Anathi Mtaka

Anathi Mtaka

UMtaka ungumbhali wezindaba zamazwe neMeneja kwi-Igunundu Agency.

516 Articles Published | Follow:
Imibhikisho iholele ekuhlakazweni kohlaka olulwa nokuqola eNigeria

INhloko yamaphoyisa eNigeria ihlakaze iSpecial Anti-Robbery Squad (SARS) yayo ngokushesha ngesonto eledlule ngokusho kwesitatimende esikhishwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izitoyotoyi zithi ziphikelela ukuyovikela impahla eFree State

Lesi yisithombe esathusa abaningi. Isithombe lapho iqulu lababezibiza ngabalimi befuna ukungena ngendlovu iyangena enkantolo ukuze…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Akakaphumi ebungozini nokho uyelulama uTrump

UMengameli uDonald Trump (osesithombeni) uthumele umyalezo ngevidiyo kubantu base-USA kuleli sonto ngemuva kwezinsuku ezimbili esesibhedlela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UKhongolose ukhongela ubunye nokuthula

Elakuleli kubukeka linesibopho kathathu ezindabeni zaseZimbabwe Kulikhuni ukuba ngumakhelwane. Uma kunomsindo komunye umuzi uyaphoqeleka ukuba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ISudan ingahle ikhishwe ohlwini lwabanswinywayo

UNdunankulu waseSudan ngesonto eledlule uthe leli zwe selikulungele ukusebenzisana ne-International Criminal Court (ICC) ukuze labo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lube nomthelela ukhuvethe ekwandeni kodlame ngokobulili

Ukhuvethe lube yifu elimnyama kakhulu kunyaka wezi-2020. Kodwa futhi luqinisekisile ukuthi emveni kwalo izinto emhlabeni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isivumelwano ngenuzi e-Iran siletha impikiswano

Izwe i-United States of America (USA) ngesonto eledlule lisale ngemuva emizamweni yalo yokwengeza isijeziso noma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukulimala kwezingane kwaNongoma kuthinte uMasipala ngqo

“Kulukhuni ukuba ngumzali”. Lawa ngamagama ashiwo yiMeya yakwaNongoma ikhansela uMncwango ngesikhathi ephawula ngezehlakalo ezenzeke kulo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukunqamuka kukagesi kuyakhathaza kulesi sikhathi

Umhlaba jikele ubhekene nempi enkulu engaba nzima ukwedlula izimpi zomhlaba zombili ngenxa yesizathu sokuthi isitha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Lusengcupheni ukhetho lwamakhansela

Ngenxa yokhuvethe nezinkantolo. Emhlabeni ukhetho luhlehle emazweni angaphezu kwama-47 Ukhetho ngenye yezindlela zokubona ukuthi ngabe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuxhamazela kungaholela abafundi eweni

“Sizosebenza kanzima ukwenza isiqiniseko sokuthi sivikela abafundi, othisha nezisebenzi ezikoleni ukwenza isiqiniseko sokuthi siyalwa nokhuvethe,”…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukhuvethe lugubuzela amaNdiya

Ubusika bulindeleke ukuthi bufake enye ingcindezi eNingizimu Afrika Into ongoti abekade beyilindele isiqalile ukwenzeka. Izwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinyunyana zikhala ngabasuleleke ezimayini

Amathumbu omhlaba awumalamulela empini yokukhulisa umnotho waseNingizimu Afrika futhi ayisikhali sokulwa nobubha kanye nokwakha imisebenzi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isifo sigadla ekhaleni lempi yokulwawubusaphasapha

Isintu siphansi kwengcindezi, kunqamuka izihlangu kuse kulele umuntu phansi. Isibalo sabasale enkundleni siyenyuka nsukuzaphuma  kuwo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ikhumuka amasondo inqola yabezindaba

Ayasibekela amafu kwabezindaba ngenxa yokuswelakala kwezikhangisi. Izinkampani ziyadiliza ezinye zingahle zivalwe

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukhuvethe: Uma isifo sesigugula okwenza sehluke

Kobantu ukulondolozwa kwelungu lomndeni yinto emqoka nehlonishwayo

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkukhu nempaka kuyofanele kuthelelane amanzi ukulwa nokuhlasela umhlaba

Ilungelo lokuphila kwabantu ligcizilelwa umuntu engakazalwa kuze kuyofika lapho ephefumula okokuqala emhlabeni emuva kokuzalwa. Kodwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kusekhona abasayithatha kancane eyoKhuvethe

Luselude ukhalo olusazohanjwa ukuguqula indlela abantu baseNingizimu Afrika ababuka ngayo ukubheduka koKhuvethe ( COVID-19) oselusabalele…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Didiza: Amaphaphu phansi, izwe linakho ukudla okwanele

Besekuqubuke ukukhathazeka kwabaningi kulandela isimemezelo sangoMsombuluko sikaMengameli uRamaphosa sokumiswa ukusebenza kwezinto eziningi izinsuku ezingama-21 kusukela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinsuku ezingama-21: ITheku selizihlomele

Ngeke kuphazamiseke ukuhlinzekwa kwezidingo ezibalulekile emiphakathini engaphansi kukaMasipala waseThekwini kula masonto amathathu ezayo. Lesi siqiniseko…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abayosinda bayoxoxela izizukulwane

Leli yizwe lomlando. Yizwe lamaRoma ayebusa umhlaba ngakwezempi kanye nempucuko. Leli yizwe lomculo we-Opera, yizwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amaqhawe angenazibongo: Bangabokuqala nabokugcina

Ngezimpelasonto kuba nzima kakhulu. Lapha kusesibhedlela egunjini lapho kwamukela khona iziguli ezisuke zilethwa ngama-ambulensi kanti…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kwabanye kuphakathi kwamatoho nesifo

Umhlaba wonke ubhekene nengcindezi. Lena akuseyona nje kuphela ingcindezi yalabo abasebenza kwezempilo noma uHulumeni. Lena…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umkhuhlane usunabele kuwoyela nasemnothweni wamazwe

Kukhona ukuvumelana kongoti nakubantu nje ukuthi inyanga esikuyo ingahle imoshe izinhlelo zonyaka wezi- 2020. Indaba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now