nguMandla Zulu

UZulu uyintatheli ephenyayo esimkatshubovu.

82 Articles Published | Follow:
Imibuzo ngegama loMtwana ohlwini lweqembu

NGOKOMYALELO we- Independent Electoral Commission (IEC) amaqembu afisa ukungenela ukhetho kumele aqoke aphinde athumele uhlu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuvuke iminjunju kuNyanda ebalisa kuKhomishini

UBUFAKAZI obethulwe kuleli sonto kuKhomishini emayelana nokugwamandwa kombuso buphinde baveza obala ubuthakathaka ebuholini obuphezulu beqembu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umholi weSADTU kuthiwa akanazo izicucu zobuthisha

LITHE lishona elangoLwesithathu zase zisabalele nezwe lonke izindaba zenkohlakalo engaqinisekisiwe ethinta uNobhala weSouth African Democratic…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IBosasa yayigwaza ngezigidi ngenyanga

ABEBEHAMBELE isigcawu seKhomishini yokugwamandwa kombuso izolo baphume bengawuvali umlomo emuva kokuvezwa kwezithombe zevidiyo ezikhombisa izindodla…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umlimi usabisa ngokudiliza isikole epulazini

EMUVA kweminyaka engama-24 ukucwasa nokuhlukunyezwa kwaboHlanga kusadla lubi eNingizimu Afrika ikakhulukazi emapulazini lapho aboHlanga beseyizicelankobe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Angahle athunywe kuNPA uMadonsela

ISIZULU sithi, “ukuwa kwenye ngukuvuka kwenye.” Lokhu kungahle kube yiqiniso odabeni oluthinta ubuholi beNational Prosecution…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iseyiva kubasebenzi eyemoto yezimanga yoMnyango

SELUKAPAKELE nakubasebenzi udaba lwemoto yoMnyango Wezobuciko Namasiko KwaZulu-Natal okwavela ukuthi yasetshenziselwa ukuthwala ababesolwa ngokuba yizinkabi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMasipala usengcupheni yokuguqa

I-Alfred Duma kuthiwa isiphenduke isinxibi isihamba ikhongozela komasingcwabisane nakomashonisa KUTHIWA sekubonwa ngokusa kuMasipala i-Alfred Duma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bawotha ubomvu e-Adams ngodaba lomhlaba

Umphakathi wase-Adams Mission ohlanganisa iNkanyisweni naseDiphini ngaphansi kukaMasipala weTheku uthukutheliswa wudaba oluwundaba mlonyeni kulezi zinsuku…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuphambana ukukhuluma ezitatimendini ezifungelwe

ELABOHLANGA linohlu lwamagama abantu abafakwe njengamalungu etrust nokho abanye baphika bama ngentaba ukuthi bangamalungu. Amanye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uwumphikwa umbiko ngokudliwa kwezigidi zohlelo lwentsha eJozini

Okunye okushaqisayo ngalo mbiko wukuvela kwendlela okwaqashwa ngayo isikhulu nezinkampani kanye nokuvela kwamagama amalungu eSishayamthetho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kubophene izaqha: Imoto, onogada bezikhulu odakeni lokubulalana ematekisini

Imoto yoMnyango, onogada bezikhulu odakeni lokubulalana ematekisini   NGALESI sikhathi yonke imilomo ezweni ivunana ibabaza…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uphenyo lwemibango oseluthathe iminyaka

Selokhu yaqala iKhomishini ayikaze ihlangane neSILO okuyiso iNhloko yoBukhosi ngoba umthetho uthi akubikwe kuNdunankulu  …...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IKhomishini bayifusa ngomquba emehlweni

Umlando uyaziphinda njengoba abantu baqhubeka nokusocongwa iKhomishini ka-Advocate uMoerane ibe ihleli   NGESIKHATHI kuqhubeka ukuhlala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Akasayifisi impilo ogagaziswa izinkabi

Usefana nesigwaca uthisha waseBulwer ngenxa yombango wesikhundla nomhloli   USEPHILISA okwenyamazane nomndeni wakhe obeyibamba likathishanhloko…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMasipala ufuna imvume yokulawula amanzi

LUYAJIYA udaba lwenkinga yamanzi kuMasipala ongaphansi kwesiFunda uMkhanyakude, okunguMtubatuba, KwaZulu-Natal njengoba usufuna ukunikezwa ilungelo lokuba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinsolo ezishaqisayo ngeBhangengodla

Isitokofela saboHlanga  sisola leli bhange ngokushaqa izigidi nempahla. Sikhala nangeHhovisi loMvikeli Womphakathi esithi lisimbisa iqanda lenjelwane…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kusebenza izigidi koMasipala

UNYAKA nonyaka uHulumeni ujuba uphenyo olunzulu ngenhloso yokuthola ukuthi ngubani noma ngobani abathintekayo emkhonyovini nasekuphathweni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkombakombane eyaseDumbe

Ababephethe phambilini bayazihlangula ezinsolweni zokubhubhudla imali kaMasipala ZIMAPEKETWANE izinto kuMasipala iDumbe KwaZulu-Natal ngenxa yenkohlakalo ebidla…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Achayile amaqembu aphikisayo

I-ANC ishaya phansi ngonyawo ithi ayisoze nangengozi yavotela ukukhipha uZuma   INKANTOLO yoMthethosisekelo kuleli isiphinde…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ibhungu likhala ngobuso bemfene kumazisi walo

LIKHALA ngokwenzelela ngobuhlanga kwezobulungiswa ibhungu laseVerulam elithi libizwe ngemfene ngowayengumqashi walo. Lokhu kulandela isinqumo seKhomishana…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ilumbo lingahle lidle umninilo kuMasipala iNdumeni

ISIKHUNI sesibuya ngomkhwezeli esikhulwini sikaMasipala iNdumeni eDundee esashaqisa abaningi sixosha abasebenzi abangama-20 okubalwa kubo nezikhulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMnyango usubuyela odakeni

Emveni kwesikhashana sozinzo sekuyaqala ukuxokozela, kulokhu kubhixene uMphathiswa neNhloko yoMnyango ehlaliswe lubhojozi   ABAHOLI beNational…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuvuka upelepele ogqokweni

Inyunyana iNehawu ifuna kwenziwe uphenyo kanti izikhulu zoMnyango zona zingqubuzana ngamakhanda zibika imiba zibike ibuzi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now