Now Reading
Uphiko lwabaphenyi luthi luyophelela enkantolo olwenkontileka
Dark Light

Uphiko lwabaphenyi luthi luyophelela enkantolo olwenkontileka

ISpecial Investigating Unit (SIU) ithi iphokophele enkantolo ukuyocela ukuthi kubekwe eceleni inkontileka uMgcinimafa Kazwelonke owayikhipha ukuqaliswa koHlelo Oludidiyelwe Lokuphathwa Kwezimali.

I-SIU ithi ithole ukuthi uMgcinimafa Kazwelonke washaya indiva izinhlelo zawo zokukhipha inkontileka ngaphakathi ngesikhathi enikeza inkontileka ngowezi-2016.

UMengameli uCyril Ramaphosa ujube uphenyo ngenkontileka eyanikezwa inkampani yobuchwepheshe bamakhompyutha i-Oracle ukuze kutholwe amalayisensi e-software, ukugcinwa, ukusekela kanye nezinsiza zokubonisana. I-SIU ithi le nkontileka iholele ekutheni kusetshenziswe imali eyizigidi ezingama-R68 engenanzuzo.

Inhloko ye-SIU u-Andy Mothibi (osesithombeni) ubikele iKomidi Elimisiwe LePhalamende Lezimali Zomphakathi (Scopa) ngophenyo lwayo ngalolu hlelo. “Njengoba siphenya … sesifinyelele esiphethweni, okokuqala ukuthi ukutholwa kwenkontileka yohlelo lokuthengwa kwempahla kwakungahlelekile. Futhi uyabona ukuthi sesivele siqala uhlelo lokuqulwa kwamacala ukuze sibeke eceleni inkontileka. Ngakho lowo mphumela usuphothuliwe.”

See Also

 “Uphenyo seluphothuliwe. Yingakho sithatha isinyathelo manje, nangaphambi kokuba siwuthumele umbiko kuMengameli. Leyo ngxenye isiphelele futhi sisaqhuba amacala omphakathi,” kwengeza uMothibi.

Scroll To Top