Now Reading
Iseyiva kubasebenzi eyemoto yezimanga yoMnyango
Dark Light

Iseyiva kubasebenzi eyemoto yezimanga yoMnyango

SELUKAPAKELE nakubasebenzi udaba lwemoto yoMnyango Wezobuciko Namasiko KwaZulu-Natal okwavela ukuthi yasetshenziselwa ukuthwala ababesolwa ngokuba yizinkabi ezaziyoqotha abathile embonini yamatekisi elokishini eHammersdale. Owayesolwa ngokuthatha imoto yoMnyango engagunyaziwe kulesi sigameko uMnu uLindani Mkhize wamiswa emsebenzini. Esigamekweni sokuhlasela okwenzeka zi-19 kuMandulo wezi-2017 kwafa abesilisa abathathu okwatholakala ukuthi babehambe ngemoto yoMnyango i-Audi A4. Osekuqubule izinhlonzi kubasebenzi ukuthi uMkhize ubonakale esebuyiselwe emsebenzini ngaphandle kokuqondiswa ubugwegwe ekubeni uhlelo lonke lokuqondiswa kwakhe ubugwegwe lwase luhleliwe.

Abanye abasebenzi abakhulume nelaboHlanga bathi bashaqeka kakhulu uMkhize esebuyiselwa emsebenzini ngoba kwase kuqashwe ngisho nomphenyi womdabu waseNdiya owayehlalela isithangami owayezosuswa eMnyangweni Wezokuthuthukiswa Komnotho Nokuvakasha.. “Udaba alukaze luqale ukuhlalelwa noma kwenziwe uphenyo. Kusuka ngoMandulo emisiwe emsebenzini ubehola ,” kuchaza omunye wabasebenzi ocele ukuba bangadalulwa nangengozi ngenxa yobucayi balolu daba. Encwadini ebhalwe uMkhize ephendula iNhloko Ebambile yoMnyango zingama-27 kuMandulo wezi-2017 iBAYEDE enayo, ugeqa amagula ngesizathu esenza ukuthi aphikisane nokumiswa kwakhe emsebenzini ngezinsolo abekwa zona. Ekuqaleni uMkhize uthi akukho lapho ake waba nemoto kaHulumeni ngaphandle kwemvume noma ayisebenzisele izinto ezibheke eceleni.

Uthi eHhovisi likaMphathiswa bonke abasebenzi banikwa izimoto abazisebenzisa ngaso sonke isikhathi ngenxa yomsebenzi wabo lapho kudingeka ukuthi babe sezindaweni ezihlukene ngokushesha. “Kungalesi sizathu ngihlale ngihamba nge Audi A4 enezinombolo futhi lezi zinhlelo zajutshwa uMnu uZS Sibisi owayeyiNhloko yethu eHhovisi loMphathiswa,” kuchaza isitatimende sikaMkhize. Uzithethelela ngokuthi akayena kuphela umsebenzi ohlala nemoto kaHulumeni ngaso sonke isikhathi besemsebenzini okanye baphumule. Wenza isibonelo ngomunye uzakwabo uMnu uBheki Ndlangamandla ohamba ngeGolf GTI, uMnu uKhenani Moloi ohamba ngePolo Classic noNks uZanele Sithole ohamba ngeFord Ranger. Uqhuba uthi ngisho nabaphathi eHhovisi labo bahamba ngezimoto zikaHulumeni.

Uthe lolu uhlelo lwakhona eMnyangweni okusetshenzwa ngalo, yingakho ephikisana nokuthi wasebenzisa ngendlela engekho emthethweni imoto yoMnyango. Uthi ngisho uMnu uBheki Ndlangamandla ngesikhathi engekho emsebenzini ethathe ikhefu lamasonto amabili kudlule emhlabeni umama wakhe wayesebenzisa imoto yomsebenzi iVW Polo Classic elungisa izinto zomndeni wakhe. Uthi nangesikhathi umama wakhe esagula wayehamba ngemoto yomsebenzi aye ngayo kubo eNquthu emyisa kodokotela aze abuye nemoto yomsebenzi ngakusasa. Uthi okwenzeka eHammersdale ehamba ngemoto kaHulumeni kwaba yingozi eyamehlela eyayingahleliwe futhi eyayingenzeka kunoma ubani.

See Also

Abanye abasebenzi abakhulume nelaboHlanga bathi ukuba mapeketwane kwezinto nokukhetha iphela emasini kulo Mnyango uma kumele kuthathwe izinqumo kwehlisa umdlandla wokusebenza. Ngaphandle kwesigameko sikaMkhize abasebenzi bathi, muva nje kulandwa abasebenzi kweminye iminyango bazofakwa kulona nakuba kungekho zikhala ezisuke zikhangisiwe. Lokhu bathi kubavalela amathuba okunyukela ezikhundleni eziphezulu ngoba bonke abalandwayo basuke bezophatha. “Okwenzeke muva nje kuyaxaka ngoba sibone sesilethelwa ikhehla elineminyaka engaphezu kwama-60 lisuka eMnyangweni Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba Zomdabu lizophatha,” kuchaza omunye wabasebenzi ocele ukungadalulwa. ElaboHlanga lizame kaningi ukuxhumana noMnu uZS Sibisi ukuba aphawule ngokushiwo uMkhize ngezinhlelo azenza kodwa imizamo yakho ingaphumeleli. Ngesikhathi kuthintwa uMphathiswa uNkk uBongi MaSithole-Moloi obambe ucingo ucele ukuba iNtatheli ishiye izinombolo zayo ukuze ababhekele ezokuxhumana babuyele kuyo ngoba bebesemhlanganweni.

Scroll To Top