Now Reading
Kuqolwa izindodla eziduve emahhovisi
Dark Light

Kuqolwa izindodla eziduve emahhovisi

Ukugasela kophiko lwamaphoyisa oluphenya ngamacala akhethekile nabucayi ezweni, iSpecial Investigation Unit (SIU), emahhovisini ali-15 eMaster of High Court ezweni lonke, yinto okufanele ngabe kade yenzeka. La mahhovisi awumnyombo wempilo yabafelokazi, izingane ezisencane ezingenabani nezintandane ngoba engamele amafa abo. Engamela amafa ashiywe ngabantu asebedlulile emhlabeni okufanele adluliselwe emindenini yabo noma kulabo ababahlonze besaphila ukuthi bayoba yizindlalifa zabo uma befa. La mahhovisi abuye abheke nezimpahla zezinkampani esezidliwe ngenxa yokwehlulwa yizikweletu. Abhalisa futhi nezikhwama ezihlanganisile ezaziwa ngamaTrust.

UNgqongqoshe Wezobulungiswa Nokuhlunyeleliswa Kwezimilo, uMhlonishwa uRonald Lamola, ngokugunyazwa nguMengameli uCyril Ramaphosa, bakhiphe umyalelo wokuthi aphenywe la mahhovisi kusukela ngoMsombuluko ntambama kwaze kwaba uLwesithathu. Kusabalale imibiko yokuthi inkohlakalo, ukukhwabanisa nokugwazisa kudla lubi kula mahhovisi. Kwamanye abafelokazi, izintandane, izingane ezingenabani kudingeka bagwaze ukuze bathole usizo. Nezimali zabantu abaphambene emqondweni zenganyelwa yila mahhovisi.

Lokhu kuqutshulwe wumbiko wokuthi kukhona isikhulu esisebenza kwelinye lamahhovisi eMaster of High Court esifundazweni iMpumalanga esizicebise ngemali eyizi-R1 700 000 ekhwatshaniswe kuwo la maHhovisi. UNgqongqoshe uLamola, uthi la maHhovisi abhekelele abantu abahlwempu kodwa abaxhashazwayo ngoba abanye abawazi amalungelo abo. Kukhona abafelokazi, izingane ezingenabani nezintandane abangazi nokuthi akhona amahhovisi eMaster of High Court asingethe amafa abo. Lokhu kugcina sekuvumbula abameli mbumbulu bathi bazolekelela labo okufanele basizwe yila mahhovisi kanti baqonde ukubabambisa amaqubu entenetsha.

IMaster of High Court igcina izigidigidi zamarandi ezingqolobaneni zaso kwazise le mali iya ngokwenyuka usuku nosuku ngoba abantu abayi ukuyolanda amafa abo agcinwe khona. UMnu uKing Sibiya wenhlangano yamalungelo abantu, iLungelolethu, uthi kade ayebalisa ngokungahleleki nenkohlakalo esemaHhovisi eMaster of High Court. “Bafi ka imihla namalanga abafelokazi emahhovisi ethu bekhala ngokungazitholi izimali zabayeni babo asebadlula emhlabeni. Kunezintandane ezingaqhubeki nempilo ngenxa yokungakhishwa kwemali yazo eduve eMaster of High Court. Sigcina singazi ukuthi leyo mali iphelelaphi. Leyo mali akufanele iduve emahhovisi ekubeni abantu okufanele bayithole sebentunta, beswele empilweni,” kubalisa uMnu uSibiya.

See Also


Scroll To Top