nguMandla Zulu

UZulu uyintatheli ephenyayo esimkatshubovu.

82 Articles Published | Follow:
UMbongeni Ngema obishini lombango wepulazi lomphakathi

Uphika ubholokoqa obayizolo uthi akazani nokuhlanganiswa nepulazi iToggkry kepha amalungu omphakathi ayaqinisekisa ubukhona nathi kungenxa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kususwe umndeni kwakhiswa uNgqongqoshe

Ukukhonjwa kwesiza okuzokwakhiwa kuso kuthinta uNgqongqoshe Wezamaphoyisa, iNkosi, ikomiti lomphakathi nezinye izinhlaka   USEPHUNDUKE undingasithebeni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubufakazi obufungelwe ngomgunyathi wokuqolwa komhlaba KwaZulu-Natal

Ubufakazi obufungelwe buveza umbimbi lwezisebenzi kanye namalungu ophakathi ekuwakweni kwemiphakathi yasemakhaya umhlaba ISITATIMENDE esiyingxenye kafakazi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Balwa buthule o-Advocate uMadonsela noMkhwebane

Yize kungekho okhuluma ngakho kongoti ababheka ipolitiki  nakwabezindaba, izinkomba zithi kukhona impi ekhona phakathi kwalowo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMhlonishwa uDube-Ncube nolimi olumbaxambili

ElaboHlanga lithole ukuthi izincwadi ezethunyelwe koMasipala ababili ngodaba olufanayo ziyashayisa   Esikhathini esingaphansi kwenyanga lowo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ITongaat Hulett isolwa ngobuqola

  Umphakathi waseMacambini usola isikhondlakhondla senkampani ngokuwenzela phansi   NGALESI sikhathi udaba lokubuyiswa komhlaba lusematheni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abahlengikazi baphumele ngaphandle kwenyunyana

UMnyango udlala umacashelana zibe izinkantolo zingawuvuni kulo mdlalo wawo   UGQEMEKE engeqiwa ntwala uMnyango Wezempilo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uthisha wabulala umfana wami

Umunyu womzali oyimpumputhe osalila emuva kweminyaka emibili kwaphangalala indodana yakhe   KUYISIFISO sayinoma ngumuphi umzali…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMnyango kuthiwa ugugusha nombiko ngemibango yoBukhosi

AMakhosi nabathintekayo kuthiwa badukuza ontwini njengoba uMnyango uvuma ukuthi usacubungula umbiko osuvele uqediwe INDLU YabaHoli…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngabe iZimbabwe isisondela kuvuthondaba?

Yize okwenzeke kamuva kungahlukile kunalokho osekwake kwenzeka ukhona umuzwa wokuthi kukhona okungase kwenzeke nokungaguqula umlando…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuqembuka kukaNtombela kungaveza iqhingasu le-EFF ngeNFP

Seligqemeke olunye udume iqembu leNational Freedom Party (NFP) njengoba selilaxazwe ngomunye wezethenjwa zomholi walo uMhlonishwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umnikazisitolo kuthiwa wakhaphela ‘umufi’

Luya ngokuzihlonza udaba oluthinta umsebenzi owabe esolwa ngenkohlakalo nowagcina engasekho   USEPHUMELE obala umnikazi wesitolo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isikhihlika ingwebu eyothisha bomgunyathi KwaZulu-Natal

Kuvusa imibuzo ukungasebenzisani kweMinyango eyenza okufanayo   UMNYANGO Wezemfundo Eyisisekelo KwaZulu-Natal  uyababaza  ngokuqashwa isinyelela kothisha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMkhankaso wokumisa elaboHlanga

Kuhlanganiswa imali yabameli emizamweni yokukhipha abokufika epulazini nokubhekana neBAYEDE “Abokufika manje sebesibeka icala lobugqila. Iphephandaba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inyunyana ibulala imfundo yezingane udede

Sekuqubuke izinsolo ezishaqisayo zenkohlakalo ngoMnyango Wezemfundo KwaZulu-Natal zokuthi othisha abangamalunga eSADTU, abasuke betholakale ukuthi abanazo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abasebenzi boHlanga baba yizinxibi ngenxa kaJay Singh

Sebeyizinkubela  zomnotho nezinxibi abasebenzi abangama-81 boHlanga ngenxa yale ndoda enomgolo UTHATHWA njengomunye wosomabhizinisi abahamba phambili…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IKhomishani kolwamabhasi KwaZulu-Natal

Izisulu zicela uMengameli wezwe ukuba aqoke iKhomishani ezophenya uMnyango WezokuThutha nosomabhizinisi bamaNdiya ngenkohlakalo   UMNU…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
NaseDumbe kuyakhalwa bathi bacela iKhomishani

  Isikhalo ngokukhwabanisa embonini yamabhasi nemizila KwaZulu-Natal sesenabele naseDumbe. Nakhona umunwe usakhomba endaweni eyodwa  …...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amaqembu alifuna esitikini olwamabhasi

Enkulumeni ekhethekile iBAYEDE ebenayo namaqembu aphikisayo aveze ukuthi asola uMacingwane ngokushaya indiva lezi zinsolo zenkohlakalo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Yimina engabe ngiwumgudu womgunyathi kaNdebele noMahlalela

ISIKHULU ebesinguMqondisi-Jikelele eMnyangweni Wezokuthutha  futhi siyisethenjwa sikaMhlonishwa uSibusiso Ndebele, uMnu uGeorge Mahlalela sisolwa ngokuqola izizumbulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Wonke umuntu uneNdiya lakhe embonini yamabhasi

  Kuvela ukuthi aboHlanga baklwebhana nje kubangwa ivenge abalithola kosomabhizinisi bamaNdiya   SELUFIKA kuvuthondaba uphenyo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Usunindekile noMnyango kwelamabhasi nemizila

Zingena zilakanyana izikhalo ngenkohlakalo ethinta ubunini bamabhasi kanye nemizila kwaZulu-Natal   LOKHU kulandela uchungechunge loshicilelo lweBAYEDE…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amandla kayise aphelele ezeni kwavuka amahlaba

Uhulumeni wobandlululo wawungagcini ngokubandlulula ngokwezombusazwe kodwa lwaludla lubi ngisho nakwezomnotho lushaya luqothula amabhizinisi aboHlanga UMNDENI…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Usale esibakabakeni engazi ukuthi uzoquba kuphi

Libhekene nengwadla ibhungu lasendaweni yakwaMaqedipuleti eShowe elibhidlizelwe umjondolo walo ngamakhansela kaMasipala uMlalazi ngoba lethenjiswe indlu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now