kanye neEFF). Lokhu kwenza kube nzima ukuhanjiswa kwezidingo zomphakathi ngoba akusahlanganwa.

See Also

Ngendlela abaphethe ngayo badelela ilungelo labavoti, abazikhathaleli izidingo zabantu”, kuqhuba isitatimende. Ezikhathini ezedlule i-IFP ike yasolwa ngokundonda ukungenelela ezinkingeni ezikomasipala bayo nokugcina sekucije imikhonto. Laba ababesola leli qembu ngalokho babala okwenzeka ebaQulusini, eZululand nalapho okwacishe kwachitheka bugayiwe. Kulokhu umthombo uyavuma ukuthi isenzo seqembu sisingalinika ithuba lokwakha kabusha. “Phela uma kuqhubeka kanje namaqembu lawa esakhe nawo angaze asidube ngoba okukhulunywayo akuyona intuthuko kepha yimibango nje yabantu bandawonye”, kusho umthombo.

Scroll To Top