Now Reading
UNobhala Jikelele we-South African Communist Party akayizwisisi eyohlelo lukahulumeni
Dark Light

UNobhala Jikelele we-South African Communist Party akayizwisisi eyohlelo lukahulumeni

UNobhala-jikelele weSouth African Communist Party (SACP) uMnu uSolly Mapaila uthi abahambisani neze nohlelo lukahulumeni lokusebenzisa izindlela zokunciphisa izindleko.

 Lokhu njengoba uMgcinimafa Kazwelonke uyala iminyango kahulumeni ukuthi yehlise ukusetshenziswa kwemali kulandela ukuqoqwa kwemali eqoqwayo. I-SACP ithi ukwehliswa kwemali okuhlongozwa nguNgqongqoshe wezeziMali u-Enoch Godongwana kuyimpendulo engafanele ezinkingeni zomnotho wezwe.

 UMapaila ubekhuluma eGoli ekupheleni komhlangano wezinsuku ezintathu weCentral Committee.

 “Esimelene nakho nesikugxekayo nesikwenqabayo kuwukungalawuleki phakathi kwabanye. I-Austerity ibandakanya ukunciphisa izindleko zokulethwa kwezinsizakalo zikahulumeni kanye nentuthuko, okuhlanganisa nokusabalalisa kabusha izinhlelo kanye nokuhoxa ekuthuthukiseni noma yiziphi izisusa zangempela zezomnotho. UMgcinimafa Kazwelonke uthi iminyango kazwelonke, izinhlaka zikahulumeni kanye nezifundazwe kumele zimise ngokushesha konke ukuqashwa kwabasebenzi abasha kanye nokuthuthukiswa kwengqalasizinda. Siyakuchitha lokhu ngokudelelwa okufanele. Lesi yisimo sengqondo sokungakhathali ngosizi lwabantu bethu. “

 Esitatimendeni uqhube wathi: “Imali akumele iphanjaniswe nokuncisha izikhulu eziphezulu izinzuzo noma ukuqinisekisa ukuthi imali izoba nkulu ngokunqamula ukufunwa kwerenti noma ukubhekana nenkohlakalo. Izinyathelo ezinjalo kufanele zonke zibe yingxenye yokuphathwa kwezimali zomphakathi okujwayelekile, esikusekelayo.”

See Also

Ukunyuswa kwentela

Uphinde wakhuluma ngodaba lokunyuswa kweVAT, athe iSACP iphikisana kakhulu nayo. “Sicela kuthathwe izinyathelo ezinqala zokubhekana nezindleko zokuphila ezikhuphukayo, okuhlanganisa nobubha bokudla obuthinta izigidi zabantu baseNingizimu Afrika emadolobheni nasemakhaya. Inqubomgomo enakekelayo yokuthuthukiswa komphakathi enenetha lokuphepha komphakathi ibalulekile ukunciphisa umthelela wamazinga aphezulu obumpofu nokuntuleka kwemisebenzi, okuthinta kakhulu abantu abamnyama, abesifazane nentsha.”

Scroll To Top