Now Reading
Imibuzo ngegama loMtwana ohlwini lweqembu
Dark Light

Imibuzo ngegama loMtwana ohlwini lweqembu

NGOKOMYALELO we- Independent Electoral Commission (IEC) amaqembu afisa ukungenela ukhetho kumele aqoke aphinde athumele uhlu lwalabo abaqokiwe ukuba bayomela iqembu kule nhlangano lungakashayi noma ngalo usuku lwange-13 kuNdasa nonyaka. Ayothi angenza njalo amaqembu bese enikwa ithuba lokulungisa lokho okudinga ukulungiswa, usuku lokugcina lokwenza lokho ngumhla zingama-25 kuNdasa. Uhlu lwabangenele ukhetho oluhambisana nezimfanelo olulethwe ngamaqembu abhalisile kuzotholakala ukuba kucutshungulwe phakathi zimhla zili-19 kuNdasa kuye kube umhla zili-12 kuMbasa.

Elinye lamagama ayobe ebhekiwe ngeloMntwana wakwaPhindangene. Kubili okulindeleke lapha, ukuba leli gama njengokwejwayelekile libe phezulu eqhulwini eduze kwegama lenhlangano Inkatha Freedom Party (IFP) noma lingabi bikho nhlobo ohlwini. Kokubili lokhu kuyoshiya imibuzo. Uma likhona umbuzo uyothi ngabe uMntwana uyabuyela yini ePhalamende. Uma leli qembu likhetha umholi omusha njengoba kulindelekile nokuyothi uma kulandelwa inqubo eyejwayelekile kube nguye ohola iqembu ePhalamende, umbuzo ungathi ngubani oyoba ngubuso beqembu, ngumholi omusha noma kuyomele abantu bajwayele ukuthi uMntwana useyilungu nje elimele leli qembu ePhalamende ngaphansi komholi omusha? Uma lingekho nalapho kuyovuka imibuzo, mhlawumbe omqoka ngothi ngabe abantu abazi amagalelo oMntwana bayoqonda masisha yini ukuthi ukungabi bikho kwakhe ohlwini ngeke kulinqinde iqembu amandla ukuba libamele. Akusekude ukuthi impendulo yaziwe. Kuphakathi kokuthi iqembu lizosho lona kungakaphumi uhlu ukuze kulungiswe imiqondo yabantu noma sonke sesiyobona ngesikhathi abe-IEC sebekhipha uhlu lwabo.

Scroll To Top