Now Reading
Umkhonto ufakwa endodeni nasemfazini
Dark Light

Umkhonto ufakwa endodeni nasemfazini

Umnyombo ngodlame lwamatekisi KwaZulu-Natal olubonakala lusabalala nesifundazwe okuvela ukuthi usuka eMnambithi lapho okubhekene khona izinkunzi ezimbili zososesheni ngenxa yombango wemizila. Labo sosesheni ababhuqabhuqana ngenganono njengoba sekuqothwa nezingane, yiKlipriver Taxi Association eholwa nguMnu uBhekuyise Masondo neSizwe Taxi Association usihlalo wayo okunguMnu uSputla Mbongiseni Mpungose ongowokudabuka KwaNongoma. Izindawo esezikhahlamezekile kulesi sifundazwe ngenxa yalo kubalwa uMnambithi, i-Estcourt, iKranskop, KwaMaphumulo, KwaDukuza, iShakaskraal, iMandeni, Eshowe, iVerulam, uTongaat, KwaMashu, iMobeni noMlaza. Ngokophenyo lweBAYEDE kuvela ukuthi kusukela ngowezi-2014 bangaphezulu kwama-60 abantu asebebulelwe esifundazweni ngenxa yalolu dlame lwamatekisi olubonakala seluqala nokwenabela naseGoli.

NgoNtulikazi wezi-2019 kubulawe abanikazi bamateksi abayisi-7. Ngawo futhi uNtulikazi wezi-2019 kwacoboshiswa abantu abali-12 ababehamba ngetekisi eyayivela emngcwabeni eGreytown wesinye isikhulu esasibulawe eGoli. Ngesikhathi behlaselwa babelibhekise eGoli bevukelwa ngabantu ababebalalele unyendle emgwaqeni uR74 phakathi kweColenso neWeneen. Kuleso sigameko kwatholakala amagobolondo ezinhlamvu abalelwa ema-250. NgoLwezi wezi-2019 kusocongwe isikhulu samatekisi kanye nomunye esasihamba naye abadutshulwe eLadysmith. Leso sigameko sokubulawa kwaso besilandela esinye ebesenzeke ezinsukwini ezimbalwa eBurford khona eLadysmith.

Kuleso kwadutshulwa kwabulawa esinye isikhulu samatekisi. NangoMasingana wezi-2015 kuke kwabhuqabhuqana amalungu ososesheni ababili okuyiKwaMaphumulo Taxi Association neStanger Taxi Association kubangwa umzila. Kulolo dlame kwabulawa uMnu uMbongeni Ngiba owayedume ngelikaTen Ten weKwaMaphumulo Taxi Association owasocongwa nonogada wakhe. Kuleso sigameko kwaphinde kwabulawa
IZINDABA nomhlaseli wabo. NgoLwezi wezi-2012 KwaDukuza kwabulawa ngokudutshulwa abantu abane kubona okubalwa noMzweni Mkhwanazi owayeyisikhulu samatekisi. NgoMbasa wezi-2016 khona futhi eStanger kubulawe uMnu uSibusiso Sithole owayeyisikhulu samatekisi ohlangothini lweKwaMaphumulo Taxi Association.

NaseMlaza yiso leso njengoba kubhekene ososesheni ababili okunguMNR Taxi Association neNgonyameni Taxi Association nabo abanga umzila. Emasontweni amabili edlule kudutshulwe kwabulawa uMnu uMdu Xaba obenguSihlalo wakwaMNR Taxi Association. NgoZibandlela wezi- 2019 kubulawe uMhlongo obengusihlalo we-Eshowe Taxi Association. Ngesonto oThongathi kudutshulwe kwabulawa unkosikazi womunye wezikhulu zamatekisi. Kwesinye isigameko sangesonto eledlule kwabulawa umshayeli wetekisi waseMnambithi uSiphamandla Khanyi. Isidumbu sakhe satholakala sidindilize emgaqweni. Kulolu dlame inhlamvu isidla namaphoyisa njengoba kuleli sonto kubulawe iphoyisa lakwaMasipala Ethekwini u-Inspector Nhlanhla Maphumulo eVerulam enyakatho yeTheku, okusolakala ukuthi ubenamatekisi. Lesi sigameko silame esokubulawa kwelinye iphoyisa enxanxatheleni yezitolo eMusgrave eThekwini emasontweni amabili adlule, nalo kuthiwa belinamatekisi eSiphingo khona eThekwini.

See Also

Le mpi ayisakhethi nabala njengoba kwabulawa uMnu uDustin Pillay owayeyimenenja kaDolphin Taxi Association osebenzela eShakaskraal, enyakatho yeTheku. Ngaphambi kokubulawa kukaPillay, kunabantu abane abaqothwa ngenhlamvu. Ngenxa yokubhebhetheka kwale mpi, uMphathiswa Wezokuthutha Nokuphepha Komphakathi uBheki Ntuli ubehlele ukuba nomhlangano neziphathimandla embonini yamatekisi eMpumalanga, eHammarsdale entshonalanga yeTheku kuleli sonto. UNtuli bekulindeleke ahambele umhlangano waminyaka yonke weMpumalanga and District Taxi Association obuzoholwa iSouth African National Taxi Council (Santaco), ebheke ukuqeda uthuthuva kulo mkhakha wezokuthutha.

Scroll To Top