nguMandla Zulu

UZulu uyintatheli ephenyayo esimkatshubovu.

82 Articles Published | Follow:
Selisohlwini lwabangasocongwa olweMeya

Kuthiwa izinkabi ezisatshwayo ezizinze eGauteng zipheka leli tulo lokusoonga iMeya, zifuna konke kwenziwe ngokuphuthuma ngoba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ababulali benyathi balala ubucwayimbana

Sidalula itulo lokusoconga iMeya yaseMthonjaneni Kubashele abebehlela itulo lokubulala iMeya kaMasipala uMthonjaneni   ngaphansi kwesifunda…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umfelokazi kaNtuli uthi akamazi owabhalisa

Uzilele ezintabeni njengoba esexoshwe nasemzini ngoba esolwa ngokubikela amaphoyisa udaba ngokufa komyeni Luya ngokujiya udaba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isitatimende esifungelwe sibeka kabi iMeya yaseNkandla

Isitifiketi sithi umufi wafa ngokwemvelo kepha ukukhuluma kuthi wabhujiswa ngumlilo Kungekudala lizophuma iqhina embizeni odabeni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubekelwe umgoga owoMnyango onolimi olumbaxambili

Lingakapheli nesonto uMnyango Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba ZoMdabu KwaZulu-Natal uphikele isikhulu sawo ukuthi sithe abeKhomishini ebiphenya…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kubophene izaqha ngolwaseMabovini

Kubonakala siyinyathele emsileni isikhulu soMnyango Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba Zomdabu KwaZulu-Natal ngokubheca abeKhomishini ephenya ngemibango yoBukhosi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
USIZI LWABOHLANGA: Ukudilizwa kwemizi kucijise imikhonto

Yize sekuphele iminyaka engama-25 izwe lakhululeka emaketangweni obandlululo iningi laboHlanga ezindaweni zamaKhosi KwaZulu-Natal lisabhekene nosizi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuqolwa izindodla eziduve emahhovisi

Ukugasela kophiko lwamaphoyisa oluphenya ngamacala akhethekile nabucayi ezweni, iSpecial Investigation Unit (SIU), emahhovisini ali-15 eMaster…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umkhonto ufakwa endodeni nasemfazini

Umnyombo ngodlame lwamatekisi KwaZulu-Natal olubonakala lusabalala nesifundazwe okuvela ukuthi usuka eMnambithi lapho okubhekene khona izinkunzi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isenzo sikaHulumeni singahle siphehle uzwathi eMabovini

“Ngenxa yokuthi le Khomishini ayifani namanye aseke abakhona, sinqume ukuthi singawukhipheli umphakathi lo mbiko kodwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uthukulula amandla embokodo uDkt uMtshali

Isihabasheki sembokodo yoMkhonto Wesizwe saseSobantu eMgungundlovu esayibamba emzabalazweni wokukhulula uwoHlanga emaketangweni engcindezelo, sesiqale omunye umzabalazo.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ifa leziwula lisadliwa yizihlakaniphi

Embonini kufukuza kuqedane aboHlanga kuzuze abezizwe UMNOTHO waboHlanga embonini yamatekisi ubonakala ubaphunyuka njengoba uwela kwezinye izinhlanga…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iphumalimi lichaphe owoHlanga wavula icala

  Ithukuthele ithelwa ngamanzi indoda yaseHluhluwe exoshwe emsebenzini ngoba yenqabe ukukhacwa ngumfana weBhunu oyibize ngaphansi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Eyamanzi eMkhanyakude isewumqansa

“SEKUYACACA ukuthi uHulumeni oholwa nguKhongolose nguyena obuye abenesandla emibhikishweni yomphakathi yokufuna izidingo ethe chithi saka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ayiphele imfundisoze

Yiqiniso elingephikiswe ukuthi ubukhona be-Ingonyama Trust kwaba ngukunqoba kuZulu uMntwana waKwaPhindangene   Lawa ngamagama kaNdunankulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ipolitiki yamaqembu: Ilungu le-IFP lisola umholi

  USIHLALO we-Inkatha Freedom Party (IFP) esifundeni iSisonke, usegxeke uMengameli waleli qembu ngakubize ngokusebenzisa kabi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abeseka iMeya eThekwini babona okwehlukile

ISINQUMO sesigungu esikhulu se-African National Congress (ANC) KwaZulu-Natal okubhekeke ukuba sikhishwe ngesonto ngekusasa leMeya kuMasipala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umbiko namahlazo ngokusebenza ngezimali kwaNongoma

EMASONTWENI edlule leli phephandaba libike kabanzi ngombiko obuphenya ngezinsolo zenkohlakalo wakwaNongoma owaziwa ngeForensic Investigations into…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lusakhetha iphela emasini uxhaso lwamabhasi

  Bathi phezu kwemizamo emihle kaHulumeni aboHlanga basephandle ebhizinisini lamabhasi KwaZulu-Natal “BANINGI osomabhizinsi  boHlanga  embonini…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sekuphele iminyaka ongaboni elinde umxhaso kuMasipala

  SEKUYOPHELA unyaka wesikhombisa owesilisa wasoBuka, eMelmoth oyimpumputhe ohlala yedwana efukwini elingenaphahla ngenxa yenkohlakalo ethinta…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Liyahloma eBaqulusini lingahle lidle abantu

Izinsolo zokumiswa kweMeya zingahle zibe yisiqalo sezinguquko ebuholini bukaMasipala nepolitiki yendawo Uma kuza isichotho kubonakala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Usola izinduna ugogo odlelwe isiza esinamathuna

  NAKUBA iNingizimu Afrika inomlando ongemuhle ngemithetho eyayicindezela abesifazane ezindabeni ezithinta ukwabiwa komhlaba njengemithetho yesintu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amaqembu asekhipha amangwevu okugcina okhetho

EZINSUKWINI ezili-12 izakhamuzi zakuleli ezisezweni nezisemazweni angaphandle zizobe zivota okhethweni lukazwelonke nolwezifundazwe. Ukuvota okukhethekile kuzokwenzeka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bakhala ngokulindiswa umnyama ongenafu koLindela nakwaMashu

KUZE kube imanje udaba okuyilo olusematheni olomhlaba ukuthi ubuyele kwaboHlanga. Inkinga ekhona eyokuthi asikabonakali isixazululo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now