Amava aboHlanga

Unyawo lwedada emiqulwini yaboHlanga ebalulekile yangowe-1923, yowe-1955 nowe-1996

AboHlanga abayimina nawe abangenziwa izilima kweve, siyazi sonke impucuzeko (ukwenza izinto njengabase-Europe), yezemfundo, yezomnotho, yezenkolo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abahlali baseMjondolo bazonika i-EFF ivoti labo kulolu khetho

Ubunzima bosizi olubhekene nabantu abahlala emijondolo lenze ukuthi loMbutho wabo ube nochungechunge lemihlangano yokubhunga ngokujulile…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abakuqala aboHlanga abafuna inkululeko

AmaXhosa abangaboHlanga bokuqala ukufuna inkululeko eMpumalanga eKapa ngeyowe-1800 wokufika kwabaqoneli nabezimishini zamabandla ehlukene

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukunqindwa kwamandla koNdunankulu boHlanga kuleli

Kwisahluko sesi-2, esiqala ekhasini le-14 kuye ekhasini lama-22, ngesihloko i-Africans in a Colonial Order. Lapho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amamishinali agibela ngamaXhosa ukuqonela aboHlanga

Iqhubeka kushicilelo olwedlule: Leli bhuku, iThe Founders: The Origins of the ANC and the Struggle…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngabe kuseyikho: Ilungelo lokuhlala ebumnyameni nangaphandle kwamanzi 

Sekuphele iminyaka engama-64 uhulumeni wobandlululo wacoboshisa ngenganono abantu ababephikisana nomthetho wokuphathwa kwamapasi eSharpeville nakwaLanga okwagcina ngokuthi kuvukuzeke abantu nakwezinye izingxenye zezwe ababemelene nesenzo sabacindezeli.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuqonelwa kwama-Afrika aseniningizimu nezwekazi

Waphakamisa uChurchill ukuba kuchelwe ubuthi besisi eKurdistan ukufaka itwetwe. Kepha izimpi nokunye okwakumjabulisa uChurchill wakhuluma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izingxabo zokusunguleka kweNingizimu Afrika

Waphakamisa uChurchill ukuba kuchelwe ubuthi besisi eKurdistan ukufaka itwetwe. Kepha izimpi nokunye okwakumjabulisa uChurchill wakhuluma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ifike kwezwakala ingqephu nemisiko yeMaxhosa eParis

Wamukelwe ngesasasa umbukiso wokuqala ngqa weMaxhosa Afrika eParis Fashion Week eqhubekayo njengoba kade yethula izimpahla zayo zentwasabusika nobusika obubizwa nge-My Convinction (Collection AW2024).

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuqonelwa kwaboHlanga e-Afrika nase-America

Kuvela ekhasini lesi-5 ukwandulelwa ukuphathwa kwemibuso yaMakhosi ngabanye ababusi. Umphumela kwaba yiBritain neminye imibuso yase-Europe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kulokoza inhlansi yokubuya kwesithunzi samankomane kuleli

Eminyakeni emibili edlule omakade bebona kumankomane bancome kakhulu ophromotha bakuleli ngendlela abaqhatha ngayo izimpi.  Lokho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Asizinuke amakhwapha singaboHlanga

Kuwe mfundi ngithi,asiwetshise, asiwabhekisise, asiwacubungule amazwi ngesikwenzayo singaboHlanga, ukuthi asicushwanga yini noma asakhelwanga imigogo ngabase-Europe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
SingaBenguni siyaqonda noma sinikela ngobuningi bethu na

Kungenzeka ukuthi ukubaluleka kobuningi bethu sikuqonda kuphela uma sifuqwa ukuba sihlangane ngobuningi bethu ukuzofezekisa izinjongo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uyancomeka umsebenzi womqeqeshi, wabadlali noweligi kuleli ogqame ku-Afcon

Mhla zingama-28 kuZibandlela umqeqeshi weBafana Bafana uHugo Henri Broos, wamemezela abadlali abangama-23 abazomela iNingizimu Afrika…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amanzi ayisisekelo sempilo yenyama neyomoya

Uma iNkosi uJesu odunyiswayo wangena, wabhabhadiswa wahlambululwa ngumbhabhadisi uJohane, emfuleni ohambayo kaMdali okuthiwa iJordan. Pho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abadlali abangekho enkundleni bagqugquzela ababoshelwe kuBafana

Iqembu lesizwe iBafana Bafana ngoLwesibili ebusuku liphephezelise ifulegi lalapha eNingizimu Afrika, ngokuzibekela indawo kumaquarter-final e-Africa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ISafa ngathi igeje umgodi  ngemibandela eyibekela amaqembu

Umdlali wegalofu elikhokhelwayo uToto Thimba jnr uqede isomiso seminyaka emihlanu ngokudla umhlanganiso emncintiswaneni we-Altron Big…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Okwenzeka eNtshonalanga Kapa kusahamba emzileni wabaqoneli bokuqala

Asivume ukuthi abase-Europe impucuzeko bayiqala kudala futhi yibo abaqamba iKapa emva kokufika kwabo khona bevela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngempela isithunzi sezwekazi kwezemidlalo siyobuya nini? 

Ngihlezi ngizibuza ukuthi kobe kuyisiphi leso sikhathi sonyaka lapho isithunzi salapha e-Afrika kwezemidlalo esiyobuya khona.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ujulile umlando waboHlanga kwezemfundo nenkolo

Ngegxathu eliyaphambili ngesilungu bathi ukuba-positive, asiyeke (singaboHlanga) ukudlala umacashelana ngezinto esizibhalayo, esiziculayo, esizikhulumayo, esizenzayo,sizibone singcono…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubuciko besithombe: Umlando ophakelwa ngeso

Ikusasa lethu njengabantu liyohleze lixhumene nemumva lethu, ngisho noma sesithuthuke kangakanani ngobuchwepheshe nangolwazi. Kunoma iyiphi…

Ake luqonde kuhle kothi lomkhonto ulimi onyakeni omusha

Njalo uma kuzoqala unyaka, abantu baqhubeka nokukhuluma into eyodwa ephikisayo kusukela ekupheleni kwenyanga uZibandlela, baze…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sekuyisikhathi sokugadla ngezingane ebholeni

Ngeledlule ubuwodwa umdlalo obubhekiwe kunobhutshuzwayo bekungoweStellenbosch FC engompetha beCarling Black Label Cup  neqembu elakhiwe abalandeli…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amabandla ayelikhaya kwababelwa nohulumeni wobandlululo

Kulokhu kuqhubekile kuvela kancane ukuthi, uThula Bopela benoDaluxolo Luthuli yize babengamasosha oMkhonto wesizwe(MK) ngaphansi kwe-ANC,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now